Carmelo Abela u Alan Mifsud fost dawk eletti fil-kumitat ta’ Zejtun FC

Saturday, June 11, 2011, 18:08

Dan huwa r-riżultat tal-elezzjoni għall-hatra ta’ Kumitat Ċentrali ġdid taż-Żejtun Corinthians FC li saret il-Ġimgha, 10 ta’ Ġunju 2011 fis-7.15 pm.  Il-lista tal-persuni eletti hija f’ordni alfabetika.

Carmelo Abela

Carmelo Abela

Carmelo Abela MP, Charlie Abela, Sean Abela, Raymond Bonnici, Horace Camilleri, Noel Caruana, Albert Cumbo, Angelo Curmi, Richard Curmi, Mario Ellul, Moses Mercieca, Alan Mifsud, Kevin Mifsud, Maurice Mifsud u Leonard Underwood.

 Il-kumitat jixtieq jirringrazzja lill-membri u supporters li attendew u pparteċipaw fil-Laqgħa Ġenerali Annwali.  Jirringrazzja wkoll tal-fiduċja li wrew f’dawk kollha li ġew eletti u jirringrazzja wkoll lil kontestanti l-oħra li ħadu sehem fl-elezzjoni.

Leave a comment