End of an era for the Greens

Thursday, May 17, 2012, 11:58

by Joshua Cacciattolo

Johann Said will not contest to form part of the committee of Floriana FC next season after some old foes asked Said to clear out his loyal members namely Matthew Carbone, Lyton Debattista and Mark Frendo. If this does not happen then it seems that Said will not be guaranteed a majority of votes in the next Annual General Meeting.

President Johann Said is utterly disappointed that not even one of the current committee members wanted to commit himself and assure Mr Said that he will get part of the money he forked out for the club in the past two years.

This season was the second year for Johann Said as President of the Greens and in the last 20 months he guided the club to a consecutive Europa League qualification and he brought back the Maltese F.A. Trophy after nineteen years.

Johann Said was also expected to give current coach Joe Brincat a one year extension on his contract, but this could be confirmed only after the outcome of the Annual General Meeting.

Argentinean Pablo Doffo is to leave the Greens as he started contract talks with Balzan Youths.

12 Comments

 1. ahmar u abjad says:

  ma jiflahx jaqa iktar ghac-cajt jekk ma jirreznjax darbtejn fis-sena ma jkunx huwa u hallinna ghax issa dahhaqt nies kemm flaht bik.

  [Reply]

 2. PUBLIUS says:

  Il-Klabb taghna ghandu bzonn zmien twil ta ghaqda. Ma jistax ikun nibqghu sejrin hekk! Kullhadd ifittex l-interess personali tieghu flok tal-klabb! Tal-Misthija, klabb qed tfarrkuh. Haddiehor inaghaqad wara president u qed igawdu unur wara l-iehor. Wake up ghax daqt se jkun tard wisq!

  [Reply]

 3. Green Army says:

  Era tfisser zmien twil. 20 xhar mhux era imma bidu ta era. Pinna bl adocc!!

  [Reply]

 4. denzaj says:

  Issa naraw min ha jmexxi u ha jhallas il-passaggi tal-players ul-pagi la hemm erbgha min nies ma hamlux li jaraw il-klabb hemm fuq…….nispera li dawk in-nofs tuzzana min nies mhux jisparixxew issa jew jitfghuna mal-ahhar 4 jergghu, iridu jkunu responsabbli issa wara li kissru kollox u dawn is-6 min nies jafu minn huma, hemm minnhom li ga kienu ha jwaqqughna u ma qatawx qalbhom raw il-KING JOHANN SAID f’sentejn gabnha nies u buffu tafu minn hu anzi JOKER dak li xebgha jaqa ghan nejk pubblikament u fuq it-television XRIHA, kellhu bzonn xriha jaf jitkellem kwart li jaf JOHANN, kieku mhux friza imma ngazzat, u G.Sant kien baqa f’qalbna dejjem ut-tajjeb tieghu ma ninsuhx immadejn ukoll kien hemm wara G.Sant u Johann f’sentejn tinsewx li meta gie kwazi jibda mill bidu kellhu ghax tahwid kbir kien hemm, u gab trophy, u sentejn wara xulxin l-ewropa x’int tghid int THE GOD jaqghu int xi Bahri Belti jew????????

  [Reply]

 5. David says:

  Mur arah imexxi l MFA eh!!!

  [Reply]

  evergreen Reply:

  kieku jirrizenja kulljum :)

  [Reply]

 6. 21 darba says:

  kultant johlom dan biex ikun fl-ahbarijiet!!!! imnalla jgib ic-cirku ghax ihossu home

  [Reply]

 7. Chicago says:

  Will be missed by many, who need funny headlines!!!!;)

  [Reply]

  @ danzaj Reply:

  Yes Chicargo. You are demn right. He wil be missed by the readers who may need to read a commedian actings.

  [Reply]

 8. floriana says:

  Issa min qad iparla fil vojt, johrog hu al kumitat halli malajr nerbhu il league! haha erba injuranti hemm il furjana

  [Reply]

 9. Bugeja says:

  Ta xejn immexi ic Cirku…Dan haqu jkun ir-Re tal karnival….Din-is sena min fuqu jinhadem.

  [Reply]

 10. The God says:

  Mur gibu jamel nofs ta grech sant dar-ragel t’aw fuq!!!!!!!!!!!!!!!!! u halluna!!!!!!!!!!!

  [Reply]

Leave a comment