Kulħadd ma’ Mark Cutajar

Noti mill-Afrika!

Ġurnata wara oħra qegħdin noqorbu lejn tmiem Tazza tad-Dinja li ser tibqa’ storika għax hija l-unika waħda li saret fil-kontinent Afrikan, u Żgur li mhux ser terġa’ ssir hawn fl-għoxrin sena li ġejjin. Edizzjoni li ser tibqa’ mfakkra wkoll għall-protezzjoni... (Continue reading)

Mandela u t-Tazza tad-Dinja

M’hemmx dubju li matul dan ix-xahar l-attenzjoni ta’ kulħadd tkun iffukkata fuq it-Tazza tad-Dinja. Min-nhar il-Ġimgħa li għaddiet, sal-11 ta’ Lulju li ġej id-dinja kollha se tkun ibbumbardjata b’aħbarijiet mill-Afrika t’isfel, fejn għall-ewwel darba qed issir il-faŻi finali tat-Tazza tad-Dinja... (Continue reading)

Lejn it-Tazza tad-Dinja

Dan huwa l-aħħar Ħadd qabel tibda t-Tazza tad-Dinja u għalhekk tajjeb li niddedikaw dan l-artiklu għall-ikbar kompetizzjoni mondjali tal-futbol. Kompetizzjoni li se tkun storika, għaliex ser tiġi ċċelebrata għall-ewwel darba f’pajjiŻ Afrikan, l-Afrika t’Isfel. Snin ilu bla dubju din kienet... (Continue reading)

Jintemm staġun ieħor

Issa li l-futbol għall-klabbs wasal għal kollox fi tmiemu, kulħadd jibda jitkellem fuq it-Tazza tad-Dinja. Ippermettuli iżda biex nitkellem fuq suġġetti oħrajn li ġabu xi ftit diskussjoni matul din il-ġimgħa. Jekk kien hemm tim fl-aħbarijiet din il-ġimgħa kien it-tim ta’... (Continue reading)

Success bl-Argument u tmiem l-istagun

Huma diversi l-ispunti li joħorġu minn din il-ġimgħa sportiva. Kif tafu, x-xahar ta’ Mejju huwa importanti ħafna għax jiġu deċiżi diversi kampjonati sew fil-futbol u anke fi sport ieħor. F’sena bħal dik li qegħdin fiha, dan ix-xahar huwa importanti wkoll... (Continue reading)

Timijiet Nazzjonali

Matul din il-ġimgha smajna u rajna divesi aħbarijiet fuq it-timijiet nazzjonali Maltin fil-kategoriji varji. Smajna per eżempju li t-tim nazzjonali tal-kbar niżel tmien postijiet fir- ranking li toħroġ il-FIFA perjodikament, smajna wkoll bit-telf b`gowl minimu li soffrew it-tim nazzjonali Malti... (Continue reading)

il-Kampjonat lokali u d-deni tiela’

Wieħed ma jistax ma jikkummentax ftit fuq dak li qed jiġri lokalment fil-kampjonat lokali tal-futbol f`ġimgha f`weekend fejn il-futbol jieqaf u jħalli attenzzjoni unika  - dik fuq iż-żjara tal-Papa Benedittu Sittax f`pajjiżna.  Kampjonat lokali li qed jiżvolġi f`wieħed interessanti bejn... (Continue reading)

Maratona ta’ Malta: Quo vadis?

Bla dubju ta` xejn jekk kien hemm avveniment li ghamel hoss matul din il-gimgha kienet il-maratona ta` Malta. Ghamlet hoss mhux biss ghan-numru ta` partecipanti u ghas-soltu problemi li jinholqu bi traffiku peress li Malta hyuwa pajjiz zghir, pero ghamlet... (Continue reading)

Grazzi Benny Pace

Il-ftit versi sportivi ta` kull nhar ta` Hadd din il-gimgha nifthuhom b`tislima lil persuna lit a` kontribut lill-isport f`pajjizna b`mod partikolari lil gurnalizmu sportive Benny Pace. Benny halla din id-dinja nhar il-Hamis li ghadda u wiehed jhares lura u japprezza... (Continue reading)