Uhud mic-Champions Nazzjonali tat-Time Trial flimkien mal-ufficjali tal-Federazzjoni Maltija tac-Ciklizmu, Joe Bajada (Segretarju Generali) u John Zammit (President)

Tuesday, August 1, 2017, 9:17

Uhud mic-Champions Nazzjonali tat-Time Trial flimkien mal-ufficjali tal-Federazzjoni Maltija tac-Ciklizmu, Joe Bajada (Segretarju Generali) u John Zammit (President)

Leave a comment