Dimech, Priso sign for AEK Larnaca

Thursday, August 5, 2010, 17:36
Luke Dimech in action for Valletta last season

Luke Dimech in action for Valletta last season

It is now official: AEK Larnaca signed Luke Dimech and Doding Njongo Priso. It seems Jordi Cruyff was behind the signing of Dimech whilst Priso was loaned from Valletta to Larnaca for one year after ex Valletta Coach Ton Caanen requested his services.

Sportinmalta.com was informed that Dimech was going to be signed in the beginning of July and showcased with the other signings in a press conference. It seems Dimech requested an extension to his holiday as he wanted to visit family in the UK.

It was no secret that Caanen favoured the ill tempered Priso who was red carded a couple of times last year, but he has faith in the Cameroonian winger/attacker and is sure that he will make an impact in the Cypriot Top Division League.

The yellow green AEK Larnaca fans are enthusiastic about this year’s signings as Caanen and Co. signed a number of high profile players with international experience.

15 Comments

 1. r.ciantar says:

  Sur Sant mhux ahjar turi ismek car jew dawk li kunjomhom bhalek kolla jfattru affarijiet addocc

  [Reply]

 2. christian pace says:

  jin haga najd 4c ha nxaqleb lejn pajjizi nahseb li din is sena it timjiet kollha irridu joqodu attenti iktar mis-snin l ohra ghat- team ta hal tarxien ax ed jaghmel akkwisti tajjbin minghajr hafna pompi zejda….ejja blues kuragg nemmen li kapaci nicalingjaw al xi unur

  [Reply]

 3. Joe says:

  Tajt mhux ha nhallat lil Luke Dimech ma Ramon Do Santos…Luke player b’sahtu u il hin kollu itajar il ballun u jati long balls hziena u Ramon player b’sahtu ukoll li jaf xandu jamel bil ballun u rari tarah itajar il-fuq alija amilna replacement tajjeb u fil-kaz ta Priso xtaqtu baqa maghna per nemmen li Denni tajjeb daqsu jekk mhux iktar ax quddiem il-lasta iktar micidjali….GRAZZI SUR SCRIHA!! Ahna dejjem warajk…FORZA VALLETTA CITY!!

  [Reply]

  Roderick Axisa Reply:

  Prosit. Apparti min hekk – fejn telaq BICCA difensur, issa gew 2 ghax hemm player iehor tan-nazjonal JONATHON CARUANA.

  [Reply]

 4. valletta says:

  @ p sant jaqaw mux qijad sew int?? int ok jew? taf lil min gabu il belt?? jew le!!?? lid denni u ramon ta u lil temile u lil camileri dawk mux tajbin qed tajd int? ghax filkas ghamel nucali habib !!!

  [Reply]

 5. P Sant says:

  gerald xriha baqa jittewweb meta gieh ic cans al TYRONE FARRUGIA u al bum bum BUENO. Il-belt telqu luke dimech u priso mis-sena l-ohra l hawn, u jista jkun michael mifsud ukoll, gilbert agius xjah b’sena ohra u gab coach tax-xelin u nofs minflok caanen li kien serjissimu. jekk xeba ahjar iwarrab xriha u jati cans lit tfal tal belt

  [Reply]

  gerald Reply:

  mela bueno kellu fuq lkuntratt li jekk jigi malta jrid jifirma ma tarxien, mifsud talabom 3 darbiet iktar paga milli kellu u tyron sinjali ma kinx fil pjani tal coach. u lcoach tax xelin u nofs tela lqormi mis2 all final tat trophy fi ftit snin bi players li had ma ridom. lpres jaf xinu jamel serah rasek habib

  [Reply]

  Mat Mullen Reply:

  Mr P Sant…Valletta NEVER went for Tyrone Farrugia, the Msida secretary will tell you that Valletta never wanted him! And regards Bueno what Gerald said is gold! Regarding Michael Mifsud the player insisted he wants to play in Europe and if he doesn’t negotiate he will come back!

  And what you said about Gilbert Agius is absolute RUBBISH! No maltese player is the level of Gilbert Agius…he’s like wine…getting better while growing up! You can see the Maltese National Team how much success they made in football without Gilbert in the team! Playing Massimo Grima in midfield instead of Gilbert!! WHAT A JOKE!

  [Reply]

 6. ludvick, t.parascandolo says:

  auguri lil daw iz zewg players, u iva naqbel ma ta tahti li it team tal belt dis sena iddajjef , u is sur shriha ma ghamielx xiri tajjeb , nemmen li dis sena it team tal belt jispicca bejn it 3 u ir 4 bpost

  [Reply]

  gerald Reply:

  xmisthija ta kliem u hsib andek. la jispicca lkampjonat nitkelmu u tara kif valletta jispicaw mill 1 sa 2. serah rasek ax tim bsahtu hafna emmm

  [Reply]

  Roderick Axisa Reply:

  Haha int orrajt jew?

  [Reply]

 7. andy says:

  good Luck Luke !, so thats what ? three maltese players playing abroad but not good enough for the Malta National team….LUKE DIMECH – ANDRE SCHEMBRI and UDO NWOKO….

  [Reply]

 8. gerald says:

  p.sant int orajt. mid dera mintix bnidem ta ground. hadna lil denni dos santos ta ex tarxien, difensur, ta ex qormi gibna lil hu frank temile midfilder bsahtu u jonatan caruana. eee bilhaq inqlajna mill ewropa bla telfa. it team mux isahah imma ibissssssss. grazzi sur vic

  [Reply]

 9. P Sant says:

  Hadu xi somma l-belt taghhom? jider li dis sena ma jridx johrog boqxiex xriha ax iktar ibiegh milli jixtri. mis-sena l-ohra lawn iddajjef it-tim. ejja xriha mela waqfet il-pompa…

  [Reply]

  city boys Reply:

  din is sena la qed ipaxi lil klabb tijak is sur xriha u lanqas lil haddieor… u qed turini kemm ma tifimx sehta fil football malti… it team belti din is sena isahhah hafna aktar mis sena ohra minghajr WISQ DAQ TA TROMBI .. u iz zmien jurik kemm il belt naqsu mis sahha taghom SUR SANT BL-SSSSS KBIRA!

  U SUR XRIHA MONEY NO PROBLEM GIFIRI POMPA WIEFQA JEW TAHDEM MHUX BICCA TIJAK IMMA HIJA BICCA TAGHNA

  [Reply]

Leave a comment