Malta National team defeated by Pescara

Saturday, July 31, 2010, 15:17
The Malta National team as it lined up against Pescara

The Malta National team as it lined up against Pescara

The Malta National football team, currently in Italy for the traditional pre-season 10 day training camp abroad, lost 2-0 in a friendly game against Serie B Club Pescara.

The game which was played at 6pm on Saturday was held at the Castel di Sangro FC Stadium.

The goals from the Serie B club were scored on the 42nd and 93rd minute by Sansovini (penalty) and Corsi. Malta’s first eleven were as follows: HOGG , CARUANA , MAMO , SCIBERRAS, GRIMA, BRIFFA , PACE, SAMMUT , BAJJADA, COHEN , MIFSUD.

See full Line ups below:

PESCARA     MALTA
PINNA (35′ st Cattenari) 1 1 HOGG
ZANON (DEL PRETE) (30′ st Alcibiade) 2 2 CARUANA J.
MAZZOTTA (MARTELLA) 3 13 MAMO
CASCIONE (BONANNI) 4 21 SCIBERRAS
SEMBRONI (MENGONI) 5 5 GRIMA
OLIVI (CAPUANO) 6 8 BRIFFA
NICCO (GESSA) 7 18 PACE
DETTORI (TOGNOZZI) 8 7 SAMMUT
SANSOVINI (SODDIMO) 9 3 BAJADA
STOIAN (VERRATTI) 10 10 COHEN
INGLESE (GANCI) (35′ st Corsi) 11 9 MIFSUD
CATTENARI 12 12 MUSCAT
CORSI 13 14 HERRARA
ALCIBIADE 14 15 CAMILLERI
17 MINTOFF
19 ZERAFA
11 FAILLA
16 FENECH P.
6 FENECH R.
  CARUANA C.
8 Comments

 1. Max says:

  X’injoranza ta’ kummenti!
  Sa fejn jaf kulhadd, din kienet friendly bhala parti minn gimgha ta’tahrig intensive. Araw il-lista u taraw bosta plejers zghazagh, fosthom plejers li telghu ghal esperjenza l-ewwel darba.
  Il-piki personali, specjalment ta’ xi supporters ta’tim partikolari, m’hemmx lokhom.
  Kulhadd jaf li l-Belt jirkbu fuq it-tim nazzjonali. Dejjem hadu plejers minn hemm..
  Il-plejers l-ohra ma kienux ghad-disposizzjoni…ghax inmweggghin.
  Meta ha nimmaturaw naqra u nipprovaw nifhmu li t-tim huwa ta’kulhadd u dawn huma l-plejers li ghandna. rigward il-loghba, ma fihiex importanza ghax kienet loghba ta’tahrig wara gimgha iebsa. Il-frott ta’dan igawduh il-klabbs ghax il-plejers jafu fejn isir it-tahrig bis-serjeta…saqsuhom!

  [Reply]

 2. Belti says:

  Buttigieg u Buzu irrizenjaw immedjatament! Tal-misthija!

  [Reply]

 3. malti says:

  L-aqwa li beda bis-siminu,lanqas figura sura ta player….L-aqwa li beda bil-viper meta lanqas mal-Valletta ma huwiex ghazla awtomatika…l-aqwa li beda b’Gareth li ilu ma jilghab kompettiitva sena ghax fil first mhux il-livell ta Premier

  [Reply]

 4. T.R.Pace says:

  Prosit din bhal tar-Regions kollox bil mohbi. Tistghu tghidulna x’sejjer issir wara li faraktu il-progett tant siewi ta Dusan Fitzell.? Ahna tan-Nurseries nixtiequ nafu x-inhu l-futur. tghid xi skola wahda kif qeghdin jghidu? Sejjrin indumu nidhqu b’hafna genituri u forsi inzidulhom l-ispejjes ? Araw kif tirrangaw u torganizzaw lin-Nurseries minn naha Teknika u mhux kif intelghu it-tfal ta Qali minfejn qeghdin johorgu hafna bziezaq u tfal keshin li jahsbu lahqu il-quccata. Irridu settur taz-zghazagh tajjeb dik ghandha tkun l-prijorita ta PRESIDENT tal-M.F.A. B’100000 Euro MILL-uefa ghal coaching tista taghmel l-isbaH PROGETT

  [Reply]

 5. ronald@onvol.net says:

  Grazzi MFA talli hallejtuna fl-ghama dwar din il friendly pastazata

  [Reply]

 6. ronald@onvol.net says:

  hasra li ma rajniejiex fuq it tv

  [Reply]

 7. vfc says:

  Well done Buttigieg & Buzu,l aqwa li ghamlilkom il kuntratt ghal 5 snin hej!!!!

  [Reply]

 8. city boys says:

  loooooooooooooooool

  [Reply]

Leave a comment