Duncan u Telephonebox imorru għal Top Fuel Dragster

Saturday, April 7, 2012, 12:20


Wara karriera qasira ta 4 snin Duncan Micallef wasal ghal ikbar kategorija fid-Drag Racing f’Malta, dik li jsuq ‘Top Methanol Dragster’.

Il-bidu tat-tim Telephonebox beda min T-bucket li kienet taghmel 10 sekondi fil-Kwart ta mil li rnexxielom jnizluha al 8.5 sekondi fi kwarta mil.

Is-sena ta’ wara marru ghal Top Methanol Dragster (maghruf ukoll bhala Top Alcohol fi zmienijiet bikrija) u hadu zmien sakemm indunaw li kellhom bzonn jghamlu certu modifiki fil-karozza. It-team Telephonebox compost mill-partners Duncan Micallef u Joe Ghiller u Crew compostminnRay Debono, Franco Pace u Kevin Mallia.

Matul is-sena 2011 it-team kien assistitminnTimo u Dennis Habermann, darbtejn rebbieha tal-Kampjonat Ewropew li taw is-sehem tahhom biex it-team Malti ghamel progress qawwi.

Kif kellom kollox lest, mil-ewwel run gie rrekordjat il-hin ta’ 5.92sekondi. Is-sena ta’ wara rnexxielhom jghamlu l-aqwa hin tal-karriera tahhom ta’ 5.83 sekondi.

Duncanu t-tim Telephonebox huma nies herqanin as success u ddecidew li issa jmorru ghal ghola kategorija tad-Drag Racing mondjali li hija l-klassi ‘Top Fuel’. Karozza f’din il-kategorija tofri sahha ta’ magna ta’ 8000bhp meta kkomparata mat-3000bhp li qedin jsuqu hawnMalta. L-ewwel girja b’din il-karozza ha tinstaq gewwa Santa Pod fl-Ingilterra bejn is 6 u 9 ta’ April.

It-Team Telephonebox sa jkun assistit mill-krew Malti taht id-direzzjoni ta’ Timo u Dennis mill-Finlandja.

Biex Duncan igib il-Licenzja biex isuq dragster ta’ dan it-tip irid jghamel runs quddiem gurija professjonali u jekk jirnexxielu jgib il-Licenzja, jkun eligibli biex jsuq kontra sewwieqa ta’ l-istess klassi u b’hekk ha jkun l-ewwel Malti li jkun jista jikkompeti f’din il-kategorija.

Jekk kollox imur sew u kif ippjanat,Duncanha jikkompeti fl-FIA Drag Racing event f’Gunju li gej. Daqstant, it-team Telephonebox jixtieq jirringrazja lil i-sponsors tieghu AZURE u J Portelli Projects tal-ghajnuna lit-team Malti.

It-tiġrijiet li se jsiru f’Santa Pod ha jigu murijin diretti fuq www.eurodragster.com .

 

Leave a comment