Snooker

Page 3 of 3123

Tliet loghbiet ghal Borg fl-Ingilterra

Tliet loghbiet ghal Borg fl-Ingilterra

Main Tour tas-Snooker Alex Borg bi tliet loghbiet ta’ kwalifikazzjoni din il-gimgha. Il-plejer professjonali Malti tas-snooker Alex Borg din il-gimgha jkun impenjat fi tliet loghbiet ta’ kwalifikazzjoni f’turnaments differenti li huma parti mill-Main Tour organizzat mill-World Snooker Association. Dawn il-loghbiet... (Continue reading)

Pool: Aktar rizultati positivi ghat-timijiet Maltin

Pool: Aktar rizultati positivi ghat-timijiet Maltin

It-timijiet Maltin li qedin jiehdu sehem fil-kampjonati mondjali gewwa Blackpool kisbu aktar rizultati positivi. It-tim taz-zghazagh ta’ taht it-tlieta u ghoxrin sena kiseb rebha konvincenti ohra ta’ 7-2 fuq it-tim nazzjonali ta’ l-Indja biex b’ hekk zamm l-ewwel post b’... (Continue reading)

Snooker: Alex Borg u Duncan Bezzina fit-Tim Malti ghat-Tazza tad-Dinja gewwa c-Cina

Snooker: Alex Borg u Duncan Bezzina fit-Tim Malti ghat-Tazza tad-Dinja gewwa c-Cina

Malta se tkun irrapprezentata mill-plejer professjonali Alex Borg u c-Champion lokali Duncan Bezzina li se jiffurmaw it-tim Malti ghat-Tazza tad-Dinja tas-Snooker ta’ din is-sena organizzata mill-World Snooker Association. Dan it-turnament ser jintlaghab gewwa Wuxi City Sports Park Stadium fil-belt ta’... (Continue reading)

Pool: Malta fil-Kampjonati Mondjali Tal-Pool

Pool: Malta fil-Kampjonati Mondjali Tal-Pool

Malta ser tiehu sehem fil-kampjonati mondjali tal-Pool li ser issiru gewwa Blackpool, l-Ingilterra, bejn l-24 ta’ Gunju u s-6 ta’ Lulju. Il-Malta Pool Association ser tibghat erba’ timijiet f’ dawn il-kampjonati fil-kateogirji ta’ l-irgiel, Under 18’s, Under 23’s u Over... (Continue reading)

Snooker: Alex Borg jilghab fir-Riga Masters nhar il-Gimgha

Snooker: Alex Borg jilghab fir-Riga Masters nhar il-Gimgha

Il-plejer professjonali Malti tas-snooker Alex Borg ikkwalifika ghat-tieni rawnd tar-Riga Masters li ser jintlaghab fi tmiem il-gimgha gewwa l-Arena Riga, fil-belt kapitali tal-Latvja wara li l-plejer avversarju n-numru 1 u Champion Mondjali Mark Selby irtira minhabba ragunijiet personali. Dan it-turnament... (Continue reading)

Pool: Il-kampjonati nazzjonali Bavaria tal-Pool

Pool: Il-kampjonati nazzjonali Bavaria tal-Pool

Il-kampjonati nazzjonali Bavaria tal-Pool, organizzati mill-Malta Pool Association, qed jigi fi tmiem taghhom bil-finali ta’ kull divizjoni.  Fil-kampjonati Premier Qormi Football Ground zammew it-titlu b’ rebha ta’ 10-9 fuq l-eqreb rivali Hamrun Liberty. Il-player Anton Cuschieri, li huwa champion Ewropej... (Continue reading)

Snooker: Alex Borg jibda bl-impenji tieghu fil-Main Tour nhar is-Sibt

Snooker: Alex Borg jibda bl-impenji tieghu fil-Main Tour nhar is-Sibt

L-istagun tas-snooker 2017-18 tal-Main Tour organizzat mill-World Snooker Association jibda ghada meta gewwa l-Guild Hall ta’ Preston jibdew jintlaghbu l-loghob ta’ kwalifikazzjoni tal-Kaspersky Riga Masters. Dan il-loghob isir bejn ghada u nhar il-Gimgha li gejjin fejn l-64 plejer li jikkwalifikaw... (Continue reading)

Page 3 of 3123