Alex Borg jikkompeti f`tournaments principali ghas-sentejn li gejjin.

Friday, July 12, 2013, 14:05

Il-Federazzjoni ta`World Snooker infurmat lil player Malti Alex Borg li laqghet in-nominazzjoni tieghu biex ghas-sentejn li gejjin Borg ikun jista jikkompeti f`ranking tournaments. Borg laqa` din l-ahbar b`entuzzjazmu fejn issa wasal iz-zmien biex jibda jitrenja bis-serjeta gahll-dawn l-avvenimenti. Nawguraw lil Borg kull sucess.

Leave a comment