Camilleri Brothers Dominate the ASMK Motocross

Friday, December 11, 2015, 20:57

Note:This article has been posted in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

On Sunday 22 November 2015 the ‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ organized the third event of the season of the ASMK – PASTA POIATTI 2015/2016 National Championships. It consists of races by the Autocross Cars and Motocross Motorcycles. The day’s event started at 10: 00am where under a large tent erected for the occasion Mass was celebrated as is annual practice to remember former ASMK members who left this world for a better life in eternity.

A Look at the day’s event which officially opened the Motocross Championship. This year this Championship was launched later than usual because the Maltese Motocross team of this ASMK section had been preparing himself well for his first experience of racing in France earlier this month.

During the day Class A rider Clayton Camilleri on his KTM dominated the his class by winning all the  Heats while he was always been followed by his younger brother Kyle Camilleri also on a KTM of smaller engine capacity. Edward Ciantar finished in third place on his Kawasaki.

In Class B Gozo rider Mario Cauchi on a Honda dominated this class with his winnings in both Heats. Cauchi was always followed andd sometimes close behind by Elvin Debono on aKawasaki while John Stellini also on a Kawasaki finished in third place. The ‘Open Class’ was also dominated by brothers Clayton and Kyle Camilleri.

In the Autocross Modified Cars Class Christian Mark Galea on his Fiat RITMO dominated and won all the 3 Heats on the day thus securing his place on the Class A Start Grid. Along with Galea also qualified Noel Zammit on a Fiat Punto, Malcolm Borg on his Opel Corsa, Christian Apap on his Ford Fiesta, Josef Grech also on a Ford Fiesta and Philip Joe Vella on an Opel Nova. Right from the start Vella and Galea took the helm of the race followed by Apap and Grech respectively. There were no changes in the position during this final but all the 6 drivers in competition exhibited excellent clean driving and showed that they are masters on the loose ground surface. This race ended with Vella registering his 2nd win so far followed by Galea. Apap entered in third place followed by Grech and Zammit respectively.

For the Class B Final the qualiefied drivers were Jonathan Vella on Ford Fiesta, Joseph Micallef and Jonathan Camilleri both on a Opel Corsa, Josef Abela on his Opel Nova, Delia Duncan on a Ford Fiesta and Ivan Birmingham on a Suzuki Swift. Right from the Start of this race final we saw Camilleri heading in first position while Abela and Micallef followed. The spectators attention was on Birmingham and Micallef with the latter was making pressure on Birmingham and finally Micallef succeeded in overtaking Birmingham thus gaining a position. After this move Birmingham started adding pressure on Micallef who unfortunately made contact with the tire barrier on a curve on the track and overturned his car. Although there was no room for alarm the race was Red Flagged for safety reasons. The Final ended with Camilleri winning this Class B final followed by Abela and Micallef.. Fourth and fifth place finishers wereBirmingham and Vella respectively.

The Start Line of the Autocross Standard Class was composed of Traydon Bailey on a Ford Ka, Ian Fenech and Fenech Deane both on a Citroen AX, Michael Scicluna on a Peugeot 206 and Johann Vella on his Opel Nova. Starting this final we saw Fenech and Farrugia making a very good launch. Farrugia took the helm followed by Fenech. Shortly after the first lap Fenech took the lead on Farrugia who added pressure and managed to retain his lead again. Meanwhile this final race for the Standard specs cars ended with Farrugia winning ahead of Fenech. Scicluna finished in third place who was followed by by the Gozo competitor Vella in fourth place.

The ASMK events will continue next Sunday 29th November 2015 by the Trials riders on their special motorcycles. They will be riding their second competition of the tournament which is going to be organised at the closed down Quarry named ix-Xagħra tal-Maghlaq in the limits of Qrendi with beautiful scenery surrounding the place. This event starts at 9: 00am. For more information please visit the ASMK electronic site named www.asmk.org.mt

Photos by Mario Micallef

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Malti

L-Aħwa Camilleri jiddominaw l-ewwel attivita’ Motocross

Nhar il-Ħadd 22 ta’ Novembru 2015 l-Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi organizzat it-tielet attivita tal-istagun ASMK Pasta Poiatti 2015/2016. Din kienet tikkonsisti f’tigrijiet bil-Karozzi Autocross u Muturi Motocross. Kollox beda fl-10:00am fejn taħt tinda kbira armata għall okkazzjoni giet organizzata Quddiesa li ssir darba kull sena għal dawk l-Ex Membri tal-ASMK li ħallew din id-dinja għal ħajja aħjar.

Ħarsa lejn il-ġurnata fejn nħar il-Ħadd gie miftuħ ufficjalment il-Kampjonat tal-Motocross. Din is-sena infetaħ ftit tard iktar mis-soltu minħabba li t-team Malti min din is-sezzjoni kien qed jipprepara ruħu sew għall ewwel esperjenza tiegħu ta tigrija fi Franza.

Matul il-ġurnata tal-Ħadd fi Klassi A rajna lil Clayton Camilleri fuq KTM jiddomina l-ġurnata billi rebaħ il-Ħeats kollħa waqt li dejjem kien segwit minn ħuħ Kyle Camilleri fuq KTM ukoll. Fit-tielet post spiċċa Edward Ciantar fuq Kawasaki. Fi Klassi B rajna lis-sewwieq Għawdxi Mario Caucħi fuq Ħonda jiddomina din il-klassi bir-rebħ tiegħu fiz-zewg ħeats tal-ġurnata. Caucħi kien dejjem segwit min Elvin Debono fuq Kawasaki fil-waqt li fit-tielet post spiċċa Jorn Stellini fuq mutur Kawasaki ukoll. Il-Klassi Open kienet iddominat mill-aħwa Camilleri bi Clayton jirbaħ segwiet min Kyle.

Fis-Sezzjoni tal-Karozzi Autocross Modified rajna lil Cħristian Mark Galea fuq Fiat Ritmo jiddomina u jirbaħ il-Ħeats kollħa tal-ġurnata biex ħa postħu mill-ewwel fuq li Start Line tal-finali A. Flimkien miegħu kellna lill Noel Zammit fuq Fiat Punto, Malcom Borg fuq Opel Corsa, Cħristian Apap fuq Ford Fiesta, Josef Grecħ fuq Ford Fiesta u Pħilip Joe Vella fuq Opel Nova. Ma tluq ta din il-finali rajna ħrug tajjeb min Vella segwiet min Galea fejn dawn ħadu t-tmun tat-tiġrija segwiti min Apap u Grecħ rispettivament. Ma kellna l-ebda tibdil fil-pozizjonijiet matul din il-finali izda is-sewwieqa taw wirja sabiħa u sportiva b’sewqan nadif matul il-finali kollħa. Din il-finali spiċċat b’Vella jirbaħ għat-tieni darba f’dan l-istagun segwit min Galea. Fit-tielet post daħal Apap segwit min Grecħ u Zammit rispettivament.

Fil-Finali Klassi B ikkwalifikaw Jonatħan Vella fuq Ford Fiesta, Josepħ Micallef u Jonatħan Camilleri it-tnejn fuq Opel Corsa, Josef Abela fuq Opel Nova, Duncan Delia fuq Ford Fiesta u Ivan Birmingħam fuq Suzuki Swift. Ma tluq ta din il-finali rajna lil Camilleri jisraq l-ewwel pozizjoni u iħalli lil Abela u Micallef issegwuħ. L-attenzzjoni kienet fuq Birmingħam u Micallef b’dan tal-aħħar kien qed jagħmel pressjoni fuq Birmingħam sakemm Micallef sab l-okkazzjoni u avvanza pozizjoni. Wara din l-azzjoni l-attenzzjoni Birmingħam beda jagħmel pressjoni fuq Micallef sa kemm Micallef agħmel kuntatt mal-barriera tat-tyres fil-genb tal-korsa u spiċċa jinqeleb bil-karozza. Minkejja li ma jkunx ħemm lok ta allarm il-finali giet imwaqqfa minħabba raguni tas-sigurta. Il-Finali spiċċat b’Camilleri jirbaħ il-Klassi B segwit min Abela u Birmingħam. Fir-raba u l-Ħames post spiċċaw Vella u Micallef rispettivament.

FiL-Klassi Autocross Standard rajna li Start Line kompost min Traydon Bailey fuq Ford Fa, Ian Fenecħ u Deane Fenecħ it-tnejn fuq Citroen AX, Micħael Scicluna fuq Peugeot 206 u Joħann Vella fuq Opel Nova. Ma tluq ta din il-finali rajna lil Farrugia u Fenecħ jagħmlu ħrug tajjeb b’Farrugia jieħu it-tmun segwiet min Fenecħ. Ftit wara l-ewwel dawra Fenecħ irnexxielu jissupera lill Farrugia izda dan rega beda jagħmel pressjoni sa kemm sab ic-cans u mar lura minn fejn beda. Intant ir-rizultat finali tal-Klassi Standard spiċċa b’Farrugia jirbaħ il-finali segwit min Fenecħ. Fit-tielet spiċċa Scicluna segwit min Vella fir-raba post.

L-Attivitajiet tal-Assocjazzjoni sa jkomplu nħar il-Ħadd li ġej 29 ta’ Novembru 2015 bis-sezzjoni muturi Trials. Dawn sa jsuqu it-Tieni kompetizzjoni tal-kampjonat li se tiġi organizzata fil-Barriera Ix-Xagħra tal-Magħlaq limiti tal-Qrendi bl-attivita tibda fid-9:00am.  Għall iktar informazzjoni zur is-sit elettronku www.asmk.org.mt

Ritratti ta’ Mario Micallef

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Gallery

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Leave a comment