Breaking News – Jesmond Zerafa and Qormi FC divorce

Wednesday, April 28, 2010, 19:15

by Sandro Micallef

Jesmond Zerafa says "stop" to Qormi FC

The ex Valletta FC, Birkirkara FC  and Malta international player Jesmond Zerafa, who has also led Qormi FC as Team Manager and Coach for the past three seasons has opted to end his stint as Qormi coach with immediate effect.

Sportinmalta.com is informed that Zerafa was being pressured continuously by Qormi president to decide on his future commitments with the Club.

When contacted by this website Jesmond Zerafa said “This issue has been going for ages now. I have been pressured by the Club officials to sign an extension to my contract and I decided that I cannot commit for the time being” a spirited Zerafa said.

When asked if he will lead the team for the last two BOV Premier League games that Qormi has yet to play, Zerafa commented “No definitely no. I have decided to resign and have reached an amicable agreement with the Club to terminate my contract immediately”  the Valletta-born coach added.

Zerafa who does not posses a UEFA “A” or a UEFA “B” license is believed to have commenced discussions on a personal basis with the Valletta President for a possible involvement with the City Club for the next season. Victor Sciriha is aware that, should the Club part companies with Ton Caanen, the Valletta committee is to recruit a coach who posseses a UEFA “A” license certificate if Zerafa will be asked to lead the team as a coach. Alternatively Valletta can ask Gilbert Agius who has a top class coaching certificate to act as official coach and help Zerafa.

On the other hand, should the move to Valletta fail, Zerafa will definitely be engaged by another Premier League club as he is being approached by top clubs after his success with Qormi FC. Zerafa has taken Qormi from the 1st Division to top flight football in the Premier League and has kept them there for two consecutive seasons.

6 Comments

 1. BELTI PUR says:

  ISSOLLITU KIF JIEGI MAGHNA XI HADD JIBDA JGHIR KULHADD U ZGUR SUR PAUL QORMI LI HA NIEHDU PACENZJA BIEH BHAL MA HADNA MA KULL KOWC LI KELNA IMMA DAN BELTI PUR IZJED U IZJED

  [Reply]

 2. Paul qormi says:

  Lil Jesmond Zerafa,.
  Qatt ma bsarna li kont se tamel hekk wara li il club u is supporters ghamlu mieghek.Kont rispettat hafna l iktar mil president u mil familja Fenech li kienu iqisuk wiehed mil familja taghhom.Tinsiex ukoll li il club kien ihallas paga ta coach ghax int m ghandekx licence A u il club anke ghamel
  sagriftccju kbir biex dejjem izomok kuntent tul is season.Kont ilek taf li mhux se tibqa maghana u ghalekk konna nistennew li kont tkun ragel u tonora i loghob li konna qed nilabu kif kont tamel fil bidu tas season ghax kulhadd kien induna li it team kellu apatija kbira.Jalla ma min sejjer issib success u jiehu pacenzja kif hadu il kumitat u il players bik tal Hal Qormi.

  [Reply]

 3. Manuel Pinto De Fonseca says:

  Jidher li kollox kien mahdum minn qabel. Ghamel sew il-President ta’ Qormi li kien qed jipprressa li Jesmond sabiex jaghmel il-hsibijiet tieghu car meta MALTA KOLLHA kienet qed tisma li ser imur mal-Belt. Minn nies professjonali kont nistenna xi haga ahjar. Kuragg Qormi. Dejjem warajkom anke fil-maltemp. F’dan il-mument ninghaqdu wara l-kumitat li zgur ser jaghmel hiltu sabiex it-tim jkompli fit-triq li qabad.

  [Reply]

 4. joe says:

  jesmond ga lest malbelt bhal mu lest al mieghu id difensur barrani li jilab fuq wara ta qormi

  [Reply]

 5. mark scicluna says:

  hallina jesmond lil min trid tbella r-ross bil-labra ? mux ga lest mal-belt !!

  [Reply]

 6. Matthew Farrugia says:

  Ejja mal Belt Jesmond halli niehdu il league … il beltin iriduk u it team ghandu bzonnok bil kbir

  [Reply]

Leave a comment