Daniel Nwoke:Centre of Attraction

Wednesday, April 6, 2011, 22:40

Joshua Cacciattolo writes on the Floriana striker Daniel Nwoke, possibly the most in form striker at this moment in time

There were no doubts of  Nwoke’s ability in front of goal. He had, after all, celebrated more than 70 strikes for Msida St Joseph in his previous experience. In Floriana’s green and white stripes, Nigerian Daniel Nwoke is threatening to surpass the scoring feats of Terence Scerri and Alfred Effiong who have scored fourteen goals in this campaign.

His net-bulging feat last Sunday, when the Nigerian grabbed a quartet in the 5-1 mauling, saw his total for the season rise to 12 goals in just 7 matches. With that averaging out at nearly two goals a game, the Nigerian is on course for a historic top scorer crown by the time this campaign is consigned to history.

At the age of 27, Daniel Nwoke has already exploded with his ability. For Maltese football he’s not just a footballer who dribbles, his ideas are of pure class too, but today his playing style is a source of  entertainment.

It’s a remarkable turnaround for Floriana who began this season under a new committee. The Greens, under new coach Michael Woods, bounced back after the 3-0 defeat to Valletta, and are on course for the runner up spot and also qualify for European competitions next year, after more than a decade’s absence.

Now is definitely the time for President Johann Said to sign the Nigerian for another season to continue his project for the Grenns, although contacts have started with another proven striker in Maltese football for next season, Guess who?

17 Comments

 1. clinton says:

  kontra valletta laghab jew le?????????????? ax ma jidirlix li rajtu

  skurja kontra VALLETTA?
  ma birkirkara skurja immmmaaaaaaaaaaaaaaaaa naf ghaliex ghajneja f wicci

  looooooooooooooooool

  [Reply]

  Anti valletta Reply:

  kontrikom mhux hu ma labx imma shabu… tafu xigifiri intom tilabu kontra timijit bla difizi jew nofs jew quddiem… ax allajbirek il-barcelona ukol tilfu dis-sena intom biss le tajd alix? zgur ax tajbin wisq ux! haha dahquna.

  [Reply]

  clinton Reply:

  idahaqx ,mela insejt li inthom laqa ta xulxin, em mod u mod kif tkun miftuha difiza

  bdw la qbist int ha nsaqsik xi haga ghadhu jisthi jajd li hu furjaniz il joker?

  ghax l ahhar li tilef ma CHAMPIONS 3-0 EK QAL

  [Reply]

 2. Supporter Belti says:

  @DEmm Ahdar, Il-Furjana l-ikbar klabb li qatt rat Malta meta lkoll snin kbar ma tiehdu tazza? Min ikun kbir jirbah l-unuri mhux bhalkom ilkom ma tiehdu mqarr bikkjerin minn zmien nannti.

  [Reply]

  Anti valletta Reply:

  allura bl-istes paroli tijak intom l-ahhar 30 sena sirtu team kbir ax qabel ma konnix nafu bikom. team kbir mux l-unuri biss jamlu imma l-gheruq tijaw. intom alek mintomx u qatt ma tkunu ax adkom sal-lum ticekjaw l-origni takom st pauls, united, rovers, city etc issa daqt isemmuh valletta xriha from paola

  [Reply]

  Supporter Belti Reply:

  Int siehbi ghadek tghix fl-ghanqbut tal-imghoddi. Issa ghoqod qalleb il-kotba tal-istorja u kkonsla, Izda xorta fil-prezent m’ghandekx biex tifrah u, ha nghidlek, se tkompli tittama ghal snin kbar qabel forsi jsir miraklu u tiehdu xi tazza.
  Pero` biex inwiegbek mhu veru xejn li ahna hadna l-unuri f’dawn l-ahhar 30 sena. F’dik l-epoka jien kont zaghzugh u l-Valletta hadu l-lijg kemm il-darba, sewwasew 11 il-darba sa-sena 1980. Dan biex nurik kif int m’ghamilx il-homework tieghek sew. L-origini ta’ Valletta kienu Valletta United u mbghaghad sar Valletta F.C. Floriana F.C. ukoll li hemm zmien li kienu maghrufa bhala Floriana Ajax imma fl-essenza taghhom xorta baqaw Floriana.
  It-timijiet li semmejt int Valletta St. Paul’s u Rovers Utd kienu timijiet amateurs li kienu jilghabu f’kategoriji ohra. Valletta St. Paul’s
  ghadhom jezistu sal-lum. Habib, int hallat il-hass mal-gass, jiddispjacini nghidlek.

  [Reply]

  in-Nobbli Reply:

  issa ilqatt il-likk sabih!! inthom irbahtu l-aktar meta fil-belt kien hemm xi 7-8 timijiet. Ara meta ghaqqadna tim wiehed qtajnilkom iz-zejza …. ezatt ezatt mil-ewwel ghax l-ewwel kompetizzjoni ta meta inaqaadna u MFA riedet time wiehed minn kull belt u rahal irbahnijha minn fuqkhom i.e. Malta Cup …….

  [Reply]

  clinton Reply:

  MELA INT GHANDHEKK XI 60 SENA

  [Reply]

 3. ffc says:

  Keep it up Daniel.. Floriana loves you!!!

  [Reply]

 4. werzieq says:

  Kemm qalu kontrik Joshua meta ktibt xi haga fuq il-Valletta!!!! Ara issa ghax qed tfahharhom hadd ma kritikak jew staqsik minn fejn int u ma min izomm!! U ija almenu ghandhom xi haga biex jifirhu sa Mejju meta naghddu minn Sant’Anna bill-karrijiet u bit-tazza!!! Forza City

  [Reply]

  Demm Ahdar Reply:

  ahna protestajna ax jikteb dak li ed jigri hazin fuqna mux ax jikteb it tajjeb fuqkom. Kem tahsbu li intom importanti?

  [Reply]

 5. Demm Ahdar says:

  Player kbir ma l ikbar klabb li qatt rat u qad trid tara Malta. Keep it up Daniel. Put us up where we belong

  [Reply]

  sliemiz Reply:

  @demm ahdar int qedt thoss xi naqa mohhok , gej bl aqwa team li qatt kien hawn , tghijdx x jitqu in nies li qedt jaraw il coment li hallejt int

  [Reply]

  Anti valletta Reply:

  le intom team kbir l-aqwa li fl-ahhar tal-pjan takom spiccajtu relegation pool lol

  [Reply]

  sliemiz Reply:

  ahna ta linqas kultant niehdu tazza , mhux bhalkom mumji ta tutankamen, iiiiiiiiiiiilllllllhquna

 6. CENTEZ !!! says:

  grazzi ta kollox johann u prosit kbira lil daniel nwoke !!!!

  [Reply]

 7. supporter malti says:

  Micheal Mifsud!

  [Reply]

Leave a comment