Celebrazzjonijiet Hibernians Futsal

Tuesday, June 4, 2013, 9:55

Hibernains FC Futsal: Il-Kummisjoni Futsal fi hdan il-Kalbb se torganizza c-celebrazzjoni ufficjali tar-rebh tal-kampjonat tal-Futsal mit-team tal-Hibs nhar il-Gimgha 14 ta’ Gunju, 2013 mid-9.30pm gewwa l-Padiljun Sportiv ta’ Kordin. Is-Supporters kollha ta’ Hibernians huma mhegga li jattendu. Mistieden specjali se jkun id-Dj popolari Carl Bee u diversi D’js ohra. Dhul se jkun minghajr hlas.

Bi thejjiha ghall-istagun il-gdid il-Kumitat ta’ Hibernians Supporters Club se jorganizza  sensila t’attivitajiet socjali bl-ewwel wahda tkun Pasta Night bis-sehem tal-kanatant popolari Renato, fuq il-bejt tal-kumpless ta’ Main Str, Pjazza Paola nhar il-Gimgha 28 ta’ Gunju, 2013 mit-8.00pm il-quddiem. Ghal din l-attivita se jkun mistieden il-kowc il-gdid tat-Tim ta’ Hibernians FC, Branko Nisevic. Biljetti ghall-bejgh minghand il-Kumitat tas-Supporters’ Club ghall-aktar informazzjoni cemplu fuq: 99859793 (wara l-hin tal-4.00pm).

Leave a comment