Early voting fl-AGM tal-MFA

Friday, June 28, 2013, 11:45

Il-Kunsill tal-MFA l-bierah approva proposta biex jista jsir l-early voting ghall-elezzjoni tal-karigi tal-ezekuttiv fil-laqgha generali annwali. Jidher li din il-proposta kienet imressqa fl-ezekuttiv minn Paul Spiteri ta`Valletta, imma Darmanin Demajo qallu li jkun ahjar li jressaqha fil-kunsill. Fil-fatt hekk ghamel u l-proposta ghaddiet.

Dan ifisser li kull minn kien ser ikun imsiefer jew indispost fl-20 ta` Lulju jista jivvota gurnata ohra. Skond diversi persuni li tkellmu maghna din kienet decizzjoni ohra kontroversjali hekk kif hafna sosstnew li inbidlu r-regolamenti wara li hargu l-ufficjalizzazjoni u n-notifika tal-AGM.

5 Comments

 1. Roitmann says:

  About time li nigu bhal-pajjizi fl-Ewropa. Il-YFA qatt ma tkun taf xejn. Iccempilhom ghal-parir u jghidulek biex iccempell l-MFA. Nirringrazja lill minn hu koncernatt l-MFA talli dejjem kien ta ghajnuna kbira ghal-parents ul players tan-Nursery.

  [Reply]

 2. P Sant says:

  Galdes, ghandna bzonn artiklu minn tieghek ghax in-nurseries irrabjati bil-mod kif aqqas biss gew konsultati rigward l-emenda li saret li it-tfal jirregistraw ta’ 12 il sena. Tal-misthija Youth FA MFA Dede u Fr Hilary.

  [Reply]

  Joe Borg Reply:

  habib, dan mhux kaz ta konsultazjoni, imma din hi rule tal-fifa li bhal association trid tkun konformi bil fors …

  [Reply]

  A Farrugia Reply:

  Is-soltu nuqqas ta’ fatti. Ilhom sena jiddiskutu u int tigi tghid li ma kienux konsultati. Prosit MFA ghax kienet decizjoni tajba u li taghmel sens. Jaqaw int m’ghandekx tfal sur Sant?

  [Reply]

 3. Peter says:

  About time li jaghmlu hekk u se tgergru wkoll?

  [Reply]

Leave a comment