Bonini sacked

Wednesday, November 16, 2011, 20:14

by Joshua Cacciattolo

Mosta offically sacked head coach Oliver Spiteri after a run of negative results. Jeffrey Farrugia’s close friend Todor Rakyov is the hot favourite  to take on the job after they worked together during the last season with Floriana. More details later on.

10 Comments

 1. cikku pepp says:

  U flok Il-Bonini il-Mosta giebu lil min?????

  Stephen D’Amato

  Min got tagen…………….!!!!!!!

  [Reply]

 2. chris borg says:

  Kemm tidhru unprofessional meta tirreferu ghall-personalitajiet bil-laqam, f’artikili jew titli.

  [Reply]

  Sportinmalta Reply:

  Chris hemm websites ohrajn ghal nies imdejqa bhalek….tidholx iktar fil-website tieghi ghamilli pjacir… xi dwejjaq. Sandro Micallef

  [Reply]

  Il laqmi Reply:

  Ghandu ragun Chris..il-laqmijiet waqt xi kummentarju tajjeb imma titlu t’artiklu le.

  [Reply]

 3. georgie says:

  they reached mutual agreement – he was not sacked – there’s a huge difference!!! get your facts right cacciatolo!

  [Reply]

 4. Joseph Muscat - Blue Knight says:

  Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lill Oliver Spiteri ghax xoghol siewi li ghamel matul dawn l-ahhar 30 xahar. B’Serjeta u  dedikazzjoni mexxa lit-tim taghna u ta’ dan nirringrazzjah f’isem il-Mostin KOLLHA. Bonini halla il-marka tieghu fuq il-Mosta FC u meta nkunu salvi fl-ahhar ta’ l-istagun hafna mil mertu jkun tieghu. Grazzi Oliver, kien pjacir u unur tieghi li hdimt mieghek.

  [Reply]

 5. jason says:

  hallina ray xorta ma naqawx alxejn tifrah ax f’wiccek jibqa.forza mosta

  [Reply]

 6. Ray says:

  Nahseb sal-final tac-champions league ha jwassalkhom Mr. Rajkov ! Mela m’ghadkomx tghajruna lil Floriana ? Halluna tal-mosta, issa jmisskom iggibu lil Galliani minflok il-vinc.

  [Reply]

  sapporter Reply:

  mhux dejjem tajnikom kedda lilkom anke jekk nilghabulkom bit-tfal

  [Reply]

  Ray Reply:

  Nithassrek qieghed my friend,xbajtu taqghu ghac-cajt maghna.

  [Reply]

Leave a comment