New book launched by Inter Club Malta‏

Wednesday, August 22, 2012, 22:00

On the occasion of its 34th anniversary celebrated yesterday Friday 17th August, Inter Club Malta launched a new book entitled: INTER-STORJA TA’ UNURU U SUCCESSI.

This book covers in 350 pages all the honours and successes won by Internazionale F.C. since 1908 till date and is unique in the world as so far no one has ever published a book explaining in detail with good articles, statistics and pictures, all the trophies won by Inter.

This book has three co-authors, namely John Zammit (President), Lawrence Cutajar (Treasurer) and Antonello Abela (member). It can be purchased from Inter Club Malta for the good price of only €20.

8 Comments

 1. Bobby says:

  Tar-RUBENTUS u BILANISTI…….Ahna kburin li INTERISTI ghal diversi ragunijiet: 1. It-team taghna QATT ma laghab SERIE B. 2. It-team taghna QATT ma kellu x’jaqsam ma KORRUZZJONI jew CALCIOSCOMMESSE. Zgur li WEGATKOM hafna zaqqkom ax irbahna 16 il-tazza fl-ahhar 6 snin….specjalement fit-TRIPLETE !!! Prosit lil- INTER CLUB MALTA – Dejjem l-aqwa Club f’Malta !!!

  INTER PER SEMPRE!

  [Reply]

  ppc Reply:

  Preskritt…imdejjaq

  [Reply]

 2. J Mifsud says:

  “covers all the honours and successes till date”

  mela kull ma kellkhom bzonn 4 pagni :)

  [Reply]

 3. Darren Micallef says:

  Dan il-ktieb minghajr ebda xaqq ta’ dubju ghandu jservi bhala riferiment ghal min ikun fil-burdata ta’ xi erezija.

  Min jaf il-kapitlu ta’ Farsopoli kemm zewwquh b’invenzjonijiet u kemm bezzaw bil-babaw b’Moggi biex it-tifosi Interista bil-lejl jorqod mohhu mistrieh li c-ciklu ta’ bejn l-2006 u l-2010 wasal frott il-hidma ta’ Moratti & company u mhux ghax faqqghet l-ikbar erezija li qatt laqtet lill-football Taljan, primarjament il-Juventus li dejjem kienu, ghadhom u jibqghu socjeta’ superjuri f’kollox ghal dik Interista. 

  Minghajr il-Juve fis-saqajn setghu jaghmlu li riedu. When the cat is away, the mice will play!

  [Reply]

 4. Milanist says:

  Dan il-ktieb b’karti recikjati maghmul? Mhux forsi uzajtu ftit mill-scudetto tal-kartun li tawkom minn fuq il-mejda hux. Possibli sibtu fuq xhiex titkellmu? Jew mimli bl-istampi? Jew forsi bl-istorja ta Fachetti u kif kien jixtri r-referrees hu! Insomma merdeazzurre halluna tridx! Forsi tergghu tirbhu xi haga f’ 40sena ohra…nawguralkom!

  [Reply]

 5. Peter Paul Cassar says:

  L-ahwa ma nmaqdrux ta’. Dan hu gest nobbli ghax il-ktieb maghmul minn kartun riciklat mill-iscudetto misruq minn dan it-tim!!

  Well done

  [Reply]

 6. Nobbli says:

  He he !! bil fors fih hafna pages …….. biex tispjega vojt ta xi 18 il-sena ma tiehu xejn meta kellek l-aqwa players fid dinja … trid hafna skuzi :) )

  Fuq l-iscudetto tal kartun li taghkhom sehibkhom Guido Rossi ghamilthu page specjali ???

  [Reply]

 7. Joe Galea says:

  x’hela ta hin! ahjar ktibtu fuq Malta milli nhlejtu tiktbu fuq il-barrani!

  [Reply]

Leave a comment