Esklussiva: Towns u Frendo ma’ Valletta

Wednesday, August 3, 2011, 17:27

minn Cristian Muscat

Il-goalkeeper Ingliż Matthew Towns iffirma kuntratt ta’ sentejn ma’ Valletta FC – ironikament l-arċi-rivali eterni tat-tim li lagħab miegħu fl-istaġun li għadda Floriana FC. Determinanti f’dan il-ftehim kien it-’technical advisor’ ta’ Mosta FC Jeffrey Farrugia iktar magħruf bħala l-’Vinċ’.

Dan l-ingaġġ ta’ Towns jista’ jitqies bħala l-ewwel U-Turn ta’ Scriha dan l-istaġun wara li l-Pres ta’ Valletta kien stqarr f’Konferenza Stampa li Yenz Cini se jkun ir-riserva ta’ Hogg dan l-istaġun u mhux se jfittxu gowlkiper ieħor.

Intant, wara li t-Tnejn filgħaxija Cleaven Frendo nieżel għat-tahrig ma’ Mosta FC taħt il-gwida tal-kowċ Oliver Spiteri, l-istess Frendo qed jerġa’ jinżel għat-taħriġ ma’ Valletta FC, bid-direzzjoni tiegħu li jmiss mistennija tkun Sliema Wanderers. Jidher li għalissa Frendo reġa pparkja mal-Beltin temporanjament.

Ukoll, il-plejer ta’ Valletta FC Ian Zammit iffirma kuntratt ta’ sena ma’ Mosta FC fit-tentatttiv tagħhom li jsalvaw posthom fil-Kampjonat BOV Premier u jilgħabu għal iktar minn sena b’md konsekuttiv fl-ogħla diviżjoni tal-futbol lokali għall-ewwel darba fl-istorja tagħhom.

Hu fatt magħruf li la Ton Caanen u l-anqas Jesmond Zerafa ma taw ħafna spazju lil dan il-plejer mill-Belt.

22 Comments

 1. Supporter Belti says:

  Giebu l-firemen ghax hawn minn hu mahruq!

  [Reply]

 2. victor attard says:

  ma nistax nifehm kif l-ewwel xriha jghid li t tieni keepr tal-belt se jkun it-tifel ta cini yenz u wara tlett gimghat igid goalkeeper barrani li waqqa’ gha-nejk lil-floriana fil-uefa. nahseb jew mhux qed jafdaw lil cini jew inkella mhux happy b’hogg il-beltin.

  [Reply]

 3. steve says:

  dak li kiteb li huwa steve bonello mhux jien dak kiteb xi hadd fuq ismi jien ma kitbtx dawn affarijit jien kuntent li gue towns maghna

  [Reply]

  BELTI BISS Reply:

  PROSET INT ET KELMA TAJBA

  [Reply]

 4. cikku poplu says:

  oo xi pjacir kemm qed ipaxuni dawn anti valletta!!! x,int taghmilom sur victor xriha kif qed teqlibilom rashom IMSIEKEN XI PJACIR!

  [Reply]

  BELTI BISS Reply:

  IMSEJKEN INT AX AHNA IRBAHNIH IL – LEGUAGE

  [Reply]

 5. paul says:

  Kellom bzonn goaler ta STOFFA IL BELT ghalkemm kont nemen li dan setaw ghamluh qabel mhux qadu jistenew goaler li laghab gewwa Malta biex hadu dan il pass!! Zgur li b dan il goaler ha jkun iktar soddi anke ghac Champions league;)

  [Reply]

 6. Steve Bonello says:

  Im a Valletta City supporter and certainly not happy with this Towns, He used to play for our rivals where he also suffured 8 goals in europe, 8 yes 8 goals!!! He better stays where he is than coming with us and taking the place of our 2nd keeper which is from Valletta. Where r the players from Valletta? Only Gilbert in our squad!! We want Yenz Cini as 2nd Keeper and Towns out of the squad!!!

  [Reply]

  steve Reply:

  dan mhux li kiteb jew hemm xi hadd li kiteb taparsi fuq ismi imma mhux jien kont jien bil-malti nikteb

  [Reply]

 7. LELI says:

  JIEN DELITTANT KBIR TAL FOOTBALL MALTI IMMA NAHSEB DIN IS SENA IL LEAGUE MALTI SE JKUN FARSA WAHDA, MA NAFX KIF TECNICAL ADVISOR MA TEAM JGHIN LILL TEAM IEHOR FLISTESS DIVIZJONI DAWN JIEN INSEJHILHOM KURRUZJONI CARA.

  [Reply]

  steve Reply:

  @leli dik dejjem tigri anki fl-italia ez.car genoa ghenu lil milan biex jiehdu lil boateng x`hemm hazin jekk ma tifixm titkelimx isma minni

  [Reply]

 8. Goleador says:

  Mela ghidu li bil-wasla ta’ Towns, Cini mhux se jarahom il-lasti. U la din is-sena u lanqas tad-diehla. Se jithalla jigri minn id ghall-ohra sakemm jew jaghlaqlu l-kuntratt jew inkella jispicca jinghaqad ma’ klabb iehor qabel il-waqt. U din tal-goaler ma kinitx gdida ghax sa minn xi mkien lejn nofs Gunju kien hemm interess f’Curmi ta’ Tarxien R.; wara li ntlaqghet il-laqgha generali. Jigifieri…

  Bosta pjanijiet u m’huma qed iwasslu ghal imkien… Sakemm il-mentalita’ tibqa’ li rridu nirbhu kollox u kontra kulhadd iz-zghar jistghu jaqtghu qieshom mil-loghobiet kompetittivi. Hasra!

  [Reply]

 9. belti says:

  ala u turn sandro jekk itni naf li zgur li segwi football malti goaler li adu mal youths ma jistax jaqdik dejjem at team tal kbar….nispera li yenz ituh cans ukoll ma team tal kbar imma xorta kelna bzonn keeper iehor… habib min rahal gdid xbajtu tilaqu nies intom…..towns keeper tajjeb hadd ma jista jmaqdru.sinjal li kien kuntent u gie maghna

  [Reply]

 10. poor journalism says:

  lanqas tidru li tridu tamlulna l hsara … x andu x jaqsam il vinc ma towns?? mela kull akwist li ngibu bis sahha tal vinc jew?? u mandekx alfejn tejdilna li ian hu mill belt, u alkemm veru jiddisjacina ghal ian xorta wahda irridu nammettu li ahna irridu nerbhu u ian mhux ahjar minn mifsud/effiong/zongo, kien l ghar striker f din is sitwazzjoni, u hekk ikollu hafna izjed playing time!!!

  [Reply]

 11. P Sant says:

  Ajma zaqqi u issa is-sur Yenz Cini x’se jaghmel, jilghab mal-minors?!?!
  Ajma zaqqi sur Cini, l-ewwel iweghduk imbaghad izerzquhulek!!!!

  [Reply]

  BELTI BISS Reply:

  JEKK QED TUGAK ZAQQEK MUR AND L ISPIZJAR U JSOLVILEK IL- PROBLEMA!!!

  [Reply]

 12. Observer says:

  Qed taraw xtahwid u fix spicca l-football malti? Technical advier ta team iehor jghin lil team ta’ kontrih, xi jkunu dawn l-affarijiet? ONLY IN MALTA

  [Reply]

  Jes Reply:

  NAHSEB MA SSEGWIEX IL FUTBOL BARRANI INTI SIEHBIARA GO L ITALJA X’GARA U IMBAT IKTEB X’BIN

  [Reply]

  tony Reply:

  ghalekk litalja qedin sew fejn tithol indafa fil futbol

  [Reply]

 13. paola says:

  u le u le!!!!!! wara li qalawlu kull m’għandu u kull m’għandux issa ffirmawh magħhom. VERU LOLLYPOPS!!!!!

  [Reply]

  Jes Reply:

  NAHSEB LI DIN KOLLHA GHEJRA TAL FURJANA

  [Reply]

  BELTI BISS Reply:

  Tifem fil football ahjar tmer tintrema il matab

  [Reply]

Leave a comment