Balzan Youths win protest and awarded points of the match

Wednesday, August 31, 2011, 0:00

by Joshua Cacciattolo

The MFA Protests Board yesterday awarded Balzan Youths a 2-0 victory over Hamrun Spartans after upholding their protest over the eligibility of youngster Daniel Zerafa.

Balzan were consequently awarded the three points and this means that there was a complete overhaul in the standings as now they climb to middle table with three points and Hamrun dropped to the bottom of the standings.

The Board, which met again yesterday evening, decided in favour of Balzan after ruling that Hamrun had made use of a ineligible player. Hamrun had won the match 3-1.

Teams Games Pts
Valletta 2 6
Floriana 2 6
Birkirkara 2 6
Hibernians 2 4
Sliema W 2 4
Balzan Y. 2 3
Marsaxlokk 2 3
Qormi 2 3
Tarxien R. 2 0
Mosta 2 0
Hamrun S 2 0
Mqabba 2 0
8 Comments

 1. VFC says:

  Prosit Hamrun !!!

  [Reply]

 2. Peter Carabott says:

  Prosit Balzan li kontu attenti ghal dak li gara. Ghalija jekk ufficcjal jinduna b’nuqqas min naha tat-tim l-iehor wara l-partita dan ghandu jaghmel dmiru u jipprotesta. Ufficcjal ghandu jahdem skond ir-regolamenti ghal gid tat-team tieghu.

  [Reply]

  sportiv Reply:

  Dan regolament tal uefa imma ahna kollox differenti

  Article 68bis Carrying forward of match suspensions

  1 Unless the competent disciplinary body decides otherwise and subject to the
  provisions below, match suspensions and suspensions from carrying out a
  function must be served during the next match(es) in the competition in which
  the offence in question was committed.
  2 Any match suspension or suspension from

  [Reply]

 3. Sportiv Malti says:

  Balzan Youths humma l-iktar team ridikolu, antisportiv u medjokri li hawn fil-football Malti. Dan huwwa team li ma jaccettax telfa u meta jitlef dejjem jaraw ma xiex ser jaqbdu. Jekk ma jghaddux mill-bieb jippruvaw jghaddu mit-tieqa. Prova ta’ dan huma in-numru konsiderevoli ta’ protesti li dejjem jaghmlu Balzan tul iz-zmien ( ezempju il-kaz ta’ konta Msida SJ tas-sena l-ohra ) kif ukoll f’livell tal-youths. Veru team anti-sportiv u tal-misthijja!!! Dan biex ma nsemmux ukoll it-tmexxijja tan-nursery fejn jilaqghbu biss dawk li jkunu minn ta’ gewwa umbghad ghax tifel ikun jixtieq jipprova ma xi-team iehor ma jhalluhx jiccaqlaq u jkollu jibqa maghhom ta’ bil-fors umbghad jaghmlulu hajtu impossibli sa ma jkollu jieqaf mill-football. Man nafx kif l-MFA li bhalissa qed tiftahar tant bl-investiment li qed taghmel ma tarahhomx dawn l-affarijiet.

  BALZAN TAL-MISTHIJJA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  [Reply]

 4. Joe says:

  daqs il-Belt ha jigbru simpatija Hal Balzan… Pezza wahda…
  Mur ara kemm tifel li dahal wara id-disajn minuta kemm seta kien influwenti fuq ir-rizultat… tal-misthija tappella fuq hekk…. nispera li kienu l-ewwel u l-ahhar 3 punti ghal Balzan u jekk mhumiex nispera li xorta jaqaw… kif beda il-lig ghidt dawn underdogs u ghogobtuni issa le tliftu l-ammirazzjoni kolla!
  irbhu il-loghba fil-grawnd!

  [Reply]

  A.A. Reply:

  MR.Joe nahseb li jekk ma tafx irridek tkun taf li jezistu regolamenti fi hdan kwalunwe dixxiplina sportiva biex jigu salvagwardati. Ghalhekk huwa id- DMIR tal aministrazzjoni ta kull klabb li jigu ossrevati, f dan il- kaz kien id dmir ta HAMRUN li ma jinkisrux dawn ir-regolamenti. Huwa wkoll DRITT assolut li Balzan ghandhom jew kellhom jaghmlu dan il protest kemm il- darba l- klabb ta Hamrun ma osservawx dan kollu. Biex naghlaq wkoll nghidlek li ma hemmx ghalfejn is-simpatija tieghek biex il- klabb ta Balzan li huwa rahal zghir imma b-QALB kbira jkompli jinsisti u jahdem biex izomm postu fejn jixraqlu.

  [Reply]

  ahmar u iswed Reply:

  Joe nixtieq nistaqsik x kont taghmel int li kieku kienet bil kontra????,nahseb kont thallija ghaddeja lixxa????? u x kont nghamel jien?????? Nitlob ghar rizenja tal amministrazjoni kollha tat tim tieghek HAMRUN S.ghaliex ma nahsibx li huma KREDDIBLI ghaliex it tlett punti tilfuhom b’nuqqas ta proffesjonalita taghhom.

  [Reply]

 5. A.A. says:

  well done george :)

  [Reply]

Leave a comment