ASMK DEMOLITION DERBY 2015 on Sunday 20th Dec

Saturday, January 9, 2016, 17:55

Note:This article has been posted in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

On Sunday 20 December 2015 the “Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi” will be holding the special event is for Christmas time. Like previous years the event is held to raise funds for Charity. In this 22nd edition of this event the program will is to include the 5th Autocross Championship event of the ASMK Pasta-Poiatti National Championship and the 2nd event of the Motocross Championship too. The long day’s program comes to an end by another Car Demolition Derby which is expected to start at around the 3: 30pm. The Program program starts begins at 10: 30am.

Autocross Rides which were successfully introduced last year will be available for the general public during the days program. As  the Association had a strong demand last year, more cars will be available on this occasion. On this Sunday the Autocross cars will be fitted with a second seat for the rides which are available against a €5: 00 donation for charity.

Anyone who likes to feel the experience of the ASMK Autocross cars on soft track surface, Zanu Racing Team will be having one of their cars available to spectator drivers who would like to demonstrate their experience in a real Autocross car in its real environment. Obviously this is against a fee and all safety gear will also be provided.  All donations will be for charity.

Meanwhile on Sunday the cars will continue racing in the National Championship.The National Classification for Autocross after four activities we find that Christian Mark Galea on a Fiat RITMO leads the list with 89 points and is followed by Philip Joe Vella on his Opel Corsa with 82 points. In third place we find Malcolm Borg on his Opel Corsa with 74 points followed in fourth place by Christian Apap on a Ford Fiesta with 64 points. In fifth and sixth places we find Josef Abela on an Opel Nova and Noel Zammit on a Fiat Punto with 57 point and 56 point respectively.

The National Classification for the Motocross is now open after the first event. We find Clayton Camilleri on a KTM takes the first 50 points for Class A followed by his younger brother Kyle Camilleri on KTM with 44 points. Third placed we find Edward Ciantar on a Kawasaki with 42 points.

In Class B Gozo rider Mario Cauchi on a Honda is in front of the standings with 50 points followed by Elvin Debono on a Kawasaki with 44 points. In third place we find to Jorn Stellini on a Kawasaki with 40 points.

Meanwhile the “Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi” published the calendar of events fot tyhe Autocross, Motocross, Trials and Enduro Championships. These dates for next year (2016) are already on the electronic site together with other information at www.asmk.org.mt and also on Facebook page:-  ASMK Malta.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

NHAR IL-HADD LI GEJ ISSIR ID-DEMOLITION DERBY 2015

Nhar il- Ħadd 20 ta’ Diċembru 2015 l-“Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi” se torganizza attivita’ speċjali li ssir dejjem zmien il-Milied. Bhall snin precedenti l-attivita tigi mtella biex jingabru fondi għal Karita. F’din il-22 edizzjoni ta din l-attivita fil-programm sejrin naraw is-sezzjoni Autocross bil-hames attivita tal-kampjonat ASMK-Pasta Poiatti, is-sezzjoni Motocross li ser tkun qed ittella it-tieni attivita mill-Kampjonat u l-programm tal-gurnata mistenni jispicca bid-Demolition Derby li tibda għal habta tat-3:30pm. Il-Program jibda fl-10:30am.

Xi ħaġa interessanti għal pubbliku prezenti f’din l-edizzjoni hija AUTOCROSS RIDES. Fl-edizzjoni tas-sena li għaddiet għamilnija u kellna domanda qawwija għal din l-esperjenza li tirkeb f-karozza Autocross madwar il-korsa tal-ASMK. Nhar il-Hadd sa jkun hemm numru ta’ karozzi Autocross armati bit-tieni seat. Din id-darba sa jkun hemm numru ta karozzi Autocross fuq li Start Line biex min jixtieq jirkeb f’wahda minn dawn il-karozzi jkun jista’ jagħmel dan permezz ta’ donazzjoni ta’ €5.00 bil-fondi kollha jmorru għal karita’.

Għal min jixtieq ukoll ser ikollna Karozza fit-trakka ‘stand-by’ biex min jixtieq ikollu esperjenza jista jsuqha personalment jista jagħmel dan ukoll permezz ta’ donazzjoni li wkoll ser tmur għal karita. Grazzi specjali tmur lejn is-sewwieqa kollha li ser ikunu disponibbli għal din l-inizjattiva specjalment iz-Zanu Racing Team li se jipprovdu l-Karozza biex wiehed ikun jista jkollu l-esperjenza personali fl-Autocross.

Intant nhar il-Hadd ikompli l-Kampjonat Nazzjonali ASMK Pasta Poiatti 2014/15 fejn fil-Klassifika Nazzjonali Autocross wara erba’ attivitajiet insibu lil Christian Mark Galea fuq Fiat Ritmo b’89 punt segwit min Philip Joe Vella fuq Opel Corsa b’82 punt. Fit-tielet post insibu lil Malcolm Borg fuq Opel Corsa b’74 punt segwit fir-raba post minn Christian Apap fuq Ford Fiesta b’64 punt. Fil-hames u sitt post insibu lil Josef Abela fuq Opel Nova b’57 punt u Noel Zammit fuq Fiat Punto b’56 punt.

Il-Klassifika Nazzjonali Motocross issa hija miftuha u wara l-ewwel attivita insibu lil Clayton Camilleri fuq KTM jiehu l-ewwel 50 punt għal Klassi A segwit min huh Kyle Camilleri fuq KTM b’44 punt u fit-tielet post insibu lill Edward Ciantar fuq Kawasaki b’42 punt

Fi Klassi B insibu lis-Sewwieq Għawci Mario Cauchi fuq Honda li jinsab fuq quddiem tal-klassifika b’50 punt segwit min Elvin Debono fuq Kawasaki b’44 punt. Fit-tielet post insibu lil Jorn Stellini fuq Kawasakib’40 punt

Intant l-Assoċjazzjoni Sport Muturi ippublika l-kalendarju bid-dati tas-sena diehla u diga jinsab fuq is-sit elektroniku li fuqu wiehed jista jsib kwalunkwe informazzjoni tal-Għaqda. Is-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni:- www.asmk.org.mt jew inkellha l-Facebook page A.S.M.K. Malta.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Gallery

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Leave a comment