Christian Cassar joins Hamrun Spartans, Grabowski opts for Marsaxlokk

Wednesday, September 12, 2012, 15:24
Christian Cassar

Christian Cassar

by Joshua Cacciattolo

Christian Cassar is now officially a Hamrun Spartans player after he agreed a one year contract with an option for a further year as he concluded successful talks with President Daniel Sullivan.

The 29 year old left his home club Floriana last August by mutual agreement as he was no longer in the plans of Floriana’s new committee.

Sportinmalta also made contact with Hamrun Spartans president Daniel Sullivan, who confirmed that the 29 year old signed the contract on Tuesday . “I’m happy as we added more quality to our squad” concluded the Hamrun Spartans president.

Swedish born midfielder Andre Grabowski signed a one year contract with Marsaxlokk after he was released by Floriana in July. The 24 year old is expected to make his debut against Gzira United next Saturday.

The Polish supporter was target for Tarxien Rainbows, Balzan Youths and former Floriana during this summer but opted for the sea siders.

Marsaxlokk were active during the summer as they signed goalkeeper Omar Borg, Warren Chircop, Mark Brincat, veteran Rupert Mangion and are in talks to sign veteran defender Kenneth Scicluna froom Valletta Fc.

25 Comments

 1. PUBLIUS says:

  Illum min hu vera furjaniz ga qed jinduna bl-izball li sar, bit-tixwix li semghu minnu l-membri. Ara x’garalna issa!

  [Reply]

 2. Player tal-premier says:

  Lil kull min qed iparla fil vojt fuq il jajja nixtieq nghidlu biex ikun aktar prudenti fi kliemu. Intom tahsbu li player iwegga ax irid hu? Tafu x igifieri li tghamel operazzjoni tal cruciate? Ahseb u ara tamilha 3 darbiet??? Jien naf x igifieri ax ghaddejt min din l operazzjoni darba u nista nassigurakom li hija kalvarju u jrid ikollok dedikazzjoni kbira biex tkompli tilab il futbol…ahseb u ara tamilha 3 darbiet. Minn fuq, il maggoranza tal clubs iwarrbuk u lanqas biss ikun irid ihallasilek….minflok ma jissaportjak!! Jien player u nista nassigurakom li hi sitwazjoni ferm difficli. Mela flok toqodu tweggghu bi kliemkom, oqodu attenti xi tghidu u ggibux l interss taghkom biss. Kuragg Yaya u proset tal kuragg li ghandek li bqajt tilghab.
  Player Premier

  [Reply]

  christian Reply:

  thanks habib tijaj kellu bzonn kulhadd jitkellem bhalek , grazzi tal kuragg li tajtni u bhal madt inti jien addejt kalvarju u qatt ma qtajt qalbi , li jien zvinturat mhux tort tijaj imma ma nippermettix nies jiprovaw jizzikawni u jaqtawli qalbi bi kliemom anzi min aw najdilom li meta jipruvaw iweggawni bi kliemom iktar namel kuragg u nihdar biex nati risposta. nerga najdlek grazzi u naprezza siehbi u fejn tarani kellimni u ajdli li int kont li ktibtli ek :) narak

  [Reply]

 3. massimo says:

  Sportinmalta kemm tirrispondi malajr xi haga fuqna u kemm tohrog affarijiet negativvi ara ta xhar illu li kellom il girien mistur hallejtu . Dan jekk hemm xi wiehed furjaniz li kiteb ghax nahseb li kolla fake dawn qed jipruvaw igelduna imma ahna ninjorawkhom u Yayya gluck u grazzi ta servizz li dejjem tajt lil club . int ghax ma Johann Joshua brainwashed qed tiprova taghmlilna il hsara tibzax tibzax iz zejt jitla fil wicc ta l-ilma .fy

  [Reply]

 4. kiddo says:

  tliftu player kbir iehor furjana haha ibqaw sejrin hekk

  [Reply]

 5. updgreens says:

  Mela din is saga tal gowler ghada ghaddejja???? Pass il quddiem u sitta lura qed naghmlu, dlam cappa qed nara fil club

  [Reply]

 6. gurdien says:

  mela ma tafx taqra P SANT ???????????????

  [Reply]

 7. christian says:

  mhux in nies kolla ta biex inkun car imma l ftit hodor li hemm huma vera hodor bhalek l ewwel wihed

  [Reply]

 8. rassac says:

  Dan mhux ahjar tibqghu tiggilduhielu u tghidu li ma nizilx hlief loghba wahda u tkecca ax hareg barra l-kaxxa u qabad il-ballun b’idhu?????

  [Reply]

 9. P Sant says:

  allura dan gie released ghax kellhu jiehu 9000 euro????????????? mela ma jafux xinhuma jamlu l kumitat tal furjana?

  [Reply]

  ... Reply:

  u int tahseb li l-jajja kin ha jigi xi club alih bil-flus jew. rajna x’hadna bl-izbalji tas-sena l-ohra wehilna mill-uefa financial fair play. u bhalisa l-kumitat jamel sew jippruva jamel il-bilanci f’postom jek ma ridux aktar problemi jizdidu. mux b’dizrispett lej il-jajja ax ta hafna lill-furjana imma nahseb saret decizjoni tajba meta tqis ukoll l-injuries li sofra dal-ahhar snin.

  [Reply]

  christian Reply:

  ha najdlek xbin m xlokk b 50 elf euro cash kienu gew ghalija , e kelna hafna pampaluni jajdu li jriduwom it timijiet  e telqu bil laxanx gifiri tparlax vojt ghax qed taqa a nejk , u jekk trid ajdli f wicci ha nirrispondik ta buffu

  [Reply]

  ... Reply:

  ezat vera gew alik b’50 mxlok hames snin ilu imma meta kenna sur cauchi pres u kont tajtu kelma li ha tibqa umbad ikonvincik robert micalef tmur ma mxlok. jitlaq minn jitlaq ma jinteresanix ax ahna l-club l-ewel mux l-individwi u l-kumitat amlu decizjoni tajba. u int tohoda personali bhat-tfal. jek il-furjana ridu jaraw min fej ha isolvu l-problemi li sabu ma wiccom il-kumitat bilfors ek kellu jsir u int l-ewwel wihed taf tort ta minn hu dan li gara bej is-sena l-ohra u das-sajf.

 10. Marco Psaila says:

  yaya injury prone uwx dejjem xi haga flirkopa qass haq il paga

  [Reply]

  christian Reply:

  ha najdlek xbin xorta ahjar minnek serrah rasek anki bla saqajn kapaci iktar minnek u tparlax fil vojt mur hudu g oxx …………..

  [Reply]

 11. Ankara says:

  floriana in fifa grip as they could not beat dedline. Fifa issued floriana with a 4 day ultimatum to explain why their former keeper has not been released. The keeper sued floriana fora 35 , 000 Euroes and alot of sanctions will be put on floriana as initial investigations ahowed florianas statement was inconsistent after the keeper presented a tape recording to the Fifa comitee. Due to the way player are dieing recently on the pitsh ,Fifa is taking the case seriously and the Ghana goalkeeper has asked fifa to suspend the Doctor licecce of the Doctor and a huge fined be imposed on anyone who was part of the initial decision. Meanwhile floriana failed to beat the deadline of Yesterday the 10 th of September 2012 and fofa has warned them lastly to reply by Friday the 14th of September 2012 or face drastic action. The medical reports also showed that the doctor wrote the player was weak due to the flu but in his opinion he could play , and fifas question is did the club take a blood investigation or not ? did they take a virus investigation ? or just the 5 minutes fever check was enough to prove the player fit as has been the cases of players dieing on the pitch this days.

  [Reply]

  ... Reply:

  please shut up… always moaning and never playing football! u had problems in every club and country you played in. please stop moaning and pray to god that someday a football club will trust you to sign a contract!!!!!

  [Reply]

  rassac Reply:

  Ankara it’s better if he pay the €6000 to Floriana.fc as he will be facing more trouble than!

  [Reply]

 12. PABLOSS says:

  Nixtieq nghamel mistoqsija rigward it Transfer tal YaYa Jista xi hadd jajdilna jek il YaYa hux plejer tal Hamrun jew Le ghaxil Gimgha kwazi spiccat u ma majta xejn

  Grazzi

  [Reply]

 13. updgreens says:

  Jien ghalija tal yayya sewwa ghamlu ghax iktar imwegga milli jilghab,,,,,,trid tghid ukoll li huwa player zvinturat minhabba linjuries

  [Reply]

  christian Reply:

  ha najdlek updgreens ara ma tahsibx li dispjacini ta ghax tawni release anzi amiltuli pjacir ghax m awx nies hodor iktar minkom zgur nisthi najd li jien furjaniz dahhala f rasek. u ha najdlek b saqajn wahda jien ahjar min nofs skwadra milli em ghax imbarazz em

  [Reply]

  greens Reply:

  Il probliema li min giex saqajn mohxi. Bla saqajn ahjar minnom ukol?

  [Reply]

  christian Reply:

  mohxi oxx il liba hnizer familtek muqran . u jekk imdejjaq habbat rasek mal hajt man hahaha ghax jien minix imdejjaq foxx il bandiera ta raztek

 14. P Sant says:

  Da kemm kellhu jiehu mand Floriana? Tistghu iggibu? Bhalma gibtu bhal filkaz tal-Boqli?

  [Reply]

  Sportinmalta Reply:

  9,000

  [Reply]

Leave a comment