- Sport In Malta - http://www.sportinmalta.com -

Annual Autocross ‘One Hour Endurance Race’ on Saturday Night

Posted By Sportinmalta On August 4, 2016 @ 6:34 pm In Featured,Motorsport | No Comments

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

On Saturday 30th July 2016 ‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ will be holding a special event for the Autocross cars at the ASMK Sports Complex in Ta’ Qali. This ‘once a year’ Endurance Race starts at 8: 30pm where again the cars will be racing under artificial lighting in a ‘One Hour plus One Lap’ “Endurance Race”. The winner of this race is the one who manages to cover the highest number of laps during this time.

In last year’s edition 89 Laps were recorded and registered in Malta Records on the Association Autocross track. Yet in the 2014 edition 94 Laps were recorded by Em. Muscat on an Opel Corsa. All competitors are well preparing their vehicles to last this prestigeous race and hope to beat this 2014 record which currently is the longest race on track with cars in Malta.

For this edition the registration period is closed yet 8 teams have registered to participate next Saturday 30th. The teams are made by Ian Fenech and Sacha James who will be competing on a Citroen AX, Quinn Camilleri and Rodner Bianco on a Peugeot 106, Angelo Galea and Dexter Bianco on a Peugeot 106, Carlo Mifsud and Darren Magro on Ford Fiesta, Rennie Sciberras on a Honda Civic, Carmelo Mifsud and Glenn Mifsud on a Hillman Imp, Katrina Zammit and Keith Micallef on a Renault 5 Campus and Brandon Lee Vassallo and Dennis Vassallo on a Peugeot 205.

It appears that to date there is no activity of this kind recorded in Maltese Motorsport. For this event the eight participating vehicles will be driven by two drivers per car and assisted by two helpers and a mechanic in the paddocks. The race will be controlled under strict regulations that each competitor must follow carefully as a number of Laps will be deducted instead of the usual penalty points for any infringement or foul play during the One Hour Race.

Meanwhile, the Association is currently preparing to hold the 2016 Annual General Meeting at the Hal-Kirkop Sports Complex with kind permission of Sport Malta. This AGM will be held on Friday 5th August 2016 from 8.00pm.

During this General Meeting the Association among other issues will be closing the 2015/2016 financial year under the management of the new Treasurer Mr. Manuel Camilleri who was elected in power in December 2015. The AGM will be confirming the posts of Vice-President, Assistant Secretary and Assistant Treasurer together with the Committee Officers for the Autocross, Motocross, the Enduro and Trials clubs within the association. Each section has to elect a maximum of five (5) persons in the posts of Section President, Secretary, Treasurer and two Representatives for each section. Today the various Sections have a very important independent function within the respective sections and assist the Executive Committee for the best rulings that have to be taken from time to time. Also the AGM will be presenting some Amendments to the ASMK Statute and a General Referendum issue which is being proposed and presented as a General matter to take place in the near future.

On Monday 25th July the Executive Committee approved a set of New Autocross Rules for the 2016/2017 ASMK-Pasta Poiatti Championships for the Autocross sections entering into force next October. As announced earlier this year and during the last championship season ASMK will be introducing the start of a new Autocross category named as ‘Super Class’. This class is aimed for 1421cc race cars with their engines, transmission and brakes being modified according to the driver’s desires and skills without any other restrictions except those pertaining safety of driver and others on track.

This category is being added to the other two already existing and very popular Autocross classes namely that for the Autocross Modified and that for the Autocross Standard Class. This new ‘Super Class’ is aimed for use for those who want to race on an unlimited budget whereas the Modified class is aimed for those spending a limited budget on car racing while the Standard class is designed for racers on a tight low budget car. All these categories will be racing a National Championship for each category. Copies of these new rules and the Revised/Up-dated rules can be found for download in the website of the Association named   www.asmk.org.mt

For more information one can visit the ASMK Official website www.asmk.org.mt  or the Facebook social site maned ‘A.S.M.K. Malta’ or by email:-  info@asmk.org.mt

Photos by Mario Micallef

————————————————————————————————————————————————————-

Malti

Tiġrija ta’ Siegħa Autocross Nhar is-Sibt bil-lejl

Nhar is-Sibt 30 ta’ Lulju 2016 l-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi se torganizza  attivita’ bil-Karozzi Autocross fil-Kumpless Sportiv tal-Assoċjazzjoni f’Ta’ Qali. Din ħa tibda fit-8:30pm fejn il-karozzi Autocross, għall darb’oħra taħt id-dawl artificjali ser jikkompetu f’tiġrija “Endurance Race”. Din it-tiġrija tkun twila Siegħa shiha u dawra. Jirbah din it-tiġrija min jirnexxilu jagħmel l-iktar Laps matul dan il-hin.

Fl-ahhar edizzjoni li saret ġew irreġistrati 89 dawra u din id-darba l-Assoċjazzjoni iddeċidiet għal darb’oħra li tipprova tissupera ir-rekord li ġie rreġistrat fil-Malta Records fl-edizzjoni tas-sena 2014. Dakinhar gew irreġistrati 94 dawra fejn bhalissa hija l-itwal tiġrija bil-karozzi fil-korsa f‘Malta.

Għal l-edizzjoni ta din is-sena irreġistrazzjoni hija diga magħluqa u ser jiehdu sehem 8 timijiet, Ian Fenech u Sacha James se jikkompetu fuq Citroen AX, Quinn Camilleri u Rodner Bianco fuq Peugeot 106, Angelo Galea u Dexter Bianco fuq Peugeot 106, Carlo Mifsud u Darren Magro fuq Ford Fiesta, Rennie Sciberras fuq Honda Civic, Karmenu Mifsud u Glenn Mifsud fuq Hillman Imp, Katrina Zammit u Keith Micallef fuq Renault 5 u Brandon Lee Vassallo u Dennis Vassallo fuq Peugeot 205.

Jidher li sallum ma hemm l-ebda attivita’ ta’ dan it-tip fil-Motorsport Malti li hija rregistrata. Għal din l-attivita’ se jiehdu sehem tmien karozzi li jista jkollom sa zewg sewwieqa fuq kull karozza bl-għajnuna ta zewg Helpers u Mekkanik. Taht regolamenti stretti li kull kompetitur irid isegwi bir-reqqa għall fatt li fejn is-soltu jitnaqsu l-punti fuq xi penali f’dan il-kaz sa jitnaqqsu numru ta dawriet bhala penali.

Intant l-Assoċjazzjoni bhalissa qed tipprepara biex iżżomm il-Laqgħa Generali Annwali 2016 fejn għal darb’ohra grazzi għal Sport Malta ser issir fil-Kumpless Sportiv f’Hal-Kirkop nhar il-Gimgħa 5 t’Awwissu 2016.

Matul il-Laqgħa Generali ta din is-sena l-Assoċjazzjoni ser tkun qed tagħlaq is-sena finanzjarja 2015/2016 taht il-Kaxxier il-gdid Manuel Camilleri li gie elett f’Dicembru li għadda, kif ikoll ha tikkonferma l-karigi tal-Assistenti Ufficjali u l-Kumitati tas-Sezzjonijiet li huma l-Autocross, il-Motocross, l-Enduro u t-Trials. Kull sezzjoni trid teleggi sa massimu ta  hames (5) persuni fil-Karigi ta’ President, Segretarju, Kaxxier u zewg Rapprezentanti ta’ kull sezzjoni. Illum is-Sezzjonijiet għandhom funzjoni mportanti hafna u independenti fis-sezzjoni rispettiva. Dan iwassal lil Kumitat Ezekuttiv għal l-ahjar decizzjonijiet li jkollu bzonn jiehu min zmien għal iehor. Waqt din il-laqgħa jigu imressqa wkoll Emendi għal l-iStatut kif ukoll Referendum Generali fuq tibdil Generali li jkun propost.

Nhar it-Tnejn 25 ta’ Lulju l-Kumitat Ezekuttiv approva r-regoli l-godda tas-sezzjoni Autocross li se jidhlu fis-sehh minn Ottubru li gej. Kif kien imhabbar iktar kmieni din is-sena matul l-istagun li gej l-ASMK ser tkun qed tintroduci kategorija gdida, il-kategorija bl-isem ‘Super Class’ fl-Autocross. F’din il-klassi ser jaqgħu fija dawk il-karozzi kollha b’magni sa 1421cc armati skond ix-xewqa tas-sewwieq mingħajr restrizzjonijiet hlief dawk tas-sigurta.

Din il-kategorija ser tizdied mat-tnejn l-ohra li diga għandha l-ASMK fis-sezzjoni Autocross. Din ha tizdied ma dik il-klassi l-ohra tat-tip ta’ sport li finanzjarjament jista’ jlahhaq miegħu kullhadd. Din hija l-kategorija Standard għal dawk li jridu jikkompetu fuq vettura ta’ budget baxx u ma’ dik tal-Modified għal dawk ta’ budget medju izda din il-kategorija l-gdida ‘Super Class’ sa tkun għal min irid juza budget bla limitu. Dawn il-Kategoriji kollha ser ikollhom Kampjonat Nazzjonali għal kull kategorija rispettiva.

Kull min jixtieq jakkwista kopja ta’ dawn ir-regoli jista tidhol fuq is-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni. Għal iktar informazzjoni wiehed jista’ jzur is-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni www.asmk.org.mt jew fuq is-sit socjali Facebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew bl-email info@asmk.org.mt

Ritratti ta’ Mario Micallef

————————————————————————————————————————————————————-

Gallery

Ian Fenech fuq Citroen AX

————————————————————————————————————————————————————-

Karmenu Mifsud fuq IMP

————————————————————————————————————————————————————-

Katrina Zammit fuq Renault 5


Article printed from Sport In Malta: http://www.sportinmalta.com

URL to article: http://www.sportinmalta.com/annual-autocross-one-hour-endurance-race-on-saturday-night/

Copyright © 2010 Sport In Malta. All rights reserved.