Boxers Maltin kontra boxers Ingliżi fit 28 ta’ Jannar

Tuesday, January 18, 2011, 7:00
Billy Carlito (xellug) u Dione Galea

Billy Carlito (xellug) u Dione Galea

Fit-28 ta’ Jannar 2011 ser jitella’ tournament tal-Boxing gewwa l-Orpheum Theatre, Gżira. Il-ġlied ser ikunu bejn il-Malti Dione Galea u l-Ingliz Nathan Powell u l-boxer Malti Billy Corito kontra l-Ingliz Marc McGarry. Din il-ġlieda ser tkun it-tlettax -il waħda għal Dione Galea fejn ir-record tiegħu s’issa huwa ta’ 7 rebħiet, 2 draw u 3 telfiet. Għal-boxer Corito din hija is-sitt ġlieda fejn ir-record tiegħu sissa huwa ta’ ħames rebhiet kollha b’knockout u m’għandu l-ebda telfa. Qabel dawn iż-żewġ ġliediet tant mistennija ser jkun hemm wkoll tlett ġliediet oħra bejn boxers Maltin.
 
Għal-biljetti u aktar informazzjoni wieħed għandu jċemplu fuq dawn in-numri: 79256721, 99170881.

3 Comments

 1. Arnold says:

  ma tafx x gara sandro? ma kontx prezenti? mela kif tikteb artikli u tikkritika il boxing jekk lanqas biss tattendi?? insomma li gara hu li wara il glieda ta billy, inqala hafna glied (mandix idea xinhi ir raguni) u bdew itiru xi fliexken ukoll. il problema hi dan jitfa dawl ikrah fuq il boxing ghax il gurnalisti fuq dan se jkollom x jiktbu ghax fuq il glied legali fir ring ma kienx hamm wisq x tikkummenta. issa insaqsik dirrettament Sandro, ghalfejn ma tattendix event tal-boxing u tikkummenta fuqha. l ahhar darba li attendejt wahda int kien 2006/2007 ta’ qali. minn dakinhar, ma rajtekx event ohra? tkun taf bihom l events ghax jkun hemm pubblicita minn xahar qabel. GHALIEX??

  [Reply]

 2. Arnold says:

  prosit eh. success. ghidli min se jerga jigi jara event ohra dejjem bil glied. il boxing sport kbir imma hawn Malta, l-ispettaturi qishom bhejjem u dan se jkisser in-naqa progress li sar.

  [Reply]

  Sportinmalta Reply:

  x’gara mela ghandek xi dettalji ? sandro

  [Reply]

Leave a comment