Regatta

Page 3 of 612345...Last »

Regatta: Jittellghu l-Poloz Ta Jum il- Vittorja

Regatta: Jittellghu l-Poloz Ta Jum il- Vittorja

Fil-jiem li għaddew, fil-baċir li għadu kemm ġie inawgurat f’Bormla, waqt konferenza tal-aħbarijiet  ttellgħu l-poloz tar-Regatta ta’ Jum il-Vittorja. Il-Port il-Kbir għal darb’oħra ser joffri sfond għal din ir-regatta li fiha ser jieħdu sehem 7 distretti li huma: il-Birgu, Birżebbuġa, ... (Continue reading)

Il-Marsin jiccelebraw ir-rebh tar-Regatta Nazzjonali

Il-Marsin jiccelebraw ir-rebh tar-Regatta Nazzjonali

Nhar il-Hadd li gej, 29 ta’ Settembru, il-Marsin kollha sejrin jinghaqdu mal-Kumitat u l-Qaddiefa tal-Klabb tar-Regatta tal-Marsa biex flimkien jiccelebraw bil-kbir ir-rebh ghall-ghaxar darba tax-Shield tar-Regatta Nazzjonali, li saret fil-Port il-Kbir nhar it-8 ta’ Settembru – Jum il-Vitorja. Ghall-poplu tal-Marsa,... (Continue reading)

Bormla u l-Marsa jirbhu r-regatta ta` jum il-Vittorja

Bormla u l-Marsa jirbhu r-regatta ta` jum il-Vittorja

Bormla u l-Marsa jirbħu r-regatta ta’ Jum il-Vittorja. Din ir-regatta kienet ikkaraterizzata minn attendenza numeruża aktar mis-snin ta’ qabel, liħonqot ix-Xatt Pinto il-Furjana fejn kienet qed issir ir-Regatta Nazzjonali, il-qofol tar-Regatta Water Festival. Dan il-festival kien organizzat fuq inizjattiva tas-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka, Innovazzjoni,... (Continue reading)

Regatta photogallery

Regatta photogallery

... (Continue reading)

Ftuh ikkulurit tar-Regatta Water Festival

Ftuh ikkulurit tar-Regatta Water Festival

Ilbieraħ sar il-ftuħ uffiċċjali tar-Regatta Water Festival b’mod differenti minn kif kien isir fil-passat. Dan il-ftuħ kien jinvolvi l-In Guardia li għamlet spettaklu minn fuq id-dgħajjes tal-pass li telqu mill-Birgu u spiċċaw l-Isla. Fi tmiem dan it-traġitt huma għamlu spettakklu kkulurit... (Continue reading)

An increase in the number of sportsmen participating in the regatta activities of Victory Day.

An increase in the number of sportsmen participating in the regatta activities of Victory Day.

The number of people participating in the regatta activities will be 160 more than last year. This result has been achieved through the introduction of new activities which are set to be included along the traditional regatta, such as powerboats... (Continue reading)

Open day ghal Regatta club Bormla

Open day ghal Regatta club Bormla

Il-kumitatt fi hdan ir-Regatta Club gewwa Bormla jixtieq jistieden ghal-open day tal-club, li se ssir nhar il-Hadd 4t’Awwissu. Fl-open day se jkun hemm diversi esibizzjonijiet fosthom ukoll d-dghajjes tradizzjonali li jintuzaw mit-tigrijiet tar-regatta. Il-Ftuh se jkun min-disgha ta fil-ghodu sas-siegha... (Continue reading)

Qadfa ghal Puttinu

Qadfa ghal Puttinu

Nhar il hadd li gej il club tar regatta tal Marsa ser jorganizza qadfa min Ghawdex ghal Marsa il menqa,b risq Puttinu Cares. Il qaddfa ha tibda f s 6 ta`filghodu u il qadiffa tal Marsa li ser jasslu bid... (Continue reading)

Dgħasja ġdida ta’ Schembri għall-Isla

Dgħasja ġdida ta' Schembri għall-Isla

Dalgħodu l-Kumitat tar-Regatta tal-Isla vara dgħajsa ġdida li se tizanzan għall-ewwel darba fir-regatta ta’ Jum il-Vitorja fit 8 ta’ Settembru li ġej. Id-dgħajsa li ġiet imbieraka mill-arċipriet tal-Isla ħadimha Lawrence Schembri imgħallem tad-daghħjes maghruf bhjala ta’ Sgendo. Scjembri hu wieħed... (Continue reading)

L-Ghaqda Regatta Nazzjonali ser torganizza regatta ghaz-zaghzagh

L-Ghaqda Regatta Nazzjonali ser torganizza regatta ghaz-zaghzagh

L-Ghaqda Regatta Nazzjonali ser torganizza regatta ghaz-zghazagh imsemmija REGATTA YOUTHS. Dawn it-tigrijiet saru parti millkalendarju sportiv ta’ L-Ghaqda u fil-fatt din hija t-tlettax il-edizzjoni. Dan l-isem ghandu sinifikat importanti ghall-fatt illi din id-darba aktar min qatt qabel dawn it-tigrijiet ser... (Continue reading)

Page 3 of 612345...Last »