Aktar players mill-kampjonat Malti li għadhom m’għamlux eżami mediku

Tuesday, February 12, 2013, 23:51

09-02-2013 Camilleri Yessous 17810 Balzan
10-02-2013 Hussey Jimmy 30138 Gzira United
09-02-2013 Grech Klinsmann 18954 Msida St. Joseph
09-02-2013 Petrovich Vesko 7307 Sta. Venera Lightnings
10-02-2013 Gatt Colin 11156 Ghaxaq
10-02-2013 Galea Francois 14045 Ghaxaq
10-02-2013 Busuttil Luke 22833 Mdina Knights
10-02-2013 Cassar Franklyn 15473 Qrendi
05-02-2013 Schembri Karen WO0032 Fgura United

Lista ta’ Players li ma għamlux l-Eżami Mediku u li kienu nklużi fuq ir-Referees’ Match Report filpartiti
li ntlagħbu bejn nhar it-Tlieta 05 ta’ Frar u nhar it-Tnejn 11 ta’ Frar 2013 u li ntgħażlu biex jiġi
verifikat jekk l-istess players kienux għamlu l-Eżami Mediku skond kif stipulat f’Competition Rule
No. 8 u skond il-Proċedura dwar il-Verifika ta’ Testijiet Mediċi mibgħuta lill-Clubs Membri fit-12 ta’
Diċembru 2012 permezz ta’ `irkulari nru. 83

Leave a comment