Darmanin Demajo kontra Fenech

Friday, July 19, 2013, 10:03

Minn Josef Galdes

Il-mument mistenni wasal. Ghada kif hafna jafu ser issir l-elezzjoni ghall-memeri tal-ezekuttiv tal-MFA fejn fost il-karigi kontestati hemm il-kariga ta` President bejn il-President attwali Mr.Normann Darmanin Demajo u Dr.Peter Fenech. Minghajr l-ebda dubbju li Normann Dermanin Demajo jibda bhala favorit f`din il-glieda sportiva izda mhux eskluz li ser ikun hemm clubs li jaghtu l-fiducja lil Dr.Peter Fenech.

Barra din il-kariga li bla dubbju hija l-iktar wahda mistennija hemm ukoll l-elezzjoni ghall-karigi ta` Vici President fejn ser ikunu qed jikkontestaw Mr.Carmelo Bartolo,Dr.Chris Bonnet,Mr.Peter Busuttil,Mr.Alex Manfre,Mr.Ludovico Micallef,Mr.Donald Spiteri. Waqt li hadd ma ikkontesta il-post ta` Tezorier fejn huwa konfermat Mr.Ivan Mizzi.

1 Comment

  1. John Soler says:

    Good luck Norman.

    [Reply]

Leave a comment