- Sport In Malta - http://www.sportinmalta.com -

Cricket: F’tmiem il Kampjonat ta Xitwa

Posted By Sportinmalta On December 7, 2014 @ 4:19 pm In Cricket,Featured | No Comments

F tmiem il Gimgha il Kampjonat ta Xitwa tal Cricket – “Il Wallop”, tkompla war ail gimgha ta qabel kien hemm l open day. It tim tal Krishna Kobras. laghbu it tieni loghba taghhom , din id darba kontra it tim tal Marsa Magpies C.C. Qabel il loghba minuta silenzo sar ghall batsmen Australjan Phil Hughes li kien miet waqt loghba hmistax ilu fl Awstralja. It tim tal Magpies rebhu it toss u iddicedew li jibbatjaw. Fethu l innings Mark G Sacco li spicca jirtira wara tletin ballun ( regola lokali) u ghamel hamsa u ghoxrin run. John Rusher li fetah mieghu maghmel ebda run. Mike George wiehed min hamsa players li kien qeghdin jilaghbu lewwel loghba taghhom ghat tim tal Marsa ghamel dsatax ir run minn seba u ghoxrin ballun. Sreejith Rajeev ghamel hames runs, Jason Babu zewg runs, Tony Azzopardi erba runs, Vince Varghese u Gija John maghmlu xejn. Andrew Naudi kien l uniku stilla u ghamel tletin run min tnejn u ghoxrin ballun li inkluda boundary wiehed u zewg sixes. Will Nichols kien tas support ghallieh u ghamel hames runs. Kien hemm tnejn u tletin extras , le minhom kien hemm sbatax il wide li swew erba u ghoxrin run. It total tal Magpies kien wiehed I moderat ta 122 run u ma telqawz bonus point mill batting. Minn Naha tal Kobras Mike Caruana ha tlett wickets, Amy Caruana li kienet qed tilab lewwel loghba fil kampjonat tax xitwa hadet zewg wickets waqt Amal Sebastion u Ramadeep Singh haddhu wicket kull wiehed.

 

Ir risposta tal Kobras kienet wahda minajr hniena u ghamlu ir runs mal erbatax il over. Ravi Sharma gie mahrug lewwel wara ghamel disa runs mill hames t blalen, Nowel Khosla irtira u ghamel erba u erbejn run li inkluda erba fours u six wiehed. Ramadeep Singh ghamel tmienja u ghoxrin run minn ghoxrin ballun li inkluda zewg fours u six wiehed. Malcolm Crabbe (erba u ghoxrin run not out) u Sharoon Lazaar ( run wiehed not out) waslu it tim ghar rebh. Kien hemm ukoll tmintax il extra. It tim tal Magpies iprovaw hafna affarijiet biex jibaw fil loghba u uzaw tmien bowlers. Bir rebha Krishna jitalghu fl ewwel post.

 

Nhar is Sibt lahhar loghba ta lewwel rawnd tigi f tmiem billi il Melita Bees C.C jilaghbu kontra il Marsa Magpies C.C. Mid 9:00 sal 10:30am ikun hemm is Sunoco Cricket Academy/nursery


Article printed from Sport In Malta: http://www.sportinmalta.com

URL to article: http://www.sportinmalta.com/cricket-ftmiem-il-kampjonat-ta-xitwa/

Copyright © 2010 Sport In Malta. All rights reserved.