Snooker

Page 3 of 3123

Malta se tospita n-Nations Cup tal-‘eight-ball pool’

Malta se tospita n-Nations Cup tal-‘eight-ball pool’

Għal darba oħra l-Malta Eight-Ball Federation se torganizza n-Nations Cup tal-eight-ball pool f’pajjiżna fl-ewwel ġimgħa ta’ Novembru, bejn it-2 u t-8 tax-xahar, fil-lukanda Dolmen. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal li hu ta’ unur għal Malta li tospita avveniment bħal dan. “Meta wieħed jitkellem... (Continue reading)

Żewġ impenji għal Alex Borg

Żewġ impenji għal Alex Borg

Il-plejer professjonali Malti tas-snooker Alex Borg fi tmiem din il-ġimgħa u l-ġimgħa li ġejja se jieħu sehem f’żewġ turnaments li jagħmlu parti mill-Main Tour organizzat mill-World Snooker Association. L-ewwel impenn għal Borg se jkun fix-Shanghai Masters meta nhar il-Ġimgħa jilgħab... (Continue reading)

CLAUDIO CASSAR JIRBAĦ L-EWWEL RANKING TOURNAMENT TAL-ISTAĠUN

CLAUDIO CASSAR JIRBAĦ L-EWWEL RANKING TOURNAMENT TAL-ISTAĠUN

Aktar minn 100 plejer ħadu sehem fl-ewwel serje ta’ ranking tournaments organizzati mill-Malta Pool Association li saru fil-Każin Banda San Ġorġ Martri li jinsab Ħal Qormi. Fil-kategorija tal-irġiel kellna finali mill-aktar eċċitanti meta Claudio Cassar għeleb lil Miguel Falzon bl-iskor... (Continue reading)

Tliet loghbiet ghal Borg fl-Ingilterra

Tliet loghbiet ghal Borg fl-Ingilterra

Main Tour tas-Snooker Alex Borg bi tliet loghbiet ta’ kwalifikazzjoni din il-gimgha. Il-plejer professjonali Malti tas-snooker Alex Borg din il-gimgha jkun impenjat fi tliet loghbiet ta’ kwalifikazzjoni f’turnaments differenti li huma parti mill-Main Tour organizzat mill-World Snooker Association. Dawn il-loghbiet... (Continue reading)

Pool: Aktar rizultati positivi ghat-timijiet Maltin

Pool: Aktar rizultati positivi ghat-timijiet Maltin

It-timijiet Maltin li qedin jiehdu sehem fil-kampjonati mondjali gewwa Blackpool kisbu aktar rizultati positivi. It-tim taz-zghazagh ta’ taht it-tlieta u ghoxrin sena kiseb rebha konvincenti ohra ta’ 7-2 fuq it-tim nazzjonali ta’ l-Indja biex b’ hekk zamm l-ewwel post b’... (Continue reading)

Snooker: Alex Borg u Duncan Bezzina fit-Tim Malti ghat-Tazza tad-Dinja gewwa c-Cina

Snooker: Alex Borg u Duncan Bezzina fit-Tim Malti ghat-Tazza tad-Dinja gewwa c-Cina

Malta se tkun irrapprezentata mill-plejer professjonali Alex Borg u c-Champion lokali Duncan Bezzina li se jiffurmaw it-tim Malti ghat-Tazza tad-Dinja tas-Snooker ta’ din is-sena organizzata mill-World Snooker Association. Dan it-turnament ser jintlaghab gewwa Wuxi City Sports Park Stadium fil-belt ta’... (Continue reading)

Pool: Malta fil-Kampjonati Mondjali Tal-Pool

Pool: Malta fil-Kampjonati Mondjali Tal-Pool

Malta ser tiehu sehem fil-kampjonati mondjali tal-Pool li ser issiru gewwa Blackpool, l-Ingilterra, bejn l-24 ta’ Gunju u s-6 ta’ Lulju. Il-Malta Pool Association ser tibghat erba’ timijiet f’ dawn il-kampjonati fil-kateogirji ta’ l-irgiel, Under 18’s, Under 23’s u Over... (Continue reading)

Snooker: Alex Borg jilghab fir-Riga Masters nhar il-Gimgha

Snooker: Alex Borg jilghab fir-Riga Masters nhar il-Gimgha

Il-plejer professjonali Malti tas-snooker Alex Borg ikkwalifika ghat-tieni rawnd tar-Riga Masters li ser jintlaghab fi tmiem il-gimgha gewwa l-Arena Riga, fil-belt kapitali tal-Latvja wara li l-plejer avversarju n-numru 1 u Champion Mondjali Mark Selby irtira minhabba ragunijiet personali. Dan it-turnament... (Continue reading)

Pool: Il-kampjonati nazzjonali Bavaria tal-Pool

Pool: Il-kampjonati nazzjonali Bavaria tal-Pool

Il-kampjonati nazzjonali Bavaria tal-Pool, organizzati mill-Malta Pool Association, qed jigi fi tmiem taghhom bil-finali ta’ kull divizjoni.  Fil-kampjonati Premier Qormi Football Ground zammew it-titlu b’ rebha ta’ 10-9 fuq l-eqreb rivali Hamrun Liberty. Il-player Anton Cuschieri, li huwa champion Ewropej... (Continue reading)

Snooker: Alex Borg jibda bl-impenji tieghu fil-Main Tour nhar is-Sibt

Snooker: Alex Borg jibda bl-impenji tieghu fil-Main Tour nhar is-Sibt

L-istagun tas-snooker 2017-18 tal-Main Tour organizzat mill-World Snooker Association jibda ghada meta gewwa l-Guild Hall ta’ Preston jibdew jintlaghbu l-loghob ta’ kwalifikazzjoni tal-Kaspersky Riga Masters. Dan il-loghob isir bejn ghada u nhar il-Gimgha li gejjin fejn l-64 plejer li jikkwalifikaw... (Continue reading)

Page 3 of 3123