Bidu ġdid għall-Federazzjoni Maltija tat-Triathlon

Tuesday, March 10, 2020, 10:06

Il-Federazzjoni Maltija tat-Triathlon ħabbret l-appuntament ta’ Bord kompletament ġdid wara l-Laqgħa Ġenerali Annwali li saret reċentement.

Il-President il-ġdid tal-Federazzjoni huwa John Vella, triatleta li jiffoka fuq distanzi twal u bi storja ta’ tmexxija f’diversi rwoli relatati man-negozju. L-esperjenza tiegħu se tkun ikkumplimentata bl-għarfien espert li l-kumplament tal-bord jipprovdi, wara li lkoll kienu involuti fit-Triathlon f’diversi kapaċitajiet għal numru ta ‘snin.

Il-Bord, li ġie elett għal tliet snin, huwa magħmul minn John Vella (President), Warren Muscat (Segretarju Ġenerali), Ryan Spiteri (Teżorier). George Darmanin, Germaine Vassallo u Michelle Vella Wood ġew eletti bħala membri.

Fil-kummenti wara l-elezzjoni tiegħu, Vella kien pront biex itaffi l-biżgħat ta’ tfixkil fil-kontinwità tal-viżjoni u l-amministrazzjoni tax-xena lokali tat-triathlon, dan fid-dawl tal-fatt li l-Bord Eżekuttiv huwa kompletament ġdid. Minkejja numru ta’ sfidi li qed tiffaċċja l-Federazzjoni, Vella jemmen li t-taħlita preżenti tal-membri tal-bord għandha tipprovdi għarfien u motivazzjoni biex tiżgura li l-Federazzjoni żżomm il-pass li kisbet fis-snin li għaddew.

Il-viżjoni ta’ Vella u tal-Federazzjoni hi li tingħata ammont xieraq ta’ attenzjoni lid-diversi elementi li jikkostitwixxu l-komunità lokali tat-triathlon – kemm atleti elite, il-komunità taż-żgħażagħ u l-bqija tal-atleti li jikkompetu fuq bażi regolari u jittrasmettu l-entużjażmu tagħhom għat-triathlon lejn oħrajn.

Vella rrimarka li diversi triatleti Maltin għamlu isem għall-Malta fix-xena internazzjonali partikolarment fil-kampjonati Age Group Ewropej tat-Triathlon – Hannah Cutajar hija l-atleta bl-aktar riżultati soddisfaċenti s’issa. Huwa semma wkoll atleti li għamlu isem għalihom infushom fuq distanzi itwal bħal Dermot Galea u aktar riċentament Rudolph Agius.

Meta niġu għall-iżvilupp taż-Żgħażagħ, Vella kkumenta li sodisfatt immens b’dak li kiseb l-Akkademja Maltija tat-Triathlon s’issa, u jemmen li issa wasal iż-żmien li nikkonsolidaw iktar u niżguraw li l-iżvilupp tat-talent jitwettaq b’tali mod li l-atleti futuri Elite huma mrawma kif xieraq u transizzjoni lejn il-kompetizzjoni tal-atleti adulti.

Minkejja li ġie elett xahar ilu, Vella diġà attenda l-Konferenza tal-Presidenti Annwali ospitata mill-Unjoni Ewropea tat-Triathlon f’Minsk ftit jiem wara l-elezzjoni tiegħu. Laqgħat bħal dawn huma avvenimenti importanti għan-netwerking li jagħtu iktar opportunitajiet għall-iżvilupp tat-triathlon Malti.

Leave a comment