Bonello Spiteri u Galea jirbhu t-23 edizzjoni tal-Kampjonat Nazzjonali tat-Triathlon

Monday, October 3, 2011, 14:54

L-Assocjazzjoni Maltija tat-Triathlon zammet it-tlieta u ghoxrin edizzjoni tal-Kampjonat Nazzjonali tat-Triathlon dalghodu, il-Hadd, tnejn ta’Ottubru gewwa il-bajja tas-Salina u tul it-Triq tal-Kosta tas-Salina. It-Tellieqa kienet wahda Olimpika,  jigifieri id-distanzi kienu: Ghawma: 1500m, Rota: 40km; Girja: 10km.

B’kollox, mija u tnejn atleti hadu sehem fiz-zewgt it-tlielaq, dik Olimpika u l-ohra Sprint. Il-maggoranza tal-atleti kienu Maltin, izda kien hekk ukoll atleti mir-Renju Unit, Franza, Gappun u l-Olanda. Dawn kienu ir-risultati principali:

Rizultati tan-Nisa:

Position Athlete’s Name Nationality Club Time
1st Danica Bonello Spiteri Maltese St Patrick’s A C 2hrs:20m:12s
2nd Katie Silke British N/A 2hrs:25m:08s
3rd Michelle Scott British N/A 2hrs:28m:09s

Rizultati tal-Irgiel

Position Athlete’s Name Nationality Club Time
1st Dermot Galea Maltese B’Kara St Joseph SC 2hrs:04m:52s
2nd Carl Attard Maltese B’Kara St Joseph SC 2hrs:05m:02s
3rd Keith Galea Maltese B’Kara St Joseph SC 2hrs:06m:00s

Kemm Danica Bonello Spiteri (rebbieha tal-premju Atleta Nazzjonali tas-Sena 2010) kif ukoll Dermot Galea rebhu dan il-Kampjonat ghaxar darbiet fil-karrieri sportivi taghhom.

Leave a comment