Does Manolito Micallef deserve an international call up?

Saturday, April 30, 2011, 0:26

by Joshua Cacciattolo

When John Buttgieg took over as Malta National coach he said that he would pick players that are in form so I would like to debate weather Manolito Micallef should be given a call up to the national squad. This season he rejoined Floriana after a two year spell with Hamrun Spartans and since then he has had a very good sesaon.

Micallef has been a shining light in what has been a positive season for Floriana so far. He has performed at a consistent level, rarely ever making a mistake. His crossing is of a very high standard as well as his over laps on the flanks. So my question is: does he deserve an international call up?

17 Comments

 1. furjaniz u sfortunatament nofsi belti says:

  tiskanta u tistageb !! TERENCE SCERRI f nofs ta dan listagun kienu se ”jibaghtuh bi prova” barra min xtutna qalu tal belt. fil verita kien sejjer jaghmel programm ta rijabilitazzjoni minhabba is social life tieghu. qed insemmi il terence ghax dan kien mghajjat mat team nazzjonali minkejja is social life tieghu. mano wera li lehaq certu livel mistenni imma SUR BUTIGIEG l-importanti li jkollu certu plejers fit team biex juzahom ghal 8 minuti biss imma mbasta juzahom.

  [Reply]

 2. BELT BISS says:

  kemm sirna dojoq

  [Reply]

 3. ahdar says:

  @ mfa: ma nahsibx li punt validu li semejt fuq is-social life ax sa fejn naf jien lil Mano dejem fil-kategorija ta l-isports rajnih u fl-ebda parti ohra!!! min andu halqu jajd li jrid imma il-fatti kollox u l-fatti huma li Mano kellu stagun tajjeb hafna u jixraqlu li jisejah ma nazzjonal. Keep it up CAPITANO

  [Reply]

 4. ffc says:

  @ mfa: qed tara kemm timxi tajjeb l-mfa igifiri ghax dan il-player ma haqqux jitla ghalinqas bi prova man nazzjonal minhabba l-karattru….xint tajt siehbi…..qed naraw kemm timxi bl-ucuh l-mfa…mhux qed taraw li l-mano kien vera konsistenti dan l-istagun u vera ura l-kapacitajiet tijaw loghba wara loghba fil-grawnd….prosit MANO…..keep it up gbin u good luck ghal kumplament tal-istagun…

  [Reply]

  Karl Reply:

  Sorry ta imma sa fejn naf jien il players mat team Nazzjonali jagh\luhom John Buttigieg u Carmel Busuttil u mhux M.F.A.

  [Reply]

  ffc Reply:

  sorry ta imma mux int qed tajd li mano ma ntazilx minhabba is social life tijaw xanda xtaqsam mal-istagun prezenti li qed jilab…..mano issa fil-prezent trid tarah u mhux fil-passat ghax wara kollox kulhadd jaf li kellu stagun impekkabli…………

  [Reply]

 5. in-Nobbli says:

  Inthom bis serjeta jew ? U morru halluna, kemm qisu ma kellikx fuq xix tikteb Joshua!! Tafu li fl-ahhar loghba tan nazzjonal Ian Azzoppardi li hu bil qabda ahjar minn Mano ma kienx maghzul ?? Tistageb imma veru ghax Special One Buttigieg jew tant hu avvanzat li ma nifmhuhx jew inkella injorant u jsejjah il-players bl-ucuh jew skond il-flokk li jilbsu!!!!

  [Reply]

 6. CENTEZ !!! says:

  mfa , xi trid tajd biha din ???????

  [Reply]

 7. Tax-XELIN says:

  Dear All

  Ma tashbux li inutli dal player jigi maghjat meta fullback ghanha il kbir capitano alex muscat , b rispett kollu , qas paragun mhemm

  [Reply]

  Anti valletta Reply:

  Ilu sena gibs kif triduh jilab ma malta? lol

  [Reply]

 8. massimo says:

  AHNA L-AQWA LI JILGHAB TAJJEB MAGHNA NIXTIEQ LI KULL PLAYER TAGHNA IKUN MA NAZZJONAL IMMA L-EWWEL IL-CLUB U KURAGG GREENS U WELL DONE TA KOLLOX .

  [Reply]

 9. Anti valletta says:

  Li zgur li kien hafna ahjar minn carlo mamo l-left back titolari ta malta matul l-istagun. Nahseb haqqu almenu prova fi friendly internazzjonali…

  [Reply]

 10. mfa says:

  Forsi ma jajatlux minhabba il karatru tieghu iktar milli haba il loghob tiaw. Nahseb li mano ha isem hazin man nies tal mfa habba is social life tiaw.

  [Reply]

  genio Reply:

  sur mfa li int mohbi taht non de plum,niextieq inkun naf xtaf int fuq is social life ta manolito micallef.biex ktibt dan il comment fuqu sintendi li tafa sew is sl tieghu.issa jew tajdli xtaf ,jew tajd min hu il laqi bhalek li xewxek ghalih,jew nikxiflek is social life tighek.jien genio ta l ajax.tafni sew suppost.

  [Reply]

 11. steve says:

  ghalina ma tantx taghmel differenza li buttigieg ma jaghtix kazu  l aqwa li napprezzaw ahna il furjanizi tal loghob li jaghti ghal flokk glorjuz taghna keep it up  siehbi

  [Reply]

 12. Demm Ahdar says:

  mux ovja … l-unika player ma tyrone li dejjem kin konsistenti fit team … imma jekk ikollu il flokk ahdar qas biss jigu ikkonsidrati certa players. Bhal trevor cilia kellu jmur ma bkara bix jatu kasu

  [Reply]

 13. ffc says:

  Bla Dubju wihed mil ahjar full backs ta dan l stagun!!

  [Reply]

Leave a comment