Balzan win points on the table over Msida

Wednesday, January 5, 2011, 21:45

by Sandro Micallef

The MFA Protests Board has upheld a protest logged by First Division team Balzan Youths concerning the 2010/11 BOV 1st Division League match between Balzan Youths and Msida St. Joseph won by the latter 3-0. This was the first win of Msida who this season are led by coach Iro Curmi whereby with this win they still remained at the bottom of the League table with -1 since they had been penalized with a deduction of 4 points from the start of the current season.

Balzan claimed in their protest that during the gamee Balzan Youths v Msida St. Joseph which was played on 18th December 2010) their opponents could not field their new foreigner Valdo Goncalves Alihno (Portuguese)since the latter was registered with Premier League side Sliema Wanderers who had a prohibition. This website is informed that although Sliema had a prohibition they managed to resolve the issue prior the day that Sliema’s President and Secretary signed the necessary documentation for the transfer of Valdo.

The Protests Board which is composed of Chairman Bertie Muscat, deputy Chairman Ceaser Scerri, and Louis Borg together with Charles Falzon as members decided that Balzan Youths are to be awarded the three points as their protest was upheld. The Board which has Mario Gauci as its secretary, said that the decision is final and could not be appealed.

Msida St. Joseph are seeking legal advice and are to hold a Press Conference this Friday to shed more light on the matter.

8 Comments

 1. Misidjan u Kburi says:

  Illejla intefghu dubji kbar fl amministrazzjoni tal MFA u tkunu tafu l informazzjoni kollha nhar il Gimgha 7 ta’ Jannar fis 1.00p.m meta Msida St Joseph se jorganizzaw Press Conference fil kazin il gdid taghhom.

  Bord irrisponsabbli u tal misthija biex itellef 3 punti lil Msida St Joseph fir rebha kontra Balzan meta kellhom kollox regolari u dan gie ikonfermat minn dokumenti li ghandu il kumitat f idejh iffirmati mill President Norman Darmanin Demajo,dokument li se jitqassam lil gurnalisti fil Press Conference.ISTHU JEKK TAFU TISTHU!!!

  [Reply]

  Mark Agius Reply:

  Jinghad ukoll li fl-istess press conference Msida se jiccaraw jekk kienetx inkompetenza tal-kumitat (jew jekk kienx hemm xi attentat biex ma jurtaw lil hadd fl-MFA) dak li gara fil-kaz ta player taghhom li gie sospiz 6 xhur fuq rapport ta referee mimli inezattezzi. Ir-referee fir-rapport qalet li il-player aggrediha verbalment u fizikament, xi haga li kull min kien il-ground jaf li mhux veru.
  Msida “iddecidew” li jaghmlu protest, pero kumbinazzjoni meta bghatu lil player ghand l-MFA bil-protest, iz-zmien li fih wiehed seta jdahhal protest kien diga skada !!! Jidher ukoll li kull ma kienu se jaghmlu Msida kien li jammettu u jaqblu ma dak kollhu li qalet ir-referee (anki jekk ma kienx korrett) u jitolbu bhal speci ta “discount” talli ammettaw u aghmlu apologija.

  Hux veru ?

  [Reply]

  Misidjan Reply:

  Mark jaqaw ghandek xi interess personali li il club tal msida jbati? tider li taf hafna… nistiednek tinzel ghal press conference li se jaghmel il president taghna ghada.

  Ma nafx li ghala qed tahli dal hin kollu thabbel rasek fuq il club taghna… jaqaw inweggawk nuruk li ahna pajjiz maqud u passjonati ghal football?

  [Reply]

 2. STEVE FARRUGIA says:

  NISPERA LI L MFA HA TIEHU AZZJONI FUQ DIN LINGUSTIZZJA LI REGGHET SEHET MAGHNA TEAM MISIDJAN….IMSOMMA MA JIMPURTAX L KBIR GHADU GEJ AX NHAR L GIMGHA LI GEJ TKUNU TAFU L FATTI KOLLHA KIF GRAW WAQT PRESS CONFERENCE LI HA SEHH FIL KAZIN TAGHNA AT 1PM….
  NISTIEDEN L MEMBRI JIGU U HA JISIMAW ….
  GRAZZI

  [Reply]

 3. Misidjan says:

  Da kif jista jkun hemm decizjoni minajr lok ta appell!? Anqas gol Iraq!!! Ghax ukoll ihalluk taghmel appell…. tal misthija din e

  [Reply]

 4. Joe Saliba says:

  Decizjoni perversa mil board. Jaqaw l-mfa ghandom xi agenda kontra it-tim misidjan!? Kif qatt jistaw jerbhu dal protest Balzan!?

  ISTHU MFA!

  [Reply]

  Mark Agius Reply:

  agenda kontra msida meta spalla ma spalla mad-DeDe hemm Msidjan “doc” ???

  [Reply]

  Misidjan Reply:

  xandu x’jaqsam?

  [Reply]

Leave a comment