- Sport In Malta - http://www.sportinmalta.com -

Boxing: Increasing rules and regulations drives stability in a growing community

Posted By Sportinmalta On March 9, 2016 @ 3:25 pm In Boxing,Featured,Fight Sports | No Comments

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Marc James

Following several discussions and an observation period which started in late 2014, both committees have agreed to continue to review the implications of joint promotions between the boxing and kick boxing disciplines.

Both associations respectively shall coordinate the development of the technical standards for a joint promotion while observing of international rules on both ends.

Noel Mercieca, Assistant Secretary of the newly formed Malta Kickboxing Association, commented that the agreement reached last week is fundamental and provides strength to both sport disciplines.

The associations have now agreed to join their efforts in order to effectively implement the joint promotions project smoothly and leave a positive trail on their agendas while offering additional required attention to those athletes taking part in both boxing and kickboxing bouts. Marc James praised the strong commitment of the MKBA to provide its athletes with a life insurance as the MBA.

The MBA highlighted the substantial progress which the majority of local kickboxing clubs have made throughout the past year following the launch of the Malta Kickboxing Association as well as the acquisition of a recognition by an international governing body.

———————————————————————————————————————————————————-

Malti

Iż-żieda konsistenti fir-regoli iheggu aktar stabbilita f’komunita li dejjem qiegħda tikber.

Wara perjodu ta’ diskussjonijiet u osservażżjoni li beda lejn l-ahhar tas-sena 2014, iż-żewġ kumitati se jkomplu jeżaminaw l-implikażżjonijiet ta’ promożżjonijiet kongunta bejn dawk tal-boxing u kickboxing.

Iż-żewġ assoccjażżjonijiet rispettivi qegħdin jiehdu hsieb li jikkoordinaw l-iżvilupp ta’ kodici teknici kemm għal promożżjonijiet tal-Boxing kif ukoll għal dawk tal-Kickboxing filwaqt li josservaw u jżommu ruhhom nfurmati dwar ir-regoli internażżjonali taż-żewġ nahat.

Noel Mercieca, l’assistent Segretarju tal-għaqda il- gdida ‘Malta Kickboxing Association’, qal li il-ftehim li ntlahaq l-gimgħa l-ohra huwa fundamentali sabiex jisahhu ż-żewġ dixxiplini.

L-assocjażżjonijiet qablu li għandhom jimxu id f’id sabiex l-implimentażżjoni ta promozzjonijiet kongunti tkun wahda effettiva u thalli impatt pożittiv fuq l-agendi tagħhom filwaqt li jkunu jistaw joffru attenżjoni mehtiega lil dawk l-atleti li jippartecipaw kemm f’bouts ta’ Boxing kif ukoll ta’ Kickboxing. Marc James faħħar l-inizzjattiva li hadu l-MKBA sabiex jaccertaw li l-atleti kollha tagħhom ikunu koperti f’każ ta’ incident gewwa ring.

L-MBA wriet ir-rikonoxximent tagħha għal-progress sostanżjali li kisbu il-maggoranża tal-klabs tal-Kickboxing wara li s-sena l-ohra giet mwaqqfa l-assocjażżjoni tal-MKBA kif ukoll għas-sehem tagħhom ma l-għaqda internazzjonali.


Article printed from Sport In Malta: http://www.sportinmalta.com

URL to article: http://www.sportinmalta.com/boxing-increasing-rules-and-regulations-drives-stability-in-a-growing-community/

Copyright © 2010 Sport In Malta. All rights reserved.