Barranin b’ CVS interessanti mistennija jasslu Malta f’ Jannar

Monday, September 12, 2016, 18:43

Tul dawn l-ahhar snin , il kampjonat malti serva ta’ pont ghal bosta plejers barranin b’ CV interessanti  li wassal biex dawn sfruttaw it – talent taghhom bl-ahjar mod possibli u  illum qeghdin jilghabu f’ kampjonati tal-oghla livell.

Skond dak li qed jigi rrapurtat mistenni influss ta’ plejers barranin mill-Brazil u l-Afrika fis-suq tat-trasferimenti ta’ Jannar , klabbs maltin interessati li jaraw CVS ta dawn il barranin jistghu jamlu kuntatt mar rapprezentanti ta dawn il plejers fuq apxm1916@gmail.com

Leave a comment