Birkirkara ddikjarati Champions wara r-rebħa kontra Mosta

Thursday, May 9, 2013, 14:52

Mosta vs Birkirkara

 

Date:  07/05/2013

 

Venue: Charles Abela Stadium

 

Referee:   Sandro Spiteri

 

Final Score:  0 – 1  (HT 0 – 0)

 

MOSTA:  Sharon Costantino, Rebecca D’Agostino, Natasha Pace, Karen Lia, Oriana Bedingfield, Shona Zammit, Dorrianne Theuma, Rachel Nolan, Nicole Buttigieg, Jade Flask, AnnMarie Muscat.

COACH:  Kenneth Costantino

 

BIRKIRKARA: Janice Xuereb, Yasmeen Vella, Kirstie Vella (Alexia Scicluna 53’), Kim Parnis, Gabriella Zahra, Alishia Sultana, Rachel Cuschieri, Charlene Schembri (Raina Giusti 35’), Kelly Groves, Simone Buttigieg, Isabelle Mazzitelli.

COACH:  Keith Gouder

 

SCORERS:  Isabelle Mazzitelli 93’

 

YELLOW CARDS: Alishia Sultana 76’, Yasmeen Vella 90’.

 

Gowl uniku fl-ahhar sekondi ta’ din il-partita kien bizzejjed biex Birkirkara jigu ikkurunati Champions it-tieni stagun konsekuttiv.

 

Kif kien mistenni kienet se tkun partita fejn iz-zewg timijiet preparaw sew.  Rebha kwalunkwe naha kienet tfisser ir-rebh tal-kampjonat.  Birkirkara rnexxielhom jghelbu kull sfida biex evitaw il-partita “decider”.  Iz-zewg nahat kellhom l-okkazjonijiet taghhom tul il-partita kollha, izda grazzi ghad-difizi rispettivi, kulhadd kien qieghed jistenna t-tisfira finali meta l-iskor kienu ghadu dak ta’ draw.  Il-Karkarizi baqghu sodi sa l-ahhar mumenti, biex fit-93 minuta, minn freekick ta’ Kim Parnis, Isabelle Mazzitelli tohrog tajjeb mid-difiza, fejn tigi quddiem Costantino, u minghajr l-ebda problema titfa l-ballun fix-xibka.   Wara dan il-gowl, Mosta ma kellhomx cans jaghmlu reazzjoni biex b’hekk Birkirkara jigu ddikjarati Champions.

 

Wara l-partita MFA Deputy General Secretary (Grassroots, Youth Development & Education) Maria Mifsud tipprezenta t-tazza lil captain Rachel Cuschieri.

 

 

Leave a comment