Boxing: MBA granted full EBU membership

Saturday, July 2, 2016, 19:41

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

The Malta Boxing Association is pleased to announce that the European Boxing Union (EBU asbl) on Saturday 11th June 2016 granted full membership to the Malta Boxing Association at it’s Annual General Assembly in Brussels, Belgium.

The European Boxing Union (also popularly known to fans as EBU) is an organization that oversees competition of boxing over the continent of Europe as a confederation of the World Boxing Council (WBC), with the Malta Boxing Association being the 41st country to be accepted as their full members. Currently, winning an EBU title is considered important for many European boxers in order to go on and fight for a world title of the World Boxing Council and the World Boxing Association. Following the formation of the European Economic Union, the EBU issued subtitles for the Union countries (EBU-EU title) and “External” countries (EBU-EE title), below their main EBU title which would cover all 50 countries on the continent and ¾ billion residents.

“The sport of boxing has been granted full recognition by the European Boxing Union and the MBA is extremely honored and humbled by the decision and support shown by the EBU. We are very thankful to the EBU Council, Sport Malta and other member states of the EBU for their support and recognition while being very pleased to be hosting the European Boxing Union General Assembly in June 2017.” said MBA CEO Marc E.L. James on social media.

Established in 2014 as a local non-profit organisation recognized by Sport Malta, the Malta Boxing Association is composed of 7 Executive Committee Members, 9 affiliated clubs which oversees both the WBC Malta Amateur Program and Professional National Boxing Leagues. The Malta Boxing Association had received provisional recognition by the EBU in June 2015. It’s mission is to continue to promote, develop, and supervise the interests of the European Boxing Union, World Boxing Association & Council while assisting those who participate in the sport of boxing. The Malta Boxing Association also oversees Non Contact Boxing on Classes of ‘Summer on the Move’ and ‘SkolaSport’.

————————————————————————————————————————————————————-

Malti

L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Boxing għandha l-unur thabbar li nhar is –Sibt 11 ta Gunju 2016 ġiet iddikkjarata ufficjalment membru permanenti tal European Boxing Union (EBU asbl) waqt il-laqgħa annwali li saret gewwa Brussell fil-Belgium wara li kienu ilhom sena biss bhala membri provizjorji.

Il-European Boxing Union, jew kif inhi ahjar magħrufha mal-fans, l-EBU, hija sotto organizzazjoni tal-World Boxing Council u d-dmir tagħha jinvolvi li tkun ir-regolatur tal-isport tal-boxing fil-kontinent Ewropew, bl-Assoċċjazzjoni Maltija ta-boxing tkun il-41 għaqda li ġiet magħrufa bhala membru tagħha. Għal hafna atleti fl-Ewropa, li tirbah titlu tal-EBU huwa pass importanti hafna sabiex eventwalment jikkwalifikaw sabiex jikkompetu għal titli taht l-World Boxing Council u l-World Boxing Associaton. Minn wara li ġiet iffurmata l-Unjoni Ewropeja, l- EBU harget sotto titli differenti taht it-titlu principali sabiex jagħmlu distinzjoni bejn dawk l-pajjizi membri (EBU-EU) u dawk li mhumiex (EBU-EE)  u tigbor taht il-kappa tagħha 50 pajjiz bi tlett kwarti ta’ biljun resident

L-Kap Ezekuttiv tal-Assoċċjazzjoni Maltija tal-boxing, Marc James, qal li issa l-isport tal-boxing f’pajjizna ġie rikonoxxut mill-European Boxing Union u għal daqs tant l-MBA jinsabu onorati u kuntenti b’din id-decizjoni u sapport li gew mogħtija. “Ahna grati lejn il-Kunsill tal-EBU, Sport Malta, kif ukoll lejn stati ohra membri tal-istess EBU għas-sapport li dejjem tawna kif ukoll bi pjacir nhabbru li se nkunu qegħdin norganizzaw l-kungress annwali tal-EBU gewwa pajjizna f’Gunju tal-2017.

L-Assocjazzjoni Maltija tal-boxing ġiet mwaqqfa fl-2014 bhala għaqda volontarja rikonoxxuta minn Sport Malta u hija magħmula minn 7 membri fil-kumitat Ezekuttiv, u 9 klabbs affiljati magħha u l-iskop ewlieni tagħha kien li twaqqaf il-WBC Amateur Programm kif ukoll l-League Nazzjonali tal-Boxing tal-Professjonali. L-missjoni ta din l-għaqda hija li tkompli tippromwovi, tizviluppa kif ukoll thares l-interess tal-European Boxing Union, World Boxing Association u l–Kunsill filwaqr li tassisti lil dawk kollha li jippartecipaw fl-isport tal-boxing lokalment. L-Assoċċjazzjoni Maltija bdiet ukoll toffri lezzjonijiet ta Non Contact Boxing waqt Summer on the Move u Skolasport.

Left to right EBU Vice President, EBU President, EBU General Secretary, EBU Vice President

Left to Right :MBA Gen Sec Leif Maggnusson- EBU Gen Sec Enza Jacoponi- EBU President Bob Logist- MBA CEO Marc James

Leave a comment