- Sport In Malta - http://www.sportinmalta.com -

Birkirkara St. Joseph Sports Club Photography Competition

Posted By Sportinmalta On August 4, 2015 @ 9:56 pm In Featured,Other | No Comments

Gavin Muscat

Note:This article has been posted in both English and Maltese.

Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti.

___________________________________________________________

Birkirkara St. Joseph Sports Club Photography Competition – Celebrating 40 Years of Sport launched

Organised by Birkirkara St. Joseph Sports Club on the occasion of their 40th anniversary, the Club is inviting sports enthusiasts, budding and professional photographers to take part in a photography competition.

Submissions are to attempt to capture images which best represent the essence and excitement of the Club’s four sporting disciplines that have racing activity throughout the summer, namely – Athletics, Swimming, Triathlon and Cycling.

The Photographic Competition will be judged by a panel of four well known Maltese photographers. The panel, made up of Domenic Aquilina, Kurt Arrigo, Robert Camilleri and Stephen Gatt, has been given the responsibility to not only evaluate the photographic capability of entrants but also to identify who best captured the essence of sport.

Monetary Prizes or equivalent will be awarded for Best Overall, First Runner Up and Second Runner Up Photo. A Special Mention Memento will be given to seven additional entrants who the judges feel deserve recognition for their efforts.

The competition is open to both amateur and professional photographers and each entrant can submit up as many entries as they like by not later than 15:00hrs on Sunday 27th September when the last Race of the season will take place.  Submissions are to be sent via email to bkarasjphotos@gmail.com

Competition Rules and Regulations can be viewed on www.bkarastjoseph.com.

______________________________________________________________________________________

Malti

Imnieda il-Kompetizzjoni Fotografika tal-Birkirkara St. Joseph Sports Club-Niċċelebraw 40 sena ta’ Sport

Organizzata mill-Klabb Birkirkara St. Joseph fl-okkażjoni tal -40 anniversarju tagħhom, il-Klabb qed jistieden dilettanti sportivi, u fotografi kemm dilettanti u professjonali biex jieħdu sehem f’kompetizzjoni fotografika.

Is-sottomissjonijiet għandhom jippruvaw jaqbdu immaġni li l-aħjar jirrappreżentaw ll-ispirtu kompetitiv tal- erba dixxiplini sportivi tal-klabb li jkollhom tlielaq matul is-sajf,  jiġifieri  dawk tal- Atletika , Għawm, Triathlon u ċiklizmu.

Il-Kompetizzjoni fotografika ser tiġi ġġudikata minn panel ta’ erba’ fotografi Maltin magħrufa sew.  Il-bord, magħmul minn Domenic Aquilina , Kurt Arrigo , Robert Camilleri u Stephen Gatt , ingħata r-responsabbiltà li mhux biss jevalwa l-kapaċità fotografiku tal-parteċipanti , iżda wkoll li jiġi identifikat min -aħjar jaqbad l-essenza tal-isport.

Premjijiet monetarji jew ekwivalenti se jingħataw għall-Aħjar Ritratt, l-Ewwel u t-Tieni Runner Up.  Tifkira ser tinghata ukoll lil seba partecipanti li il-bord jħoss jistħoqqilhom rikonoxximent għall-isforzi tagħhom.

Il-kompetizzjoni hija miftuħa għall-fotografi kemm dilettanti u professjonali. Mhemmx limitu ta’ sottomissjonijiet, li jridu isiru sa mhux aktar tard mit-3pm nhar il-Ħadd 27 Settembru. Is-sottomissjonijiet għandhom jintbagħtu permezz ta ‘email lil bkarasjphotos@gmail.com.

Ir-Regolamenti tal-Kompetizzjoni jinsabu fuq www.bkarastjoseph.com


Article printed from Sport In Malta: http://www.sportinmalta.com

URL to article: http://www.sportinmalta.com/birkirkara-st-joseph-sports-club-photography-competition/

Copyright © 2010 Sport In Malta. All rights reserved.