- Sport In Malta - http://www.sportinmalta.com -

MOC Sports Awards 2013

Posted By Sportinmalta On November 27, 2013 @ 12:39 pm In Featured,Other | No Comments

45  atleta individwali u  20 tim u l-atleti li ffurmaw parti minnhom minn  23 dixxiplina sportiva gew nominati mill-Kumitat Olimpiku Malti ghat-12 l-Edizzjoni tal-MOC Sports Awards.

Dettalji dwar l-edizzjoni ta’ din is-sena inghataw minn Julian Pace Bonello, President tal-KOM fejn filwaqt li ghamel enfazi dwar il-kriterji li l-KOM uza sabiex saru dawn in-nominazzjonijiet tenna li dan l-avveniment huwa l-qofol ta’ sena ohra ta’ sport ghal Kumitat Olimpiku Malti.

Il-KOM se jippremja lil dawk nominati kemm b’rikonoxximent specjali, kemm f’kategoriji li jvarjaw minn bronz, fidda, deheb u platinu. Din is-sena numru record ta’ 14 il-Kunsill Lokali ressaq in-nomina ghall-ghazla fil-5 edizzjoni tal-kategorija rizervata ghal Kunsill Lokali li jkun organizza xi attivita’ fil-komunita.

Il-Kunsilli Lokali li gew nominati huma dawk ta’ H’Attard, Birzebbugia, Fgura, Floriana, Ghajnsielem, Gudja,Marsascala,Mellieha, Pembroke,Qormi, Safi,San Pawl il-Bahar, Zabbar u Zurrieq.

Din is-sena wkoll il-Kumitat Olimpiku Malti se jdahhal tlett membri godda fil-Hall of Fame li isimhom jithabbar dakinhar tas-serata.

Prezenti wkoll ghal laqgha mal-gurnalisti il-Vici President tal-KOM Mark Cutajar kif wkoll id-direttur tal-isport Mario Micallef.

Il-President tal-KOM habbar wkoll li il-mistiedna specjali ghal din is-sena se jkunu l-ex player u captain tat-tim Nazzjonali Taljan tal-waterpolo Pino Porzio, rebbieh tal-medalja tad-deheb fl-Olimpjadi tal-1992, Mara Santangelo, wahda mill-aqwa players tat-tennis li fl-2007 kienet rebhet id-doubles fl-Open ta’ Franza kif wkoll AnnaMaria Marasi, ex captain tat-tim Nazzjonali Taljan tal-volleyball. Il-mawra ta’ dawn l-atleti saret bil-kollaborazzjoni tal-CONI u tal-Fondazzjoni Milleculure.

Chairman tal-Kumitat Organizattiv ghal MOC Sports Awards kien ghal darb’ohra l-ET Kummissarju Gholi Malti fir-Renju Unit  is-Sur Norman Hamilton filwaqt li kancillier tal-Hall of Fame ghal darb’ohra kien l-Onor. Robert Arrigo.

Is-serata ta’ premjazzjoni li ghandha ssir nhar is-Sibt 30 ta’ Novembru fil-Lukanda Hilton, San Giljan se toffri wkoll l-aqwa talent muzikali f’pajjizna filwaqt li mistiedna specjali se tkun il-kantanta Taljana Irene Fargo.

 

Il-Kategoriji tal-MOC Sports Awards ghal din is-sena:

 

Ass.Sport Muturi :

Andrew Cassar

Nicolai Abela

 

Athletics:

Kevin Moore

Rebecca Camilleri

Rebecca Sare’

Giselle Camilleri

Andy Grech

Luke Farrugia

Bradley Mifsud

Relay Team: Laura Sammut, Janet Richards, Nicole Gatt, Nadine Gatt

Relay Team: Francesca Borg, Lara Scerri, Janet Richard, Nicole Gatt

Relay Team : Luke Bezzina,Rachid Chouhal,Steve Camilleri, Andy Grech

Relay Team : Neil Brimmer, Steve Camilleri, Matthew Croker, Kevin Moore

 

Bodybuilding :

Luke Debono

 

Boxing :

Billy Corito

 

Cycling:

Etienne Bonello

Jason Vella

 

Gymnastics:

Team : Peppijna Dalli, Suzanne Buttigieg, Sana Grillo, Claire Azzopardi

Peppijna Dalli

Suzanne Buttigieg

Judo :

Jeremy Saywell

Murman Korchilava

Francesco Aufieri

Isaac Bezzina

Marcon Bezzina

Joanna Camilleri

Team : Murman Korchilava, Jeremy Saywell, Isaac Bezzina

Team: Marcon Bezzina, Joanna Camilleri

 

Kick-Boxing :

Daniel Zahra

 

Lawn Bowls :

Carmen Spiteri

 

Netball :

Francesca Farrugia

 

Pool :

Team: Clayton Attard , Anton Cuschieri, Mario Cutajar, Philip Coleiro, Raymond Caruana, Johan Attard, Carmel Cilia.

Anton Cuschieri

 

Raffa :

Doubles ; David Farrugia , Stefan Farrugia

 

Shooting :

William Chetcuti

Nathan Lee Xuereb

Eleonor Bezzina

 

Squash :

Colette Sultana

Team : Theresa Brousson, Colette Sultana, Johanna Rizzo, Cecilia Farrugia, Kimberley Cauchi

 

Swimming :

Andrew Chetcuti

Neil Muscat

Andrea Bellia

Relay Team: Neil Muscat, Michael Stafrace,Jordan Calleja,Gabriel Dimech

 

Table – football:

Angelo Borg

Derek Conti

Samuel Bartolo

Hansel Mallia

Valletta Subutteo Club

 

Table Tennis :

Team : Victoria Lucenkova, Lu Peng Fei,  Jessica Pace

Doubles: Simon Gerada, Daniel Bajada

Doubles: Victoria Luncekova, Lu Peng Fei

 

Ten-pin Bowling :

Sue Abela

Joanna Attard

Mixed Doubles: Sue Abela , Justin Caruana Scicluna

Doubles: Tiziana Carannante, Sue Abela

Team: Rankin Luke Camilleri, Justin Caruana Scicluna, Tiziana Carannante

Sarah Xuereb

Matthew Magro

Edward Xuereb

 

Tennis :

Doubles : Elaine Genovese , Rosanne Dimech

Mixed Doubles ; Matthew Axiaq , Elaine Genovese

 

Triathlon :

Hannah Pace

Keith Galea

 

Waterpolo :

Stevie Camilleri

 

Weightlifting :

Rodmar Pulis

 

Wrestling :                                

Adam Vella


Article printed from Sport In Malta: http://www.sportinmalta.com

URL to article: http://www.sportinmalta.com/40108/

Copyright © 2010 Sport In Malta. All rights reserved.