ASMK – Pasta Poiatti Launch the 2015/16 Motorsport Season

Saturday, October 17, 2015, 13:20
  • Note:This article has been posted in both English and Maltese
  • Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

The Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi (ASMK) 2015-2016 National Championships opens on Sunday 18th October 2015. Again this season the firm Pasta Poiatti will be sponsoring all of ASMK championships organised at the Ta’ Qali Motorsport complex and in other locations around the Island and in Gozo.

This season the Moto-Enduro championship consists of six races while that of the Trials bikes will be concluded after 8 events. Almost all of these Enduro and Trials competitions are held outside the ASMK Ta Qali Sports Complex. The Motocross championship is scheduled on 7 events which are held on the same days of the 12 Autocross events which are organized for the Autocross Standard and Modified classes races.

Following the success of the Enduro Championship of last year the ASMK decided to continue these events. The first race on Sunday 18th October will be for the Enduro bikers (ASMK members and non-members too) within the disused quarry at ix-Xaghra tal-Maghlaq limits of Qrendi. For these kind of events the Association will continue to explore new sites in different locations where such activities will be more attractive and competitive also to new comers to the sport. This is made possible thanks to several quarry owners who are again expected to continue to cooperate with ASMK with regards to these activities.

On Sunday 18th October the Enduro committee under the leadership of Enduro Mr Eddie Bonello will equip the first temporary at ix-Xaghra tal-Maghlaq disused quarry limits of Qrendi. Registration On Sunday morning opens at 9: 00am and the race starts at 10.00am. All registered competitors will be divided into three classes: – that for motorcycles under 250cc, a 2nd class for motorcycles over 250cc and another class for Trials motorcycles. The best result of each competitor qualifies for the Overall Winner of the day and a Runner-Up.

Meanwhile on Saturday 3rd October afternoon ASMK organized the ‘Once a Year Autocross Endurance Race’. This is an Autocross race where drivers can team together to drive the same car over the ‘One Hour Long’ trace. This year 8 teams with 13 drivers participated in this race. At around 8:00pm the Autocross Track at Ta ‘Qali looked significantly different under artificial lighting. All of the 8 Starting Cars were lined up to start at the strike of the Hour while several Officers of ‘Malta Records’ were on sight and following carefully that all regulations of this race were being scrupulously observed. At the GO sign all cars drove off along the one kilometer track hoping for the best that their vehicle will survive the punishment of this Hour long race.

The starting line was composed of Manuel Muscat on an Opel Corsa, Quin Camilleri and Angelo Galea on an Opel Nova, Samuel and Charlton Bezzina on a Volkswagen Polo, Ian Fenech on a Citreon AX, Christian Galea and Jean Paul Grech on a Mazda 818, Michael Scicluna on a Peugoet 206, Ryan Vella and Borg Kieth on Peugeot 205 and Godwin Mizzi and Lawrence Galea on a Honda Civic.

Right from the Start we could notice that the teams adopted different strategies. Some made mildly fast laps while others took advantage of any clear spot and raced as fast as they could. One could also note that each pitstop lasted the equivalent of 2 Laps on the track. Emm Muscat on his Opel Corsa ahead of Galea and Grech on the Zanu Mazda were among those who started registering fast Laps.Muscat was seen all alone as a driver on his Opel during the race throughout the race. All cars were maintained and re-fuelled by a small team in the pits while racing was still in progress.

At the strike of the Hour plus One Lap the Lap-Sheets were again inspected by the Malta Records Officers. They declared Manuel Muscat as the Winner by registering 89 Laps on his Opel Corsa. The 2ndplaced Zanu Mazda driven by Galea and Grech covered 83 Laps. Michael Scicluna on the Peugoet 206 placed 3rd Overall by covering 79 Laps. Godwin Mizzi and Lawrence Galea both from Gozo on the Honda Civic managed to place in 4th place though they experienced problems along the race and lost valuable time they covered 51 Laps. The Quin Camilleri and Angelo Galea Team on the Opel Nova covered 49 Laps.

Meanwhile the Association also announced other dates for the Autocross, Motocross, Trials and Enduro Events for the new season. Meanwhile, the Autocross Cars and Motocross Motorcycles Championships are scheduled to start on Sunday 25 October at 11.00am. These tournaments will be held at the Association Sports Complex in Ta’ Qali. Further information can be seen at the Official Website www.asmk.org.mt
—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Malti

NHAR IL-ĦADD JIFTAĦ L-ISTAĠUN ASMK PASTA POIATTI 2015/2016

 

Nhar il-Ħadd 18 t’ Ottubru 2015 l-“Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi” (ASMK) tiftaħ l-istaġun tal-Motorsport 2015/2016 fil-korsa ta Ta’ Qali li għal darb’oħra se jkun sponsorjat mid-ditta Pasta Poiatti.

Dan l-istaġun se jinkludi fiħ-sitt tiġrijiet bil-muturi Enduro u tmienja (8) bil-muturi Trials. Dawn it-tip ta’ kompetizzjonijiet isiru kważi kollha barra mill-Kumpless Sportiv tal-Assoċjazzjoni.  Ma’ dawn hemm ukoll 7 attivitajiet bil-Muturi Motoċross u 12 il-attivita’ bil-karozzi Autocross Modified u Autocross Standard.

L-ewwel attivita’ ta’ nhar il-Ħadd 18 ta Ottubru ser tkun bis-Sezzjoni Enduro fejn wara s-suċċess matul l-istaġun li għadda, l-Assoċjazzjoni se tkompli b’dawn l-attivitajiet. L-Assoċjazzjoni se tkompli tesplora aktar siti ġodda biex attivitajiet bħal dawn ikunu iktar attrajenti u kompetittivi. Dan qed ikompli jkun possibbli grazzi għal diversi sidien tal-Barrieri li għal darb’oħra mistennija jkomplu jikkoperaw mal-ASMK biex jittellgħu dawn l-attivitajiet.

Nhar il-Ħadd il-kumitat Enduro taħt it-tmexxija Sur Eddie Bonello ser ikunu qed jarmaw l-ewwel trakka temporanja fil-Barriera fix-Xagħra tal-Magħlaq Limiti tal-Qrendi. Ir-reġistrazzjoni tiftaħ fid-9:00am u t-tiġrija tibda fl-10.00am. Il-kompetituri rreġistrati ser ikunu maqsuma fi tliet klassijiet:- dik tal-Muturi taħt it-250cc u dawk ikbar minn 250cc u klassi għal muturi Trials.

Intant matul tmiem il-ġimgħa li għaddiet saret l-attivita Autocross Endurance Race li ssir darba fis-sena. Din hija tiġrija li ssir mis-sezzjoni Autocross u fija ħadu sehem 8 timijiet fejn għall ħabta tat 8:00pm il-korsa Ta’ Qali inbidlet taħt id-dawl artifiċjali u saru l-preparamenti biex tibda din it-tiġrija ta’ siegħa sewqan bil-karozzi Autocross.

Diversi Uffiċjali tal-Malta Records li kienu fuq il-post segwew bir-reqqa r-regolamenti kollha ta’ din it-tiġrija sakemm kollox kien ikklarifikat u ingħata l-go ahead biex tkun tista’ tibda din it-tiġrija li għaliha ħadu sehem għaxar karozzi li magħhom ħadu sehem 13 il-kompetitur.

Fuq l-starting line rajna lil Manuel Muscat fuq Opel Corsa, Quin Camilleri u Angelo Galea fuq Opel Nova. Samuel Bezzina u Charlton Bezzina fuq Volkswagen Polo, Ian Fenech fuq Citreon AX, Christian Galea u Jean Paul Grech fuq Mazda, Michael Scicluna fuq Peugoet 206, Ryan Vella u Keith Borg fuq Peugeot 205 u Godwin Mizzi u Lawrence Galea fuq Honda Civic.

Mat-tluq ta’ din it-tiġrija rajna diversi tattiki kif kull team kellu jadatta għal din it-tiġrija fejn kellna min beda bil-mod biex jibża għall karozza u min beda b’saħħtu mill-ewwel. Fost dawk li bdew jirreġistraw fuq quddiem rajna lil Muscat li kien wahdu bħala sewwieq tul it-tiġrija. Dan kien segwit mit-team taż-Żanu li kien kompost min Galea u Grech. Dawn dejjem żammew  posthom sal-aħħar bit-timijiet tagħhom jieħdu ħsieb dak kollu li jkollhom bżonn matul dik is-siegħa tat-tiġrija.

Ir-riżultat finali spiċċa biex Manuel Muscat rebaħ din l-attivita għat-tielet darba imma ma’ irnexxilux jissupra ir-rekord tiegħu stess tas-sena fejn huwa kien għalaq is-siegħa meta rreġistra 89 dawra.  Dan kien segwit mit-team ta’ Żanu li għalaq is-siegħa b’83 dawra filwaqt li t-tielet post intrebaħ mit -team ta’ Scicluna li rreġistra 79 dawra. Fir-raba post spiċċa t-team Mizzi li minkejja il-problemi spiċċa biex għamel 51 dawra.Fil-ħames post daħal it-team ta’ Camilleri u Galea li rnexxielu jagħmel 49 dawra spiċċa fis-sitt post.

Intant l-Assoċjazzjoni ħabbret ukoll dati oħra fejn is-sezzjoni bil-Karozzi Autocross u Muturi Motocross mistennija tibda il-Kampjonat nhar il-Ħadd 25 t’ Ottubru. Dan il-kampjonat jiġi segwit fil-Kumpless Sportiv tal-Assoċjazzjoni f’Ta’ Qali. Aktar informazzjoni fil-website Uffiċjali www.asmk.org.mt

The Winners/Ir-Rebbieħa

 

 

 

Leave a comment