“Branco jitpastaż f’Liechtenstein”

Saturday, June 4, 2011, 15:40

Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar tal-Ewropa

Minn Sandro Micallef li qed jirrapporta minn Vaduz Liechtenstein uffiċjalment għal Melita Sports.

Branco Vlahovic

Branco Vlahovic

Mela dalgħodu l-ġurnalisti kważi kollha Maltin iddeċidejna li mmorru nissaportjaw u ovvjament nirrapportaw il-Finali għall-Bronż tal-Beach Volley. Ġara li wara l-partita hekk kif jien u sħabi morna nieħdu b’idejn il-players Maltin kif nagħmlu s-soltu il-President attwali tal-MVA (Malta Volleyball Association) Branco Vlahovic imbuttani minn idejja u qalli “Do not touch my players”.

Jien insistenjt li mhux qed nagħmel xejn ħażin billi nikkongratula ruħi mal-kompatrijotti tiegħu iżda min-naħa tiegħu Branco (li għandu tikketta miegħi personali talli fuq dan is-sit ġieli deheru stejjer dwar il-konfużjoni fi ħdan l-Assoċjazzjoni tiegħu) qalli quddiem kulħadd “You are an Asshole…. You are not Journalist ….. You are an Asshole”

Meta kkonfrontajtu u saqsejtu għaliex qed ikun pastaż u baxx miegħi, hu reġa’ tenna “You are Asshole and Shit…… Fuck You”

Hawn ma flaħtx iktar u rrispondejtu kif naf jien quddiem sħabi l-ġurnalisti u quddiem anke l-players Zarb u Borg li jekk jien dak li għajjarni hu iktar minni billi għidtlu “Branco if I am an Asshole you are an Asshole bigger than I am”

Tajjeb li wieħed ikun infurmat li t-tikketta li għandu miegħi Branco Vlahovic hi minħabba l-fatt li jien f’dan is-sit sportimalta.com irrappurtajt ħafna stejjer dwar il-konfużjoni u t-taħwid fi ħdan l-MVA liema stejjer ovvjament ma niżlux tajjeb ma’ Branco u sħabu fiċ-ċirku żgħir ta’ amministraturi tal-MVA.

L-argument sħiħ kompla wara li Branco reġa’ ġie biex ikellimni wara li xi Maltin madwarna resquħ ‘il bogħod minni.  Meta ġie biex ikellimni jien irrifjutajat li nagħmel dan jekk ma jagħmilx apoloġija quddiem kullħadd. Hu hekk għamel fejn talabli apoloġija li iżda publikament qed nistqarr li mhux se naċċetta speċjalment minn persuna li mhux demm Malti għandu bħali.

Hu baqa’ jinsisti li jien qed nagħmel ħsara lill-Volleyball bl-istejjer li qed nippublika fuq dan is-sit u fl-istess nifs ammetta li kollha huma veritili u korretti. “Yes Sandro we admit that we did not finish off our Annual General Meeting and we admit that we did not present  in front of our members, the financial reports, and this is because we had much important things to do like the preparation of the girls for this event here”.

Rapport uffiċjali lill-KOM.

Fuq dan l-inċident irrappurtajt lil Branco Vlahovic immedjatament lill-Kumitat Olimpiku Malti talli kien pastaż u arroganti fil-konfront tiegħi waqt il-qadi ta’ dmirijieti hawn f’Liechtenstein. Rapport uffiċjali mill-miktub se jintbagħat lis-Segretarju Ġenerali tal-KOM, lill-KMS u anke lill-Federazzjoni Ewropea tal-Volleyball.

Minn hawn qed nisfida lil Branco Vlahovic sabiex jagħmilli libell talli qed nerġa’ ntenni li hu persuna arroganti u pastaża u ta’ livell baxx u injorant. Nisfidah ukoll sabiex l-apoloġija li għamel diġa’ wara li kellimni b’dak il-mod jagħmilha issa quddiem il-Qorti.

Sandro Micallef

Ara hawn taħt l-artikli bi stejjer investigattivi dwar l-MVA -

http://www.sportinmalta.com/malta-volleyball-association-to-engage-another-national-team-coach/

http://www.sportinmalta.com/volleyball-agm-still-to-be-concluded-2months-on/

http://www.sportinmalta.com/exclusive-mva-given-important-award-clubs-and-media-not-informed/

http://www.sportinmalta.com/who-are-the-kings-and-queens-of-the-beach/

http://www.sportinmalta.com/carelessness-at-mva-offices/

82 Comments

 1. spike says:

  Well, first and foremost, I want to congratulate Alison and Gertrude. They made an enormous effort and in Liechtenstein they showed once again that they are girls full of talent. Well done!!!! The performance and results obtained by these girls should have been the main topic of the discussions after the GSSE games.
  As regards the incident with Branko, I beleive that this could have very easliy been avoided as it was very ill timed. Branko was still very tense after the final match and he should have never entered into such arguments.
  I agree with many of the people’s comments saying that the president of an association should bever go to that level, especially with the press. But even expereinced coaches such as Trapattoni made this mistake when he addressed a press conference using vulgar language. I am in no way excusing the behaviour but under certain stress sometimes people over react. And this was nothing but an overreaction – an unwarranted one I admit. Whether Branko should resign, it will be his decision only whether we like it or not. He was elected by the club representatives and those asking for his resignation have no one to blame but the clubs that voted him in. The same club representatives shall be called to vote once again very soon, I beleive. I hope that they do so for the best of volleyball and not in their own individual interest

  [Reply]

  stephen farrugia Reply:

  very well written reply. this year our clubs that are full members (ie those who have senior and also a junior team) will be asked to vote in summer for presdent council. hopefully they will keep in mind the situation we where in 5 years ago with only 5 clubs\teams. and how we are now in 2011! a lot of former players and old coaches have re entered the volleyball sence. yes a lot still has to be done regarding juniors but with this increase of new clubs and also finally a coaching course held last month there is hope that new nurseries will develope soon. I expect the mva to finally produce acccounts from the last season . a lot noise has been made regarding this issue but these things did happen alot in the past and nobody ever complained.
  I know that some clubs will as always put their interest before that of volleyball and this is evedent from some of these write ups unfortunately . It is not hard to see who is writting these articles even though they hide behind strange names.

  [Reply]

 2. VolleyCoach says:

  Mr. Micallef, give up.. why dont you go publish your dirty comments elsewhere? Do us a favour and give us a break. If you are really there to help sports, and volleyball, then do your job and promote the sport. This is what the sport needs. Dont you see that more and more people are turning against you, and ridiculing your write ups? Be ethical, professional and if you write to critisize, then do it constructively. If you and Branco had issues in the past, I do not think that these should be published. Besides, if Branco had issues with you, and if he really did call you names, they I am sure there were reasons for doing so and reading your past articles, after putting countless hours in the association, i would probably have spoken to you in the same way – you do not deserve to congratulate our players. It is not a question about being Maltese. Its a question of who you are, and what defines you. In your case, your articles define you and. Justice Lino Farrugia Sacco during the MOC press conference mentioned Branco and thanked him for his contribution to volleyball. How about publishing that? What comments do you have to make? Well done to Branco, Gertrude Zarb and Alison Borg – well done to all the volounteers who put their time to make volleyball a better sport. Mr. Micallef, put your time and energies for the good of sport.

  [Reply]

  Sportinmalta Reply:

  When you identify yourself I will open your eyes. If you do not like my method of SHAME and NAME technique please do not browse this site. And who are you to ask me to be ethical and professional ? I have been 16 years in this job and no anonymous idiot like you will teach me how to do my job…. get a life Volley coach and email me personally on sandro.micallef@gmail.com should you wish to elaborate on the subject ……..sandro micallef

  [Reply]

  charles gauci Reply:

  jekk qatt kelli apprezzament lejn il-gurnalisti zgur li se nitilfu minhabba fik! il-mod tieghek kif tillumina n-nies hu mill-aktar etiku u kostruttiv! min qallek li int ghandek dritt tikteb li jghogob lilek biss ghal ghanijiet tieghek u ta’ min qed imexxik minn gewwa? min qallek li l-gurnalizmu hu shame and name? ir-risposti tieghek ghal kull min ma qabilx mieghek kienu kollha agressivi u li isma jekk ma taqbilx fittex x’imkien iehor!
  hawn hadd mhu anonymous idiot! you should be eyhical and professional, jew int eccezzjoni? jekk int ilek 16-il sena fil-gurnalizmu, jien ilni 19-il sena involut fil-volleyball mal-clubs u association – nahseb li xi haga fil-volleyball malti naf u nifhem!
  jekk qed tahseb li l-volleyball ser imur ‘il quddiem b’din il-kampanja ghandek zball. hemm modi ohra kif nistghu nirrangaw l-affarijiet internament, dejjem jekk il-clubs kollha jridu l-gid lill-volleyball malti.
  jiddispjacini li kelli nirispondi b’dan il-mod imma issa li kulhadd qed jidhol fl-ixkora tieghek inhoss li dan mhux sew. ghallinqas irrispettaw lil kull min hadem tajjeb ghall-volleyball li nhobbu. permezz tal-issue personali tieghek mal-president qed titfa’ dell ikrah fuq kull min hadem u qed jahdem ghall-volleyball. jien u ohrajn hdimna hafna fil-volleyball taht amministrazzjonijiet differenti. kieku kulmin ma jaqbilx mal-president jieqaf kieku qatt ma jsir xejn. ovvja li jien dejjem kelli opinjoni fuq min kien imexxi imma b’daqshekk ma jfissirx li ma stajtx inkompli nahdem u niehu sodisfazzjon. nista’ nassigurak li m’ghandnix bilfors naqblu mieghek in order to get a life! imma irrispetta l-opinjoni ta’ kulhadd. jien ma offendejt lil hadd avolja ma naqbilx ma diversi kummenti u replies li saru fuq dan l-argument.
  kif qal haddiehor, wara evalwazzjoni, l-clubs jistghu jiddeciedu f’liema triq imorru. imma bhalma qal marvic, l-alternattiva trid tkun ahjar u mhux aghar.

  [Reply]

  Marvic Micallef Reply:

  @ Sandro Micallef…………. And I ask politely this question to you…. who are you to insult people calling them idiots and whatever comes to mind? If you call that professional I think that u wasted 16 years of your life!! I regret to write this post cause I never wanted to go on a personal level in all these issues, but u are insulting someone who wrote an post decently and politely. BTW, I don’t know who Volleycoach is!! One last thing, u say “get a life”….. ask all Volleyball coaches, any volleyball coach, what kind of life full of secrifice and dedication they pass. I know so cause I’m an ex coach who stopped only after becoming an international referee. (i’m saying this not to show what I achieved but to inform you what lead me to stop doing something that I really loved).

  [Reply]

  David Bonnici - volleycoach Reply:

  Volleycoach – David Bonnici – david@jabonnici.com. 18 years in volleyball. Think you can open my eyes? I don’t think so, dear Sandro…. I think you should open yours!

 3. Simon Borg says:

  Waqt li nahseb li forsi din il-kwistjoni seghtet giet rizolta b’mod amikevoli bejn Sandro u Branko (nemmen li din hija problema li ila gejja bejn iz-zewg protagonisti imsemmija), irrid nghid li qatt daqs din id-darba ma rajt kummenti fuq l-isport li tant inhobb il-volleyball…Sa certu punt huwa tajjeb…Huwa tajjeb iva li l-problemi li hemm fi hdan l-Association jigu diskusi. Huwa tajjeb ukoll li pero il-punti pozittivi bhal li wara nuqqas ta’diversi snin il-volleyball Malti gie rapprezentat fl-iSmall Nations jigu imsemmija ukoll.
  Ghar-rigward tal-kummenti tal-hafna hbieb tieghi fuq il-livell u l-parteciappazjoni tal-volleyball Malti li naqas, nemmen li dan mhijiex problema izolata ghal-volleyball biss. Il-volleyball bhal-kull sport li jirikjedi certu kwalitajiet fizici bhat-tul, qabza etc. u numru kbri ta’plejers minn fejn wiehed jista jaghzel huwa biss l-ikbar ezempju. Ir-ragunijiet ta’sitwazzjoni prezenti fl-ispor Malti huma diversi. Nibda billi nghid li inhoss li kultura sportiva, l-imhabba ghal-isports, dixxiplina u dedikazzjoni f’dan il-pajjiz hija ferm nieqsa, f’kull lat u fuq livell. Tnehhi ftit li jaghtu il-mija fil-mija taghom, f’diversi sport l-attendenza u l-partecipazzjoni dejjem niezla, u fejn forsi fi sports individwali nibqghu nghidu taghna, fi sports ta’ timijiet dejjem nibqghu bl-istess problemi. Il-limitazzjoniet kif tafu huma kbar, pajjiz izolat, nuqqas ta’partecipazzjoni internazzjonali, nuqqas ta’finazni etc. Fuq dawn il-punti nixtieq li min hu responsabli ghal-zvilupp ta l-isports varji f’pajjizna (MOC/KMS/Awtoritajiet/Associations) jaghmlu ezami tal-kuxenzja u jghidu kemm vera huma soddifati bir-rizultati li ngibu. Niehu l-ahhar loghob tal-pajjizi zghar huwa soddisfacenti li ahna pajjiz ta’kwazi erbgha mitt elf l-ghan taghna hu li nikkompetu ma pajjizi li bhala popolazzjoni huma daqs B’Kara? Cipru mhux gzira daqsna (problema ta’ izolament)? Lussemburgu mhux popolazzjoni daqsna? L-iskuzi fuq il-finanzi ma rjegux, Cipru waslu fejn waslu la ghax sabu zejt u l’anqas ghax sabu il-flus jistennewhom, imma ghax gharfu jinvestu u jaghtu valur li l-isport. Kien process, twil li issa pero qed jaghti il-frott mixtieq. Statistika li ovvjament hadd ma johrog hi li fil-loghob tal-pajjizi iz-zghar per Capita (ghal-kull persuna f’Malta), Malta huwa l-inqas pajjiz li jgib Medalji, u mhux bi ftit. Hija inkorraganti li Malta ghanda l-ghola rata ta’obesita infantili? Xi sportivi tilghin?? Naghlaq ghalkemm hemm hafna izjed xi tghid, pero jekk ma ssirx xi haga immedjatament…mhux biss il-volleyball li ser immur lura imma anka sports ohra!!

  [Reply]

 4. insider says:

  Il-volleyball ili nsegwih mil-1993.. u l-istorja dejjem irrepetit ruhha.. Meta Branko kien kowc nazzjonali l-volleyball mexa ‘l quddiem u gibna medalja.. wara tnehha ghax kien hemm min ghir u l-volleyball waqa’ ghal siequ.. rendikont finanzjarji kienu maqbuza diversi drabi u hadd ma kien garr imma issa ghax hawn l-istess sitwazzjoni waqghet id-dinja.. ma ntqal xejn li l-volleyball miet ghax il-kumitati ta’ qabel ma ghamlu xejn biex kiber il-volleyball.. issa li Branko miexi ‘l quddiem u min qed jahdem dejjem qed jghaddi lil ohrajn allura jsir tpespis fil-widnejn inkluz tieghek Sandro u int qed tonqos ghax qed tmexxi agenda ta’ ftit nies billi tuza character assassination ta’ Branko.. jekk ghamel hazin Branko nippretendi li l-KOM jew KMS jiehdu passi u jen ma smajt xejn minn hadd.. ma smajtx b’skandli mill-KOM u KMS.. jien nahseb li b’artikli bhal dawn qieghed taqta’ qalb dawk il-ftit li veru jridu l-gid tal-volleyball.. il-hbieb tieghek ma jridux il-gid tal-volleyball – jridu kumitat bhal ma kien hemm qabel li ma ghamel xejn halli x-xejn taghhom fil-klub ma jidhirx ikrah…

  [Reply]

  Marvic Micallef Reply:

  Ma naqbilx!! min-naha tal MOC smajt u qrajt jien. Smajt b’widnejja fuq il-programm ta’ Sandro Micallef stess lil Mark ifahhar lil Branco u l-MVA tal-progress li ntwera f’ Liechtenstein. L-istess qrajt fuq it-times nahar it-tlieta li ghadda ;)

  [Reply]

  insider Reply:

  Fil-fatt qieghed taqbel mieghi Marvic li ma smajtx bl-ebda skandlu dwar dak li ghamel Branko mill-entitajiet importanti – anzi kif qed tghid int lil Branko fahhruh!!! Biex tara kif dan l-artiklu nkiteb biex ihammeg l-individwu..

  [Reply]

  Marvic Micallef Reply:

  Kont qed inkun ironiku hafna :)

  Liz Reply:

  @insider….sempliciment biex niccara certu affarijiet… midalja tal Bronz li intrebhet taht Branco bhala kowc intrebhet fil Grupp C tan nisa pero rbahna u ohra fis Small Nations 2001 San Marino rbahna ukoll Midalja tal Bronz ohra taht il Kowc Verka Stoianova taht presidenza ohra…sorry ma ridtx nifqghalek l-ebda bziezaq, pero xol siewi fil Volleyball sar, kemm meta Branco kien kowc, anke minn coaches ohrajn…

  [Reply]

  blocker Reply:

  u zgur mhux bilfors hekk Verka Stoianova sabet team preparat mis-snin ta’ qabel! ghax ma tghidx li fil-european group c kien hemm 8 timijiet u f’san marino 5 biss. U li Luxembourg ma hadux sehem ghax is-sena ta qabel malta rebhu lil Luxembourg u b’hekk ma hadux sehem fis-small nations ghax kienet regola tal-federazzjoni ta’ Luxembourg li hekk ma jigux ma l-ewwel 3 ma jiehdux sehem f’san marino. U li s-sena ta’ wara fit-2002 qlajna tkaxkira sew go Luxembourg meta gejna l-ahhar post! Qed nara kemm sar xoghol tajjeb! x-xoghol tajjeb li sar kien sa 2000 baqa jitgawda ftit wara imbaghad sfaxxa kollox fix-xejn. Fejn kien il-volleyball nazzjonali mbagahd minn wara 2003 sa 2007 misteru … u xi nghidu ghal-kowc taljan li fl-ahhar xahar qabel l-loghob tal-pajjizi z-zghar ta 2003 hafna drabi ma kienx imur t-training sessions u jibghat ittri bla sens u li kienu jinqraw waqt t-training! lanqas attenda wkoll ghat-training camp go ghawdex, dik preparazzjoni professjonali …

  [Reply]

  Liz Reply:

  @blocker…siehbi jew siehba…l-ebda coach ma jsib tim preparat ax kull coach ghandu l-metodi tieghu…. kien hemm kemm kien hemm timijiet, xorta kien achievement li rbahna midalja u LA INT U HADD IKTAR MA JNEHHIHA DIK!!! Ghax hadd ma jtik xejn fuq platt tad deheb, anke jekk kienu hames timijiet biss… kull tim jghaddi minn diffikultajiet tieghu u dak li t-tim ghadda minnu kemm fit 2002 u fit 2003, jafu t-tim u dawk li kellhom x’jaqsmu direttament mat tim.. jien x’jghamlu luxembourg nigi altament naqa u nqum jekk iridux jiehdu sehem jew le, kull tournament ghandu storja tieghu.. minn jaf kieku gew kienu jiehdu disfatta ohra!!

  insider Reply:

  Nirrikonnoxxi l-izball tieghi imma wara Verka l-volleyball mexa ghall-aghar… jien nahseb li fit-2003 kellna zgur tim li jerbah medalja u tlifna kontra San Marino li s-setter biss kienet taf tissettja minghajr ma taghmel carry.. u kellna kowc li hafna kowcis barranin jiddiskrivuh bhala buffu li waqt dak iz-zmien kellu relazzjon ma’ wahda mill-plejers tan-nazzjonal…u ssosspenda plejers kif ried – kellu awtorita’ iktar mill-President inniffsu u kien dan l-agir li bieghed hafna nies mill-volleyball.. imma dan mhux Branko allura nghattu kollox taht tapit!!!

  [Reply]

  Liz Reply:

  @insider… jekk kien hemm relazzjoni personali, min ghamilha zbalja bil kbir… li tiddiskrivi lil San Marino bhala tim skadut, imissek inzilt tilghab int forsi kont taqla xi spike minghandhom go wiccek forsi tigi f’sensik… jien ma tkellimkx fuq personalita tal kowc, tkellimt fuq aspetti teknici.. kien hemm hafna drabi li ma qbiltx mieghu fuq hafna affarijiet u qatt ma bzajt nghidhomlu f’wiccu.. pero hadd ma jista jinnega li t-tim impruvja teknikament.. fuq sospensjonijiet, jien niftakar 2 okkazjonijiet, fejn hu ma ridtx li player tilghab ghax kienet imweggha u l-player lghabet xorta bil konsegwenza li regghet wegghet mal-ewwel ballun li misset – u dan nafu ghax kont prezenti… jekk kellu iktar poter mil president ghal sospensjonijiet ohra, hemmhekk kien zball kbir minn naha tal amministrazzjoni…

  ex Reply:

  @insider… hawn gbin, tidher li int tal qalba… hnizrijiet ta branco bhal meta halla zewg players l-art mit-tournament ta iceland minghajr ma qalilhom xejn u saru jafu mill media u meta telghu al kit u qalulhom li mhux maghzulin, xi tghid ghalihom??? Meta ridt itella lil barranija Marianna ta Hibs Candy u maghha kellu jtella lit tifel taghha ukoll, ghax hekk riedet u b’hekk zewg players baqghu l-art??? U ddecida li jridhom fl-ahhar gimgha biex wara li tellaghha lilha u lit tifel, baqghet ssahhan il bank tournament shih???Allura dawk mhux hnizrijiet? Tahseb li ma kienx hemm relazzjonijiet personali mieghu??? U mhux players biss ta ha niftehmu…..Meta fi zmienu t-tim tal-guvintur kien jiskru sakra mewt fuqhom waqt tournaments?? Jew ma tafx bihom dawn int jew ghajnejn mghammda??? Jew meta kien jilghab hu u kien jitlob flus lil president ax miskin ma kienx jaf hux se jilghab sew? U skond kemm idendillu flus l-president, kien ikun il- livell tal loghob tieghu… Meta trid tirrakkonta, ghid kollox..

  Silvan Gauci Reply:

  Jien kont wiehed li gejt sospiz minhabba li laghbt player li l-coach nazzjonali iddecieda li player kienet injured u ma setghatx tilghab, dan f decider ghal-min jirbah il-kampjonat bejn san anton u hibs. Dan wara li ipprovdejna certifikat minghand orthopeadic surgeon li wara ezamijiet necessarji qalilna li setghet tilghab. U MHUX VERU LIZ li l-player wegghet wara l-ewwel ballun li misset. U president ta MVA u coaches m ghandom l-ebda driitt jindahlu lil clubs fuq meta jilghabu jew le…. xi hsibtuna boloh li ha nirriskjaw sahha ta individwa. Mbad ghamiltu show bina ghax wehhiltuna 6 xhur ma nistghux nippartecipaw f kull attivita tal-volleyball. Dak ghamiltu gid lil loghba. Ahjar kulhadd inehhi l-interessi personali u jinqata l-paroli fil vojt ghax kull min jgholli idu ghandu xi jxomm minbarra xi 4 mgienen bhali li taht kull president hdimna, dejjem meta talbuna biex nghinu

  Marvic Micallef Reply:

  Insomma, kulhadd jaqla minn fuq l-istonku. Hassra li Mhux kulhadd ghandu l-gazz jikteb ismu. Isomer minni l-ahwa, tkomplux tpaxxu lil min irid biss deni. Forsi mr ex ghandu ragun pero min jaf x’inhu Vera u mhux

  Liz Reply:

  @silvan li qlajtu dik is-sospensjoni, jien ma qbiltx maghha u hemmhekk naqbel mieghek ghax kienet esagerata…jien personalment ma ghamilt l-ebda show bik, la bik u lanqas b’hadd, jien ma kelli l-ebda say fiha ghax kienet tkun iktar worth it li wiehed ipoggi bilqeghda u jitkellem bejn il partijiet koncernati… li l-player kienet wegghet kwazi mill ewwel li dahlet fil court, dik verita, ax jien u omma konna nzilna fil court.. jekk kellhomx dritt jidhlu fil kwistjoni, hija xi haga ohra..naqbel mieghek li l-players huma tal club, imma players li huma fin-nazzjonal nahseb huwa fl-interess tal association li tintervjeni ukoll… forsi ma naqblux fuq dan il punt, ghax skond mill liema lenti wiehed ihares lejha ghax bhal kull haga ohra hemm zewg nahat al kull diskussjoni…silvan, taht liema presidenza wiehed jista jahdem hija decizjoni ta kull persuna individuali… jien personalment ma waqfatx ax minhabba xi president jew iehor imma ghax kelli burnout totali u prioritajiet fil hajja jinbidlu… anke jien personalment ghaddejt mumenti koroh mal MVA u ftit huma n-nies li jafu verament x’gara.. pero dak li inkiteb fuq it tim tat 2002 ta san marino u fuq tat 2003 ta Malta mhu gust lejn hadd, la lejn il players, coaches u lanqas administration ta dak iz zmien… bhal ma nahseb li certu kummenti kienu barra minn lokhom fuq hafna aspetii

  [Reply]

 5. Tony Sammut says:

  Gheziez Nies, Kulhadd kiteb u qal il-fehmna tieghu u huwa tajjeb sa certu punt ghax kulhadd qal kif ihossu fuq l-volleyball u fuq is-sitwazzjoni presenti. Il-problema reali hija wahda li dan l-isport ilu imut bil-mod il-mod specjalment ghax players zghar ma humiex jidhlu, nies biex jghinnu fit-tmexxiha tal clubs u fit-tmexxija ta l-association ma issibx. Sfortunament din is-sitwazzjoni ila sejra hekk s-snien u mhux minn zmien branco. Ma hiniex qed nikteb biex naqbez ghal branco jew biex nintogob anqas xejn. Anzi jien ma kontx behisbni nikteb fuq dan l-argument ghax jien ma hiniex wiehed mill-mahbubin anzi pjuttost wiehed li ma tantx niezel tajjeb ma hafna nies ghax dejjem nipprova naghmel l-affarijiet kif jitolbu r-regolamenti. Sfortunament wasalna f’sitwazzjoni li biex nikkritaw l-ewwel nies niehdu imma biex inxammru idejjna u nahdmu tkun iebsa. Jien l-ewwel wiehed li illum l-gurnata l-enegerija tieghi ma bqajtx nuza sabiex nghin fl-affarijiet ta l-association ghax tlift l-interess u nippreferi li sahhti niddieka ghal maratona tal volleyball kif naghmel. Jien nista nghid li ghalija personali jien ili involut fill-volleyball ghall 18 il-sena u tajt hafna hin ghall volleyball bhalma ghamlet kull persuna li ghandnha ghal qalbha dan l-isport. Jien bqajt go dan l-isport bis-sahha tal Maratona tal Volleyball li kienet torganizzaha l-Kerygma u issa qed tigi organizzata mid-Dar tal-Providenza sabies jingabru fondi ghar-Residenti ta din id-dar imma nista nassigurakom li l-ebda haga ma ittini sodisfazzjoni hlief l-Maratona u din kulhadd jafha. Mela jekk tridu li l-volleyball jibda jaghti sodisfazzjon lil kulhadd u naraw dan l-isport f’livell ahjar milli qieghed ejja nohrogu b’soluzzjonijiet imma mhux bil-kliem biss imma b’azzjonijiet . Dur dur il-problemi li hawn fil-volleyball huwa tort ta kullhadd kemm minn naha ta mva kemm minn naha ta clubs u anke sfortunament anke minn ninaha li nies li ma humiex jaghmlu parti mill-volleyball ghax anke minn ghandhom ma tantx sibna ghajnuna. Mela jien nghid lil kulhhad jekk tridu volleyball ahjar xamru il-kmiem ohrogu b’soluzzjoniet imma mhux bil-kliem biss imma bill-fatti li iridu jidhru. Bil-kliem biss sena ohra ha inkunu fistwazzjoni fejn nghidu ara il-volleyball kellu daqsxejn reklam minhabba il-bicca xoghol li inqalat fl-ismall nations. Rigward il-kwistjoni bejn Mr. Vlahovic u u Mr. Micallef hija xi haga li ghandha tissolva bejniethom bhala nies maturi senza offeza lejn kulhadd ghax flok qeghdin naghmlu analizi ta kif mar t-team fl-ismall nation games u naraw fejn nistghu nimxu l-quddiem qed naghmlu analizi ta reazzjoni bejn tnejn minn-nies li hemm clash bejniethom. Grazzi ta’ l-attenzjoni

  [Reply]

  Sportinmalta Reply:

  Tony prosit tal-kummenti sbieh u genwini tieghek li ghamilt ghal gid ta’ din il-loghba tal-Volleyball sandro micallef

  [Reply]

  Silvan Gauci Reply:

  Sandro, training tal-maratona ikun it-tnejn , l-erbgha u s-sibt. Il Maratona ser issir 1 2 3 ta lulju, Meta trid cenpilli 79884718 u nghaddik ma min hu koncernat ha taghmel artiklu u tara kemm awn nies li permezz tal-volleyball li jhobbu jghijnu nies bhalna li jghixu god-dar tal-providenza.

  Silvan Gauci

  [Reply]

  stephen farrugia Reply:

  well done to all of you.you make vlleyball proud! keep up the good work. will surely come and see you during the marathon. hope that weather will be not to hot. who will be organising reffing. will try and come to ref . best of luck steve

 6. Silvan Gauci says:

  L-Ewwelnett prosit kbira lil players Alison u Gertrude tal-wirjiet li taw f dawn il-loghob, dan huwa l-aqwa riklam lejn il-volleyball. Prosit ukoll tmur lil coach u lil MVA ghal-mod kif ippreparaw lil dawn l-atleti fejn f temp ta ftit xhur ippatecipaw f tahrig is-Serbja, ingieb team Awstrijak u trenjaw maghhom, Hadu sehem fil-Continental Cup u anke marru ghal-tahrig Sqallija. Meta toqghod tqis dawn l-affaijiet kollha ghal-volleyball go Pajjizna ma tistghax tghid li l-MVA ma hadmitx fuq dan l-aspett.

  Nigi ghal-episodju li kkomenta Sandro, jekk il-president Branco ghamel hekk zbalja ghax jghijd x jghijd gurnalist m ghandek qatt u qatt tkun paztaz fl-ebda cirkostanza u nispera li l-association tiehu passi halli dawn l-affarijiet ma jergghux isiru. X passi jistghu jiettiehdu ma nafx pero dejjem irridu nzommu f mohhna li mhux ghax xi hadd hu president jistgha jaghmel li jrid. Meta player jizbalja jigi sospiz u mmultat. Fuq rapporti finanzjarji, li lili qatt ma interessawni ghax dak li naghmel ghax inhobb il-loghba, l-MVA missha taghti rendikont u b hekk ikun awn transparenza kif inhu xieraq li tkun. Haga ta l-ahhar ejja kollha nwaqqfu l-affarijiet personali u l-klikek u taraw kif il-volleyball li llkoll tant inhobbu jerggha jgib ir-rizultati u jressaq iktar nies lejh. EEEEE BILHAQQQQ qis li tigu il-maratona tal-volleyball u SANDRO ejja u ghamel rapport fuqa ha tara li awn hafna affarijiet pozittivi meta jkun hemm min irrilevanti xi club hu jahsdem ghal-ghan wiehed… u KIF TKUNU HEMM TINSEWX THALLU DONAZZJONI
  Silvan Gauci

  [Reply]

  volleibol Reply:

  Silvan, naqbel mieghek fuq hafna affarijiet li ghidt, specjalment al wirja tajba hafna tal players li ma kellhom x’jaqsmu b’xejn f’dak li gara u anke al preparazzjoni tal -MVA fir rigward taghhom.. naqbel ukoll ghal dak li ghidt al maratona tal volleyball li turi solidarjeta kbira u li turi z-zghazagh maltin x’kapacitajiet ta solidarjeta ghandhom ma min hu inqas xxurtjat.. Nispera li din l-attivita tiehu l-coverage li huwa misthoqq ghal ghan nobbli bhal dan..

  ma nistghax naqbel mieghek fuq il-punt li semmejt tal finanzi.. kull association ghandha tkun trasparenti fuq l-aspett finanzjarju taghha, specjalment jekk tinvolvi ammonti konsiderevoli ta finanzi… ftakar li zgur hawn nies li ghadhom ma thallsux fuq certu servizzi li kienu taw lil association, ghax dejjem minghajr flus u alla jbierek meta jissemmew ammonti konsiderevoli ta flus, iggib ghajnejk wara widnejk li f’nifs juri li kien hemm il flus u f’nifs iehor dawn hadd ma jaf x’sar minnhom..

  [Reply]

  Silvan Gauci Reply:

  jien ghidt li ghalkemm lili ma jinteressawniex il-finanzi, L MVa missha tiltaqa u taghti ir-rendikont tal-finanzi. Jien dejjem b xejn hdimt u qatt ma hadt 1c kemm ghal-club u anke meta kont coach nazzjonali tl-juniors avolja coaches ohra tal-juniors thallsu. Min irid jahdem ma joqghodx jinqeda b xejn u jekk vera jhobb il-loghba tal-volleyball ghandu jibda min issa u joffri is-servizzi tieghu ghax b hekk biss nistghu nimxu l-quddiem

  [Reply]

  Liz Reply:

  Silvan, hemm hafna nies li hadmu b’xejn fi hdan kull association u mhux talli jkunu hadmu b’xejn, imma fl-ahhar mill-ahhar ikunu anke hargu hafna flus mill-but taghhom personali ghal imhabba tal loghba.. ma mmurx zbaljata jekk wiehed iqis xi jkun nefaq petrol/diesel jew mobile calls/sms fil qadi ta’ dmirijietu.. jien personalment meta waqaft indunajt kemm kont nohrog flus personali fil qadi ta xoghli kemm bhala coach u anke bhala assistant coach tan nazzjonal… jien wahda minn dawk li kelli kuntratt mal MVA u ma nisthix nghid, pero dak li jkun hemm miktub fuq karta ma jfissirx li gie attwat u mhallas… ma kelliex kuntratti tat-tbelligh ta, specjalment ghal volum ta xoghol li wiehed kien jaghmel…ghalkemm f’certu kazi ma certu nies thallsu anke qabel il-qadi ta dmirijiethom, jekk trid tkun taf b’kollox u miniex nirreferi ghalija ghax ghad fadalli niehu flus minghand l-MVA fi zmien amministrazzjonijiet ta’ qabel… interessanti d-diskussjoni fuq il finanzi – am still waiting for a reply from MVA which is over a year or two overdue to settle certain matters…

 7. volley player says:

  Sandro, jaqaw ghandek xi commission minn xi kollega biex taghmel hsara lill-volleyball association? Mhux ahjar tirraporta l-fatti kollha mhux dak li jaqbel lilek biss? Taf li l-volleyball kien kwazi miet grazzi ghall-amministrazzjonijiet ta’ qabel? Grazzi ghall-Branko, il-volleyball rega’ qam fuq saqajh. Dawk li qed jikkritikaw ahjar jaraw x’se jaghmlu biex jahdmu fil-vera sens sportiv u jtejbu lilhom infushom minflok jippruvaw itejbu lil ohrajn.

  [Reply]

  Sportinmalta Reply:

  Volley player….. saqsi lill-min vera ghandek suspett li jiehu commission mhux lili….. jien flus mill-but nohrog kif ghamilt f’Liechtenstein biex inkun nista’ nirraporta. sandro micallef

  [Reply]

  Dalton Caruana Reply:

  tajba sandro tiehu il commission.
  Ara vera ma tafuhx lil sandro kieku tkunu tafu kemm jghin associations kollha talqu halqkhom.
  Tafu kemm hu facli tikteb volliball player ikteb ismek meta tikumenta ghax tidher fejn tkun tperper il bandiera

  [Reply]

  stephen farrugia Reply:

  sandro is surely not promoting our sports or helping the association. also another point that i like to mention is that there is not two different sides\groups in volleyball. for outsiders volleyball is just one group . when will everyone learn that we have to work together. a lot of other sports are working and trying to take cottonera from us. we have already lost our offices thanks to harmful articles produced by this website. if volleyball will go in another recession like we ended up 5 to 6 yrs ago , do you think we will be given some backing by the moc\kms as general comment of volleyball when talking to other associations \clubs of different sports is that we are to unstable and fighting between ourselves to be ever in a position to move forward. this hurts a lot. I for one think that simon and branco deserve more respest and should be thanked for there dedication and hard work in bringing volleyball forward to where we are now. I agree somethings can be better regarding issue of cards, meetings and also finical reports issued on time. there are a lot more positives than faults for the way they have guided volleyball over the last 4 years.
  steve farrugia

  volleiboll Reply:

  Reading your article, I could not help feeling more bewildered… ARE YOU SERIOUS?? If the MVA has lost its offices, whose fault is that??? Sandro’s or the MVA who did not take care of its own premises… ok, Sandro highlighted the plight of the MVA’s offices, yet I presume that KMS did their homework before taking away the offices and did not base their facts on just the article…simply incredible…

  St Nicholas Reply:

  volleiboll int bi serjeta’? Tahseb li l-ufficcini ser jittiehdu ghax l-MVA halliethom fi stat hazin? L-MVA bdiet titlef hafna mill-vantaggi taghha l-Kottonera meta l-volleyball beda sejjer lura bin-numru ta’ klubbs jonqsu… kien Branko li salva li jkeccuna minn Kottonera… iva l-KMS ghamel xoghlu u ta’ flus u ghajnuna lill-volleyball ghax sejjer ‘il quddiem fl-ahhar… Minn kliemek donnok tidher li int tifhem iktar minn Branko kif ghandu jitmexxa l-volleyball.. nahseb li l-klubb li qed fih jew tmexxi zgur qed quddiem nett b’talent mohbi bhal tieghek..

  Marvic Micallef Reply:

  volleiboll, iqaf dahhaq!! L-artiklu ta’ l-”imbarazz” fl-MVA ma kien xejn hlief kummiedja papali… min gibed ir-ritratti kien bniedem azzjanitu hazina w illitterat ghax ma gharafx bejn documenti ta’ l-MVA (hekk kif in hu irrapurtat) u bejn dokumenti tal-KMS(kiff fil-fatt kienu). Dawk is-siggijiet li jidru fir-ritratti kienu ghadom kemm gew moghotija lil-MVA ftit jiem qabel ittiehdu ir-ritratti. Jekk l-istore kien mimli b’l-affarijiet, fejn ridtna npogguwhom? Ingibuhom ghandek, izzimmomna fil-living room?! Wara kollox kienu ser jintuzaw fiz-zewn events tac-CEV ftit tal-granet wara. U ghamlilna pjacir jekk ghandek par imdendlin, iffirma b’ismek halli nkunu nafu min int kif wara kollox ghamilna ahna li ghandna ghal qalbna dan l-isport!! 

 8. ex says:

  ..jien x’gara Liechenstein ma nafx…minn hawn nghid prosit liz zewg tfajliet u lil coach taghhom, ghax al ewwel prestazzjoni taghhom, marru tajjeb hafna avolja ma rebhux midalja, l-placing li gabu irid iservi ta nkorraggiment biex ikomplu
  javvanzaw.

  @Simon Agius, vici-president.. naqbel mieghek fuq hafna punti li semmejt, li hemm bzonn iktar nies fl-association li jridu jahdmu verament al imhabba tal loghba…bi ftit sforz, nahseb l-association setghet tigbed lejha hafna nies, anke nies li qabel kienu nvoluti u waqfu al xi raguni jew ohra li pero al hafna motivazzjonijiet l-association ma ghamlithomx… jien segwejt anke iktar minn artiklu wiehed li nkiteb fuq is sitwazzjoni fl association, jekk tridu li dan l-artiklu jissejjah motivazzjoni personali jista jkun pero allura kulhadd kuntent meta jkun kollox mistur? Bhala fatt li qatt ma xxandar il financial audit tal MVA, x’motivazzjoni personali setgha kien hemm warajha??? @paola..again fil waqt li naqbel fuq certu punti li semmejt, ma tistghax teskludi li ghalkemm is showcase ta kull association huwa u jibqa dejjem in nazzjonal, u huwa bla dubbju ta xejn fattur importantissimu, jibqa l fatt li l-association tibqa trasparenti fuq kollox, specjalment fuq kwistjoni ta flus… naqbel perfettament li jsiru tournaments internazzjonali, li jsiru international beach volleys hawn Malta ax fl-ahhar mill ahhar FIVB toffri ghajnuna finanzjarja u materjali bhala blalen etc lil association li organizzathom…pero dawn il flus, almenu parti sostanzjali minnhom andhom jerghu jigu nvestiti fuq livell nazzjonali biex dejjem temaljora c-ciklu kollu kemm hu, kemm fuq livell ta clubs u anke ta nazzjonal…

  [Reply]

 9. commentator says:

  Skuzawni, imma ghalija huwa nuqqas kbir ta’ professjonalita bhala gurnalista li kaz personali jixxandar pubblikament biex tithammeg l-association. Ma rrid niggustifika lil hadd ghax hadd minna ma jaf x’gara fil-passat u hadd minna ma kien hemm f’din il-kwistjoni, imma ghedt int stess li l-president ghandu ideat tieghek personali, allura please irrangawhom privatament u mhux pubblikament.

  Ir-rizultati jixhdu wahidhom. L-ewwel darba li Malta hadet sehem fil-beachvolley, kienet qed tiggieled sew ghal midalja u qalghet lil Monaco li fl-edizzjoni li ghaddiet kienu gew it-tieni! Nahseb ix-xoghol sar verament le? U min qed jghid biex jitkecca l-president l-ewwel ikun cert li jaghmel parti mill-association u jaf xinhu ghaddej fil-volleyball. Huwa hafna iktar facli li jibqa’ miftakar l-hazin u nitfghu t-tort fuq haddiehor minghajr ma naraw li biss biss iz-zghar inghataw diversi opportunitajiet , u anke fis-Small Nation Games ghal darbtejn minn meta lehaq dan il-president, apparti kompetizzjonijiet u opportunitajiet lil diversi players ohra. Imma ovvjament jekk hemm clubs li mhumiex jahdmu bizzejjed u mghandhomx zghar u ma jahdimx ghal-livell fit-team tieghu, dawn l-opportunitajiet mhumiex ha jolqtuh allura jara l-ikrah biss. Imma please ftakru li qabel dawn l-opportunitajiet ma kienux jezistu. Jekk tridu li Malta jkollha sempliciment league tla-volleyball, mela ibqghu sejrin hekk u hammgu..ghax wara kollox il-volleyball Malti qed jidher u hadd izjed. P.S: Int li tfajt in-nick ‘Maltese; ukoll ghamilt tac-cajt ghax tfajt kumment fuq idea personali u jekk ma ndunajtx qisek qed titkellem b’halq il-poplu. Jekk int tahsibha hekk, mhux kulhadd jahsibha bhalek!! u Paola mghandux bzonn jidher biex jikkonferma li ha l-league ghat-8 darba konsekuttiva..dan juruh r-rizultati!

  [Reply]

  St Nicholas Reply:

  Milli jidher anke inti ghandek tikketta mieghu… Ghalija kumment li ma taccettax appologija minn persuna biss ghax mhux Malti bhalek huwa kumment xenofobiku u razzist!!! Il-fatt li skuza ruhu mieghek jaghti gieh lil Branko.. ghax ammetta zball tieghu…

  [Reply]

  volleiboll Reply:

  Meta player jizbalja, hemm passi dixxiplinari kontrih; meta l-istess player huwa tan-nazzjonal, passi dixxiplinari jizdiedu, jekk huwa captain tan nazzjonal iktar u iktar.. meta rapprezentant / president ta’ club jizbalja, hemm ukoll passi dixxiplinari, meta huwa president ta’ club hemm ukoll – anke jekk ikun membru parlamentari – aqra storja ta Hon David Agius – meta huwa president ta’ association li qed jirraprezenta association shiha, specjalment meta qeghdin fuq rapprezentanza f’loghob kompetittiv barra minn xtutna u quddiem ghajnejn kulhadd, passi dixxiplinari ghandhom jittiehdu u kif… forsi MOC qeghda f’diffikulta ghax ma kienx akkreditat maghha, ghax telgha minn jeddu (jekk hallasx minn butu jew mill but tal MVA hija kwistjoni ohra ghal min jinteressawh il finanzi) pero passi dixxiplinari ghandhom jittiehdu fi lkonfront ta kull min juri atteggament mhux xieraq.. hu minn hu, hi minn hi!

  [Reply]

  Marvic Micallef Reply:

  Naqbel mijak volleiboll li min jzballja ghandu jigi punit, izda min jizballja waqt loghoba jigi punit mir-referee, min jizbalja u jkun membru ta’ klabb ikun hemm board tad-dixxiplina biex jiehu azzjoni w min hu rapprezentant ta’ Association hemm l-MOC jew il-KMS f’dan ir-rigward, u mhux gurnalist li jrid idahhaq in-nies bi Branco u sfortunatament iwwaqqa wicc il-volleyball ma l’art. Li kieku kien responsabbli u ta’ l-affaritijaw Sandro Micallef kien jirraporta il-kaz lill-awtoritajiet koncernati u t’kompli minn hemm u mhux dil-kummiedja kollha!! U BTW, lil Sandro Micallef min ser iharku ghall- kliem hamallu li kiteb f’lartiklu tieghu, liema ghartiklu jinsab go website li m’ghandiex rating ghal kliem oxxen?!

  volleiboll Reply:

  Branco waqqa wicc il volleyball ma l-art f’Liechetenstein u hadd iktar..bhala kariga responsabbli minn association, ghandu jkun jaf li ma jaqax ghal livell daqshekk baxx li jgorr association mieghu..lil Sandro Micallef jekk irid jarah l-editur tieghu u jara l-editur tieghu jekk jiehux passi kontrih… Branco kellu u ghad andu responsabiltajiet iktar bhala president ta Association..imma l-MOC ilha b’ghajnejha maghluqa minn dan il lat…sa fejn naf jien, suppost anke rapprezentant tal MOC ikun hemm waqt AGM biex jizgura li kollox miexi kif suppost, allura dawn lanqas ma ndunaw li ma gewx prezentati financial audit? U waqt l-incident ta Liechenstein, fejn kienu r-rapprezentanti tal MOC waqt il-finali tat 3 / 4 post? jew ma resqux lejn il-volleyball ghax kien hemm avvenimenti fi hsiebhom iktar importanti mill volleyball…ghax kieku kienu hemm, l-incident rawh u setghu jiehdu azzjoni fuq iz zewg partijiet

  ex Reply:

  Nahseb qed tesagera ftit li dawn l-opportunitajiet ma kienux jezistu..jekk fil beach volley forsi, ax dawn l-ahhar snin inghatat spinta fuq beach volley u kienet move tajba hafna.. pero opportunitajiet an nazzjonal indoor kemm kbar u zghar kien hemm u kif, kemm maskili u kemm femminili… jekk inti ma tiftakarx dawn l-opportunitajiet, ax forsi ma kontx involuta fihom, ma jfissirx li qatt ma saru qabel..alkemm iktar ma jkun hemm, iktar ahjar ma jimpruvja l-livell kemm tal beach volley u anke tal indoor volley

  [Reply]

  Marvic Micallef Reply:

  Jiena niftakar opportunitajiet ghaz-zaghar….tini cans….. forsi fil-fisec? At least dan l-ahhar hadu sehem fil-Kompetizzjonijiet tac-CEV u ta’ min jirimarka li fit-2008 gejna t-tielet gewwa Liechtenstein stess Sfortunatament peress li kien qualification tournament ma kienx hemm medalji dak inhar. Quddiemna kien hemm biss Cipru u l-Lussemburgu, il-bqija 3 timijiet ohra warajna :) Il-bqijja competizzjonijiet ta’ certu pregju ma tantx niftakar ghall-youths u l-juniors. Jekk naghaddu ghas-seniors, wara d-disfatta ta’ l-2003 l-ewwel kompetizjoni kapaci kienet fil-Lussemburgu fit-2005. Wara dik ma niftakar l-ebda kompetizzjoni decenti li l-Maltin hadu sehem fiha. Fit-2008 umbghad organizzajna Qualification rounds ghawn Malta.
  U BTW, min kien president, mhux Branco!! Wahda mill problemi hi li sat-2009 Malta ghamlet 6 snin ma tigix rapprezentata fil-GSSE fejn ghandu x’jaqsam il-volleyball jew beach volley. S-issa hadna sehem darbtejn, l-ewwel b’l-irgiel u din is-sena bin-nisa u konna ftit punti l-boghod mil-medalja. Jien nemmen li bit-tajjeb u l-hazin kollu tieghu minn mindu l-president ha postu ergajna bdejna niccaqalqu fil-kamp internazzjonali. Kulhadd jiftakar iz-zewg zjariet li kellna fl-2006 jew l-2007 minn xi timijiet Sqallin, dik kienet il-kompetizzjoni li ridna?! In-nisa kienu ftit decenti imma dawk it-tfal li gew jilghabu konta it-tim nazzjonali ta l-irgiel taghana… lol. FYI mhux Branco kien president dak iz-zmien. U xi nghidu ghas-sena 2010?? 3 Referees internazzjonali Maltin fil-volleyball li jiehdu bejnietom 9 appuntamenti madwar l-ewropa, 2 CEV qualifying tournaments gewwa cottonera u stage tac-CEV beach volley tour f’Golden Bay!! Tghidlix li dawk mumiex achivements ta’ ghax inkorru :) Il-problema reali hi li huma vera ftit dawk il-clubs li jridu jahdmu!! Ili ma naghara junior player gdid jew gdida li t’impressjona zmien sfortunatament. Fejn huma l-juniors?! Dik hi l-mistoqsija li certu clubs misshom jirrispondu! Sahhiet :)

  [Reply]

  Liz Reply:

  Marvic, jien kieku minnek noqghod lura milli niddiskrivi 2003 bhala disfatta, ghax mintiex qed tkun gust ma hadd, specjalment il players li kienu nvoluti, coaches u anke MVA…bl-istess argument li naqbel li ghal Alison u Gertrude ta din id darba ma kienux gusti maghhom l-kummenti kollha, ax il players u MVA hadmu ukoll..jien personalment kont involuta fil preparazzjoni ghat 2003 ta Malta u nista nghidlek li dak it tournament ghexna ghalih u ma andek l-ebda dritt tghid li kien disfatta ax qed turi disrispett lil min kien involut fih..kien hemm drabi ohra bhal meta morna vicin ghal medalja, pero n-nuqqas ta esperjenza f’hafna aspetti hadmet kontrina.. FISEC 1997, Malta 2003, Liechetenstein 2011.. li tkun vicin daqshekk al medalja imbaghad tigi r-raba ma thalliex toghma tajba.. li inti, Nello u Frankie lhaqtu international referees, prosit ghalikom pero anke al MVA anke ta’ qabel li kienet qed timbotta f’dik id direzzjoni u ghal MVA prezenti li kompliet tatkom din l-opportunita, pero sakemm hadtu z-zmien necessarju ghadda z-zmien…li ridt nghidlek, l-fatt li intom ilhaqtu referees internazzjonali hija ukoll ghal mertu taghkom, ta presidenzi ta qabel u dik prezenti.. CEV international tournaments saru jkoll, anke tournaments indoor specjalment ghax ma niftakarx li saru ghal Beach Volley…u j’alla jibqghu jsiru, ghax nemmen li minn hemm jidhlu opportunitajiet ghal players u ghajnuna ghal association..

  Marvic Micallef Reply:

  Inti bis-serjeta’ Liz? Jien irrid nuri disrispett lejn il-persuni li hadu sehem fit-2003? Insejt li jien kont wihed min dawk ukoll?! Forsi il-kelma disfatta ma kinetx il-kelma opportuna…. deluzjoni tajba minflok? Jien ghidt dak li ghidt ghax sfortunatament, u please ejja nkunu onesti awnekk, fit-2003 kien hemm min qed “jippretendi” li t-tfajliet jirbhu medalja bhall li kieku ta’ bilfors! Haga bhall din qas ghanda tghaddi mill-kantunieri ta’ mhuh in-nies! Min 2003 l-ghawn saru 4 edizzjonijiet tal-GSSE, inti m’intix ftit deluza li ma ergajniex inatajna cans n-ikkompetu? Jiena deluz hafna f’dan ir-rigward u ghalekk uzajt il-kelma disfatta sfortunatament. Jekk ghadna mahniex fuq l-istess wave lenght mhux problema ghax meta trid niltaqaw quddiem capuccino u nitkellmu ftit. Haga wahda nixtieq infakkrek (ghax diga ghidtielek l-ahhar li ltqajna), din is-sena meta laghabtu kontra Paola fin-KO jien ergajt hassejt emozzjionijiet ma kullimkien meta rajt lit-team tijak jilghab! Umbghad tghidli li irrid nonqos fir rispett? Qas qatt :) Cu

  Liz Reply:

  Fit 2003, l-isperanzi ta kulhadd u l-input ta’ kulhadd kien li nirbhu midalja u kellna biex, ghax il progress li ghamel it tim tat tfajliet (ghax jien fuqhom nista nikkummenta) kien inkredibbli…jien stess li kont ili mat tim snin ma stajtx nemmen il progress li sar, sforz tax xoghol kbir li sar u tal input ta’ kulhadd, mhux biss players, coaches u MVA, imma kull minn b’xi mod ghen lit tim, anke s-support inkreddibbli li kellna waqt il loghob… iva stennejna li nirbhu midalja, l-midalja riednieha b’kull sahha li kellna f’gisimna u anke mentalment, kieku ma riednihiex bis sahha ma konniex naghmlu sagrificcji kbar li ghamilna, kemm fuq livell tekniku u anke fuq livell personali…pero l-affarijiet ma marrux kif xtaqna.. il kummenti tieghi ktibthom al kliem li kien hemm, ma hemm xejn fuq referenza personali, forsi deluzjoni u dizappunt kbir kelma ahjar, dizappunt ghal MVA, ghal players, ghal coach, ghat tim kollu, nahseb al volleyball tan nisa in generali…il kelma dizappunt u deluzjoni tigbor iktar is sentimenti li kien hemm…niftakru l-kumment tieghek waqt il loghba taghna u kien apprezzat, ghax dak il feeling hassu t-tim kollu specjalment il players li kienu nvoluti fil loghob ta Malta 2003…jien wara 2005 luxembourg, ma nafx x’gara iktar – jekk hadux sehem jew le – la ma hadux sehem kienet telfa ta esperjenza kbira ghal players u hemmhekk iva naqbel mieghek li kien ta dizappunt kbir ghal volleyball in generali…

  Marvic Micallef Reply:

  Mela naqblu 100% Liz :) grazzi talli fimth li assolutament Ma ridt nonqos lil hadd. Narak.

  Sportinmalta Reply:

  Commentator m’ghandek l-ebda dritt fis-sena 2011 li tghid lill-gurnalisti li hu zball li lijippublika stejjer bhal dawn. Jekk ma jghogbukx stejjer bhal dawn zur websites maghrufa bhala notice boards. is-site tieghi huwa sit attiv, investigattiv u ahna gurnalisti mhux reporters. …. sandro micallef

  [Reply]

 10. Simon Agius, Vici President, MVA says:

  Bhala vici-President ta l-MVA wasal il-hin li temporanjament, ghal dan is-sit eletroniku, tieqaf is-silenzju stampa. Dejjem ppreferejna noqghodu kwieti ghalix ppreferejna nuzaw il-hin taghna nahdmu u mhux inparlaw fil-vojt. Dan il-gurnalist Malti ma huwiex ta l-affari tieghu ghaliex qatt ma pprova jivverifika il-fatti qabel ma ippublikhom fis -sit tieghu u sempliciment pprefera li joqghod biss fuq dak li jhobb issejahlu sors infurmat tajjeb, jew kif qal nhar il-Hadd fuq il- programm televiziv tieghu fuq it TV “fuq li qalulu il-hafna hbieb fil-volleyball”. Biex gurnalist jibqa jipprova juri stampa kera ta Association qabel il GSSE billi jghid li t-tim Malti skond il-hbieb tieghu, ma kienx tim tajjeb, minghajr qatt ma resaq lejn sitis fen jintlaghab il-volleyball, hija ta’ misthija ghalih. Ma ddejaqx hawnhekk juri disrespett lejn il players, MALTIN BHALU! Fl-ahhar mill ahhar, ghalkemm il-midalja ma waslietx, it-tim were wahdu jekk kienx wiehed kompettitiv u Branko inghata ragun jekk it-tim kellux jithalla jippartecipa jew le. Missu nizel jitlobhom skuza lill players ta l-isfiducja li wera fihom mhux mar jipprova jithabbeb maghhom! Fil fatt, l-kliem ta l-Imhallef, tant meqjusa u bil-ghaqal, ukoll taw risposta lil dan il gurnalist daqshekk bravu “Nisperaw li ghandu ragun Branko u mhux il-hbieb tieghek”! U nhalli f’idejn il-qarreja jiddeciedu min kellu ragun.

  Bla tlaqlieq nghid li hemm hafna xi jsir fl-MVA, imma li kieku dawk li jJGHIDU li ghandhom ghal qalbhom il-volleyball jahdmu ghal volleyball minflok jinhbew wara n-nom de plume u jaghmlu l-bsaten fir-roti, l-Association timxi hafna l-quddiem. Minn hawn nghid lill minn jinheba wara dawn l-artikli biex jghid x’inhuma l-interessi tieghu jew taghha. Li kieku veru jridu lgid ghall volleyball ahjar involvejtu ruhkom fil-hafna Fl-ahhar mill ahhar, anke f’dan l-artklu tieghu, is-sur Micallef pprefera jghati importanza lill kwistjoni personali li ghandu minflok irraporta fuq dak li suppost jghamel: jikteb fuq il partita.

  [Reply]

  ex Reply:

  If you would like to prove the journalist wrong, then maybe the real financial accounts should be published, including invoices to verify where the money was spent…taking actual action is the only way to combat what u have called information sought out from volleyball friends…hemmhekk imisskom ksirtu s silenzju stampa, billi tbellghu l-financial accounts biex tghalqu halq darba al dejjem lil kulhadd…dejjem jekk tistghu… interessanti hafna tkun trasparenza totali ta fejn intefqu realment il flus…

  [Reply]

  Marvic Micallef Reply:

  Mr ex….. In my opinion if the clubs (or a certain club to say it all) wants the financial report published all what’s needed to be done is to go through the rules and regulations of hhe MVA and maybe ask a lawyer for an interpretation and maybe send a registered request. Unfortunately, certain clubs don’t want to do even that. If there’s nothing in the rules, an amendment to the statute can be proposed. But do certatain clubs have the will to do that? I guess not…. As always more talk and less actions. People say clubs are not united!!! Lol, no union is needed just decency and will power to do things right. By “sending” only the crap about the MVA to Sandro Micallef, well that’s not helping for sure. Ultimately people wan Branco gone but I ask “Is there someone better to do the job?” if the answer is yes I say “Bring him or her forward” but if not… Well u can imagine the answer and please mind you, I don’t mean anything rude :) Just one favor, don’t get someone interested in an other sport like what happened in the year 2000 cause that was the start of the down fall for Maltese volleyball!!

  [Reply]

  volleiboll Reply:

  U min mindu ‘l hawn andna bzonn amendment biex tiehu financial report?????????? Mela dik mhux qeghda mnizzla li MVA trid tipproduci financial audit?????????!!!!!!!!!!!!!!!!! Li hu zgur hu li MVA trid tiehu ‘more action’ fuq din il-kwistjoni, mela li l-clubs jitolbu registered request… MVA anda obbligu li taghmel dan immedjatament……. fejnhom l-KMS u l-MOC fuq din il kwistjoni?????

  Marvic Micallef Reply:

  Hemm bzonn li naqleb dk li ktibt bil-Mlti?…… mela’ “go through the rules and regulations” ridt infisser li l-ewwel haga hi li tridu ticcekjaw jekk hemx l-obbligu bil-miktub li l-MVA turi l-financial Audit!! Jekk iva, b’ittra formali hadd ma jista jmerikom! Dak kollox. Anzi, nahseb qed natikom l-idejat aw!!

  Sportinmalta Reply:

  Ghajb u misthija lilek sur Vici President Simon. L-istejjer li hrigt fuq dan is-sit u li se nibqa nohroh huma kollha veritili u ppruvati ….. nisfidak Simon biex jekk ghandek il-kuragg tinnega wahda biss mill-istejjer li ktibt jien. Isthi wkoll Simon talli INT kont il-percimez u l-mastermind li waqqaft lil min kien jibghat ir-rizultati tal-volleyball lil dan is-sit fuq l-email taghna info@sportinmalta.com. NISFIDAK issa tichad dan ukoll. Isthi Simon ukoll talli kont icemmpel INT personalment lill-webmaster Joe Cardona ta’ http://www.maltasport.com u tistaqsieh jekk hu kienx li qed jaghdddilna r-rapporti tal-loghbiet tal-volleyball ghaliex INT kont iddecidejt li (kontra l-interess tal-dilettanti tal-iSport u tal-Volleyball) nehhejt l-email taghna mill-mailing list. ISTHI nerga’ nghidlek. Ghadek ma tafx x’naf jien iktar Simon fuqek u fuq l-MVA…. imma d-doza se ntielkom bil-mod…. sandro micallef

  [Reply]

  volleibol Reply:

  Forsi xi €40,000 euro li ghal darba dehru fuq karta li nghatat lil clubs bhala financial summary u li hadd ma jaf fejn spiccaw u ntefqu…………….hmmmmmmmmmmmm…nahseb ghandha hafna spjegazzjonijiet x’toffri l-MVA…. minn jaf fejn intefqu????????????

  [Reply]

 11. Marvic Micallef says:

  Kellu bzonn nofs l-energija li nhliet f’dawn il-posts intuzaf f’ghajnuna lil association. Il-problema hi wahda u semplici… hemm nuqqas ta’ “men” power f’l-MVA, imma min igorr hemm hafna. Mhux ahjar nghalqu halqna u nxammru l-kmiem….. Il-malti jghid, il-kliem ikarkar u l-ezempju jkaxkar…. izda bdan ir-ritmu (li kulhadd iparla w hadd ma jrid jghamel xejn) m’ hu ser naslu mkien!!

  [Reply]

  coach Reply:

  naqbel perfettament ma marvic. ma setghax jikkummenta ahjar u jaghti stampa cara tas-sitwazzjoni. dawn huma issues personali li gew imsemmija imma sfortunatament ma tinghatax importanza bizzejjed lill-isforzi u impenn tal-players u coaches involuti. dawn ghandhom jigu apprezzati anke jekk ir-rizultat mixtieq ma wasalx. din li trid bilfors tirbah midalja biex tkun tajjeb u jghidu li ghamilt dak li kellek taghmel u tigi ikkunsidrat ghandha tinqata’ ghax l-isport mhux hekk biss! mhux fair li jintefa dell ikrah fuq kull min qed jahdem fl-association, li sfortunatament huma ftit u jekk vera iridu l-gid ghall-volleyball u mhux l-interess personali biss l-unika soluzzjoni hi li ninghaqdu u nahdmu kollha flimkien u nirrispettaw lil xulxin.

  [Reply]

 12. Kenn says:

  Naqbel mal-gurnalist li mhux attegament xieraq ta dan il-coach peress li qed jirriprizenta lil Malta, imma nahseb illi Sandro Micallef irid iktar minn sempliciment jirraporta l-fatti. L’ewwel jitolbu li jiskuza, imbaghad ma jaccetahiex ghax mhux Malti bhalu. Din x’irgulija hija? Kulhadd ikollu mumenti ta’ rabja u stress u trid tadher lil dak li jkun. Sandro, jekk ghandek ghalih personali fittex iccara l’affarijiet b’mod personali u mhux tuza website tal’ isports biex twassal fatti bhal dawn. Inaddatat, mhux xieraq u nuqqas ta maturita biex issolvi kwistjoni bhal din. Kont nistenna iktar minn ghand gurnalist bhal Sandro Micallef. Kulhadd jaf illu meta tirraporta fatti trid tkun imparzjali u trid tisma z-zewg nahat… UNFAIR USE OF THIS SPACE!
  [Bniedem newtrali]

  [Reply]

  Sportinmalta Reply:

  Kenn you have no right to judge me and state that this is “Unfair use of this space” If you do not like my articles just browse to other websites – sandro micallef

  [Reply]

 13. Volleyboy says:

  “Do not touch my players”
  Is this guy serious?? … these two players represent ALL Maltese volleyball and they therefore belong to Maltese volleyball as a whole and NOT to the president.
  And anyway at the Small Nations Games the players fall under the MOC and not their respective associations! In fact they sign a contract to this effect.

  [Reply]

 14. JCIM says:

  Birds of the same feather, frock together!!

  [Reply]

 15. maltese says:

  KECCUH MINN HEMM IL DAN IL COACH , PASTAS U ARROGANTI !, thalliex jaghmlek tapit sandro !! KOM TAKE ACTION OR YOU WILL LOSE CREDIBILITY IN THE EYES OF THE MALTESE PEOPLE !!

  [Reply]

  Tikka Player Reply:

  Credibility is earned through hard work and results and not with what the stupid media gets!!!!!
  Get a life!!!!!!!!!!!!!

  [Reply]

  volleiboll Reply:

  Credibility is also earned through showing respect and consideration – xi haga li Branko qatt ma kellu ghal Malta u ghal Maltin minn dejjem – nesa kemm kien jghajjarna li ahna poplu njorant!!!

  [Reply]

  Marvic Micallef Reply:

  Nahseb li kieku qatt ma kellu rispett lejn Malta u lejn il-volleyball Malti, kieku mhux ilu li bghatna nixxejru. Izda le, qijed hemm jaghamel dak li hadd iehor ma jridx jaghamel….. jahdem!

  volleiboll Reply:

  bil mod…qieghed hemm ghax jaqbillu!!! Branco m’ghandu rispett lejn hadd hlief lilu nnifsu…

  Marvic Micallef Reply:

  lejja ghandu rispett u bhali hemm uhud ohra. Milli jider inti mintix wihed minnom. Jien hemm nies li ma jahmlunix hahseb imma ma noqodx nghid bihom. Biss jekk nista nkun ahjar minnhom nirsisti u nilhaq it-targets tieghi b’mod gust. Jekk hemm ix-xewqa li Branko jitnehha, sibu replacement siewi. Issa c-cans ghax l-elezzjonijiet daqt maghna!! Izda kif ktibt qabel… issibux lil xi hadd biex isahhan is-siggu. U jekk tafni personali lili u tittolerani quddiemek, ejja niltaqaw u niddiskutu privatament u bil-kwiet.

 16. MOC says:

  Isn’t there a rule in the MOC’s statute that a foreigner cannot be a president of a Maltese association?? Does this rule still apply?

  [Reply]

  Tikka Player Reply:

  The most important thing is to f…..others instead of praising all the work and all the sacrifices being done!!!!! Well done Gertrude, Alison, Coach, Branko and the association!! Keep it up MVA!!!!!!!

  [Reply]

  volleiboll Reply:

  Jekk inti trid tibqa tara l-affarijiet li jaqbel lilek biss u titfa affarijiet ohra taht tapit ax forsi ma jdoqqux ghal widnejk, ibqa sejjer hekk… hadd ma nehha mil mertu tal players u tal coach pero meta bniedem jagixxi b’mod arroganti u fl-ahhar mill ahhar jokkupa kariga mportanti f’association, hemm konsegwenzi xi jhallas… what you have termed the ‘stupid media’ can make or break – almenu hawn xi hadd li ghandu l-b*** li jitkellem fuq kollox li qed jigri f’MVA minghajr biza ta’ xejn… ara delegati tal-clubs igergru minn taht bhal ma dejjem ghamlu u qatt hadd ma ha azzjoni ghax jibzghu li jekk jifthu halqhom jaqalghuha…

  [Reply]

  Marvic Micallef Reply:

  Kieku jikteb f’kull Ma jigri f’l-MVA Ma jimpurtax. Il-problema hi li jikteb in-negattiv li jghidlu xi hadd biss.

 17. Killah says:

  How embaressing this is for volleyball. He could have stayed quiet and let the results speak for themselves but he preferred to stoop low and be rude! Incredible.

  [Reply]

 18. Mario Debono says:

  It is totally unacceptable that an official representing our country speaks to the media like this….

  Mr. Vlahovic , do the right thing and resign

  [Sportinmalta] He is also representing an association and all its members

  [Reply]

 19. Tonio Magro says:

  Kuragg Sandro

  Jahsbuna Zghar Imma Ahna L Maltin Ghandna L B*** Biex Nuru Li Ahna Mhux Tapit Ta Hadd

  Keep Up The Good Work

  [Reply]

 20. ffc says:

  Vlahovic: RESIGN NOW AND GO AWAY FROM MALTA!!

  [Reply]

 21. paola says:

  dan rapport personali, jew dwar dak li qed jiġri f’Liechtenstein?

  [Reply]

  Sportinmalta Reply:

  both my friend. sandro

  [Reply]

  Paola champions? Reply:

  Paola flok ma tipprova iddawwar il-kliem mhux ahajr tghid lil MVA biex jubdatejaw il-website bin-news illi irbahtu il-league? Jew kienu busy wisq jittrainjaw il-players ghal small nations?

  [Reply]

  coach Reply:

  jien m’inhix ta’ paola, imma cert li l-kumment tal-korrispondent ‘paola’ zgur ma sarx biex idawwar il-kliem! dwar l-issue ta’ rapport personali nemmen li rridu noqghodu attenti ghax rapport personali nafu x’effett ihalli fuq l-opinjoni pubblika, bizzejjed taqra l-kummenti li nkitbu dwar dan ir-rapport…….biex ingergru kulhadd jinqala’. possibbli hadd mhu kapaci jew sab hin jikkummenta fuq l-aspett sportiv u fuq aspetti pozittivi?

  [Reply]

  paola Reply:

  prosit ‘coach’. Jien naħseb li dan l-artiklu qabeż il-limiti. Qatt m’għandna nieħdu gwadann mis-saħħa li għandna għax għandna website waqt argument personali.

Leave a comment