Andrei Aguis mistenni li jinghaqad ma Lecce

Saturday, July 20, 2013, 12:54

Wara li Andrei Aguis rebah il-promozzjoni ghas-serie B mat-team ta` Latina u kien mistenni li wara l-prestazzjonijiet mill-aqwa li kellu ma`dan il-club specjalment fid-decider ghall-promozzjoni kontra Pisa. Hafna stennew li kien ser ikun l-ewwel Malti li jilghab f`dan il-kampjonat, izda b`mod sorprendenti il-coach Stefano Sanderra lanqas biss ikkunsidrah. Dan deher ukoll fil-facebook page ta`l-istess player. Id-difensur malti qal li tkun gudikat minghajr ma tinghata c-cans fil-football  huwa zball kbir. Zied jghid ukoll li minkejja din l-ingustizzja ser jitlaq lil club b`rasu mghollija u jistqarr tlett punti fundamentali. Li fi Trieste fil-Finali tal-Coppa Italia ghas-Serie C hu kien prezenti, kif kien prezenti ukoll fil-finali tal-Play off. Siti elettronici Taljani irrapurtaw li d-difensur habrieki Malti mistenni li jinghaqad mat-team ta` Lecce fejn dan il-club mistenni li jikseb il-promozzjoni gahs-Serie B f`dan l-istagun xi haga li tilef l-istagun li ghadda. Nawguraw lil Aguis iktar success.

 

 

Leave a comment