Birkirkara fil-Uefa Champions League

Tuesday, July 16, 2013, 10:59

Minn Josef Galdes

Ic-champions Maltin illum jilghabu kontra NK Maribor tas-Slovenja, partita valida mill-ewwel round l-ewwel leg tal-Uefa Champions League. Niftakru li dawn iz-zewg timijiet kienu diga iltaqghu fil-Kompetizzjoni Intertoto fejn is-Sloveni kienu rebhu 2-1 u 3-0 rispettivament. Birkirkara illum mistennija li jinzlu bl-ahjar formazzjoni possibli anki minhabba l-fatt li l-avversarji fuq il-karta huma iktar ikkwotati mill-Kalkarizi.

Il-partita tibda fis-7.30 hin lokali. Nawguraw lil Birkirkara bhala club Malti kull success. 

Leave a comment