Johann Said confirmed for another term

Wednesday, June 22, 2011, 19:36

By Joshua Cacciattolo

This evening Floriana FC held their Annual General Meeting for the new season. As it was expected Johann Said submitted his nomination and he got more than 90% of the votes.

Floriana president Johan Said thanked the members and he is now targetting an Europa League qualification against AEK Laranca. He also confirmed that the club will organize a charter flight to Cyprus for the away leg.

A significant return was registered for former president Hugh Peralta and Julian Holland. The other members are Leighton Debattista, Mark Frendo, Frank Camilleri, Damien Camilleri, Kieth Galea, Tony Stellini, Peter Agius and Matthew Carbone.

Mark Camilleri is expected to be co-opted after he achieved a tie in the same election.

12 Comments

 1. ffc says:

  mela jerga jkisru siggijiet l mandra :) )

  [Reply]

 2. City Boy says:

  U lill Pawlu Xuereb li kien jiehu hsieb dak il Palazz bil moffa warrabtuh…..!!!!!!!

  [Reply]

 3. ljun feroci says:

  Jaqbadhom il bard il girien msieken kif jisimu l isem ta Johan Said. Bir ragun ghax fl ahhar tal mazzita sabu iz zbieba il beltin u telifnilhom stagun ghax ghadhom ma nizluwix it telfa tat trophy.

  [Reply]

 4. cikku poplu says:

  ara mela tefaha nomina POLITIKANT?

  [Reply]

  Erik DeBattista Reply:

  mela xiex Cikku tefahha!!! u jider li hemm kumitat b’sahhtu…. u ha ssir hidma tajba reget bhas sena l-ohra… amazing hux ahna il furjanizi!!!

  [Reply]

  Anti valletta Reply:

  ahjar politikant milli kummidjant bhal takom! lol

  [Reply]

  Erik DeBattista Reply:

  kummidjant ghalik ifisser bniedem li fi 8 xhur dahhal lil Furjana Fl-ewropa u rebah tazza min fuq darkhom?

  Li niftakru ghandkhom dritt divin li terbhu dejjem??

  J’alla insibu 10 kumidjanti mela x’tahseb??

  [Reply]

 5. Zewg Stilel says:

  inbasta mux hiereg, ha jigbed ftit attenzzjoni fuqu sewwa qal il-vinc li jkun irid l-attenzzjoni kolla fuqu, bred pitt.

  [Reply]

  Demm Ahdar Reply:

  ma nafx ala dal panic kollu… mhux ahjar alikom jekk nissahhew , ikolna derby kumbattuta mhux dejjem tilabu ma underdogs

  [Reply]

  Erik DeBattista Reply:

  U inthom xi tridu tinkwetaw…

  mhux John Wayne u Brad Pitt… x’jista jamlilkhom lilkhom? Tghid mhux ha johdilkhom xi tazza fxi final?? Inthom biss ghandkhom id-dritt divin li tirbhu jew insejt?

  [Reply]

  CD Reply:

  ehhh ehe issa sewwa qal il-Vinc…?? mela m’ghadkhomx tghamluh sagrosant li jghidilkhom Mr.What a Smell issa??? dak ftit ilu qal pubblikament li kull ma jghid il-Vinc ikun kollu gideb!!!

  [Reply]

  clinton (belt biss) Reply:

  KULL MA JAJT IS SUR SCRIHA U SAGRU SANT IVA U JEKK IL VINC IKUN ACETAT MIN ALLA TAGHNA(VICTOR SCRIHA) IVA AHNA NACETAWH

  [Reply]

Leave a comment