Cricket Winter Wallop tkompla bejn il Marsa Magpies u il Melita Bees

Monday, February 16, 2015, 13:37

F tmiem il Gimgha il Cricket Winter Wallop tkompla bejn il Marsa Magpies u il Melita Bees. Minhabba it temp il loghba bdiet saghtejn tard. It tim tal Melita ibbatjaw lewwel u minhabba il knodizzjoni tal grawnd ghamlu total ta 124 run li inkluda tlieta u ghoxrin extra. Matt McKeogh kien loghla skorer b erba u ghoxrin run li inkluda tlett fours. Paul Bradley ghamel tnejn u ghoxrin run u zewg players, Frank Spiteri u Tim Wheeler ghamlu tlettax ir run kull wiehed. Ghall Marsa Ronnie Sacco, Sarfraz Ali, Sumair Khan, Andrew Naudi, Haroon Majeed u Sam Aquilina haddhu wicket kull wiehed.

Fir risposta taghhom il Magpies gew mahrugin kollha ghall skor ta 107 runs. Ronnie Sacco kien loghla skorer b disa u ghoxrin run minn erba u ghoxrin ballun. Haroon Majeed ghamel dsatax ir run minn erbatax il ballun li inkluda erba fours. Mark G.Sacco gahmel tlettax ir run u kien hemm wiehed u ghoxrin extra. Ghall Melita Frank Spiteri ha erba wickets waqt Derek Ali,Tim Wheeler u Joy Ghoseroy haddhu wicket kull wiehed.

Mir rebha il Melita bees haddhu erbatax il punt u regaw gew f ras il klassifika u certi li ha jilaghbu fil Grand Final , hmistax ohra. It tim tal Marsa Magpies haddhu punt wiehed u qedghin f tieni post u ha koolhom jistennew ir rizultat tal loghba tal Gimgha id diehla ta bejn il Bees u il Krishna Kobras. Hekk jirbhu il Kobras, il Kobras jghaddhu ghall Grand Final, hekk jitilfu il Magpies jghaddhu.

Nhar il Hadd li ghaddha it tim Nazzjonali laghbiet loghba friendly kontra “The Rest”, f preparazzjoni ghall tournament li ha jiparticipaw fih f Junju. I tim nazzjonali ibbatjaw lewwel hu ghamlu total ta 155 run. Nowel Khosla il kaptan ghamel hamsa u sittin run u Derek Ali erbejn The Rest gew mahrugin kollha ghall tmienin run , Adam Krishna, Ronnie Sacco haddhu zewg wickets kull wiehed waqt erba bowlers hadhu wicket kull wiehed.

Leave a comment